BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Durczak Karol (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Rybacki Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Selekcja kryteriów oceny jakości maszyn rolniczych metodą korelacji cech
Selection of criteria of the quality assessment of agricultural machines with the method of features correlation
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 43-52, tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Przemysł maszyn rolniczych, Ocena jakości, Macierze, Odwrotność macierzy
Agricultural machinery industry, Quality assessment, Matrix, Inverse matrix
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest selekcja, czyli dobór poprzez eliminację, cech przeznaczonych do oceny jakości maszyn rolniczych. Do ograniczania zbioru parametrów projakościowych wykorzystano metodę korelacji cech, która w sposób arbitralny wskazuje te parametry, których wartości są nadmiernie skorelowane z pozostałymi. Procedura eliminacji kończy się, jeżeli wartości diagonalne w macierzy odwrotnej do macierzy korelacji nie przekraczają 10. W wyniku takiej selekcji pozostają tylko te cechy, które istotnie różnią się między sobą, a więc należy je uwzględnić w ocenie jakości. Wykonano symulacje ograniczania zbiorów parametrów jakościotwórczych dla przykładowych grup maszyn rolniczych. W każdym przypadku końcowy zbiór parametrów nie przekroczył liczby Millera, tj. 9 rozpatrywanych cech, co pozwala dobrze dobrać do nich wagi, niezbędne w kolejnych etapach oceny i wartościowania jakości maszyn rolniczych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is a selection, that is a selection by elimination of features designed to assess the quality of agricultural machinery. To restrict the set of pro-quality parameters the features correlation method was used, which arbitrarily shows the parameters whose values are excessively correlated with othesr. Elimination procedure is completed if diagonal values of the inverse matrix to the correlation matrix do not exceed 10. As a result of such selection only those characteristics remain that significantly differ, and thus should be considered in the assessment of quality. Simulations of limiting sets of qualitative creative parameters for sample groups of agricultural machinery were carried out. In each case the final set of parameters did not exceed the number of Miller's question, i. e. 9 features, which allows to choose the right weight, necessary in subsequent stages of assessment and evaluation of quality of agricultural machinery.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Durczak K. (2011): System oceny jakości maszyn rolniczych. Rozprawy naukowe nr 418, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISSN 1896-1894.
  2. Eikel G. (2007): Porównanie pięciu bron wirnikowych. Profi+top agrar Polska. Profesjonalna technika rolnicza. Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 28-33.
  3. Gerighausen H.G., Wilmer H. (2007): Porównanie siedmiu zgrabiarek pokosowych. Profi+top agrar Polska. Profesjonalna technika rolnicza. Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 34-40.
  4. Kolman R. (2009): Kwalitologia. Wyd. Placet, Warszawa, ISBN 978-83-7488-133-3.
  5. Krodkiewska-Skoczylas E. (1982): Metody syntetycznej oceny jakości produktów. Wydawnictwa Normalizacyjne, Warszawa, ISBN 83-7001-012-1.
  6. Küpler J.M. (2010): Porównanie ośmiu pługów. Top technika - top agrar Polska, 3, Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 21-27.
  7. Miller G.A. (1956): The magical number seven plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychol. Rev. 63, 81-97.
  8. Parasuraman A., Berry L.L., Zeithaml V.A. (1989): Refinement and reassessment of the SERVQUAL scale. Journal of retailing, 67(4), 420-450.
  9. Saaty T.L. (1990): How to make a decision: The analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research, Volume 48.1, 9-26.
  10. Wysocki F., Lira J. (2003): Statystyka opisowa. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, ISBN 83-7160-304-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu