BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białczyk Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Cudzik Anna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Czarnecki Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Brennensthul Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena właściwości trakcyjnych ciągnika wyposażonego w różne typy opon
Assessment of traction properties of a tractor equipped with different types of tyres
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 19-29, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Przemysł oponiarski, Przemysł maszyn rolniczych, Maszyny i urządzenia
Tire industry, Agricultural machinery industry, Machinery and equipment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących właściwości trakcyjnych opon w warunkach drogi leśnej. Celem pracy było dokonanie oceny czterech opon różniących się konstrukcją, rzeźbą bieżnika oraz wymiarami geometrycznymi. Dla wybranych opon przeprowadzono badania właściwości trakcyjnych z użyciem specjalistycznego stanowiska do badań trakcyjnych w warunkach terenowych. Przyjęte opony oceniano pod względem uzyskiwanych przez nie sił trakcyjnych, sprawności trakcyjnych oraz współczynników przyczepności. Badania wykazały, że zarówno konstrukcja, jak i wymiary zewnętrzne opony wpływają na wartości analizowanych parametrów. Wyższe wartości sił trakcyjnych uzyskano dla opon o większej szerokości. Maksymalne wartości sprawności trakcyjnych badanych opon kształtowały się na poziomie 60-68%. Stwierdzono wpływ obciążenia pionowego koła na wartości sił trakcyjnych i współczynników przyczepności.(abstrakt oryginalny)

The study presents the research results concerning traction properties of tyres on a forest track. The purpose of the work was to assess four tyres differing with the structure, tread and geometric dimensions. For the selected tyres, traction properties research was carried out with the use of a specialist stand for traction research in field conditions. The accepted tyres were assessed in relation to traction forces, traction efficiency and adhesion coefficient which they obtained. The research proved that both the structure as well as outer dimensions influence the values of the analysed parameters. Higher values of traction forces were obtained for tyres of greater width. Maximum values of traction efficiency of the researched tyres were on the level 60-80%. The influence of vertical load of a wheel on the values of traction forces and adhesion coefficient was reported.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altunel A., Hoop C. (1998): The Effect of Lowered Tire Pressure on a Log Truck Driver. Forest Engineering, Vol. 9, No.2.
 2. Białczyk W., Cudzik A., Czarnecki J., Pieczarka K. (2010): Ocena trakcyjności układu koło napędowe - podłoże leśne w aspekcie zmian poślizgu kół. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 31-38.
 3. Czarnecki J., Cudzik A., Pieczarka K., Białczyk W. (2005): Właściwości trakcyjne opon na drogach leśnych. Inżynieria Rolnicza, 3(63), 55-62.
 4. Białczyk W., Pieczarka K., Czarnecki J., (2002): Wstępna ocena właściwości trakcyjnych opony na glebach leśnych. Inżynieria Rolnicza, 5(38), 161-169.
 5. Błaszkiewicz Z. (1998): Badania rozkładu oporu penetracji gleby lekkiej powodowanego oponami ciągników rolniczych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 6, 1, 5-14.
 6. Błaszkiewicz Z. (2000): Badania wpływu krotności przejazdów kół standardowych i kół podwójnych wybranych ciągników na zagęszczenie gleby lekkiej w warstwie ornej oraz w podglebiu. Maszyna-Gleba-Roślina, Wrocław, ISBN 83-87196-09-6, 33-37.
 7. Dawidowski B. (2000): Wpływ wybranych warunków ugniatania gleby średniej na poziom jej zagęszczenia. Inżynieria Rolnicza, 6(17), 193-196.
 8. Gerdsen G. (1997): The effect of filling forest tyres with water. Forsttechnische Informationen, (9), 103-106.
 9. Kormanek M., Walczykova M. (2005): Characteristics of horizontal deformation of some forest soils. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Forestry, Vol. 8, Issue 4.
 10. Sołtyński A. (1966): Mechanika układu pojazd-teren. Wydawnictwo Ministra Obrony Narodowej, Warszawa. Maszynopis.
 11. Tobisch R. (2001): Less pressure is better: lower pressure inside the tyre increases the power of forestry machinery and reduced soil compaction. Forsttechnische Informationen, 1, 5-7.
 12. Vechinski C., Johnson C., Raper R., MacDonald T. (1999): Forestry tire tractive performance; new, worn, and witch chains. Applied Engineering in Agriculture, 15(4), 263-266.
 13. Walczyk M. (1987): Niektóre problemy uprawy i ugniatania gleby w świetle badań światowych. Maszyny i ciągniki rolnicze, 7, 3-5.
 14. Walczyk M. (1995): Wybrane techniczne i technologiczne aspekty ugniatania gleb rolniczych agregatami ciągnikowymi. Rozprawa. Akademia Rolnicza Kraków, 202, Maszynopis.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu