BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białczyk Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Czarnecki Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Cudzik Anna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Brennensthul Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Wolski Karol (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena parametrów trakcyjno-wytrzymałościowych darni łąkowej i pastwiskowej
Assessment of traction and endurance parameters of meadow and pasture sod
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 31-41, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Gleboznawstwo, Wyniki badań, Przemysł oponiarski
Soil science, Research results, Tire industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na czterech obiektach zadarnionych różniących się składem gatunkowym runi właściwym dla łąk (obiekty I i II) oraz pastwisk (obiekty III i IV). Dla obiektów I i II oraz III i IV zastosowano różną normę wysiewu nasion. Analizowano skład botaniczny runi, maksymalne naprężenia ścinające, zwięzłość, siły trakcyjne oraz sprawność. Do badań trakcyjnych wytypowano opony o konstrukcji: diagonalnej (9,5-24) oraz radialnej (11.2R24). Wykazano zmiany składu botanicznego roślin badanych obiektów w porównaniu do gatunków wysianych. Pomiędzy obiektami I i II, a III i IV nie stwierdzono różnic w składzie gatunkowym roślin. Wartości maksymalnych naprężeń ścinających i zwięzłości rosły wraz z głębokością pomiaru. Wyższe wartości tych parametrów zanotowano na obiektach III i IV. Nie wykazano wpływu konstrukcji opony na wartość generowanych sił trakcyjnych. Stwierdzono wpływ obiektu na wartość tego parametru. Stwierdzono, że cechy konstrukcyjne opony mają wpływ na wartość sprawności trakcyjnej. Dla opony 9,5-24 różnice te wykazano pomiędzy obiektami łąkowymi a pastwiskowymi. Dla opony 11.2R24 nie stwierdzono istotnych różnic sprawności trakcyjnej pomiędzy obiektami łąkowymi a pastwiskowymi.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of the research, which was carried out on four sodded objects differing with species composition of green plants appropriate for meadows (object I and II) and pastures (object III and IV). For the objects I and II as well as III and IV various forms of seeds dissemination were applied. Botanic composition of green plants, maximum shear stress, compactness, traction forces, as well as efficiency were analysed. Tyres of a diagonal construction (9.5-24) as well as radial (11.2R24) were used for traction research. Changes of botanic composition of plants of the researched objects were proved in comparison to disseminated species. Between objects I and II as well as III and IV no differences were determined in species composition of plants. Maximum values of shear stresses and compactness grew along with the measurement depth. Higher values of these parameters were reported at the objects III and IV. No influence of tyre structure on the value of generated traction forces was proved. Influence of the object on the value of this parameter was reported. It was reported that structure features of a tyre influence the value of traction efficiency. For a tyre 9.5-24 those differences were proved between meadow objects and pasture objects. For 11.2R24 tyre no significant differences in traction efficiency between meadow and pasture objects were reported.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Beard J. B. (1976): Turfgrass Wear. USGA Green Section Record, 10-12.
  2. Białczyk W., Czarnecki J., Cudzik A., Brennensthul M. (2010): Ocena właściwości trakcyjnych wybranych opon na podłożach zadarnionych. Inżynieria Rolnicza, 7(125), 15-22.
  3. Dąbkowski S., Grabulewski K., Pachuta K. (2004): Mechaniczne właściwości darni traw. Acta Scientarium Polonorum. Architectura, 3(1), 23-35.
  4. Drozd J., Licznar M., Licznar S., Weber J. (1997): Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 22, 89-91.
  5. Jakliński L., (2006): Mechanika układu pojazd - teren w teorii i badaniach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 23-60.
  6. Kasperczyk M., Szewczyk W., Kacorzyk P. (2008): Dynamika składu botanicznego runi łąkowej w zależności od nawożenia. Łąkarstwo w Polsce, 11, 87-93.
  7. Mastelerczuk G. (2008): Wpływ zaprzestania nawożenia i ograniczenia częstotliwości koszenia łąki trwałej na skład gatunkowy runi, plonowanie i masę korzeniową roślin. Łąkarstwo w Polsce, 11, 95-104.
  8. Nguyen V., Matsuo T., Inaba S., Koumoto T. (2008): Experimental analysis of vertical soil reaction and soil stress distribution under off-road tires. Journal of Terramechanics, 45, 25-44.
  9. Stenitzer E., Murer E. (2003): Impact of soil compaction upon soil water balance and maize yield estimated by the SIMWASER model. Soil and Tillage Research, 73, 43-56.
  10. Way T., Kishimoto T., Torbert H., Burt E., Bailey A. (2009): Tractor tire aspect ratio effects on soil bulk density and cone index. Journal of Terramechanics, 46 (1), 27-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu