BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białczyk Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Brennensthul Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Cudzik Anna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Czarnecki Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena trakcyjna opon do uniwersalnego ciągnika rolniczego
Traction assessment of universal farm tractor tyres
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 7-17, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Mechanizacja rolnictwa, Przemysł maszyn rolniczych, Przemysł oponiarski
Agricultural mechanization, Agricultural machinery industry, Tire industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę pracy koła napędowego, wyposażonego w oponę 8.3-20, na trzech różnych podłożach rolniczych (ściernisko, droga gruntowa, darń łąkowa). Na podstawie pomiarów i obliczeń wyznaczono właściwości trakcyjne badanego koła. Jako cel pracy przyjęto porównanie wybranych podłoży rolniczych w aspekcie ich właściwości trakcyjnych; parametrem, który posłużył do tego celu była sprawność trakcyjna. Badania trakcyjne wykonywano dla trzech obciążeń pionowych, co umożliwiło ustalenie wpływu tego czynnika na właściwości trakcyjne koła. Badań dokonano z wykorzystaniem specjalistycznego stanowiska umożliwiającego pomiar parametrów, na podstawie których wyznaczano poślizg badanego koła oraz siłę trakcyjną i sprawność trakcyjną. Stwierdzono, że eksploatacja badanej opony nie gwarantuje uzyskiwania porównywalnych właściwości trakcyjnych na odmiennych podłożach.(abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of a drive wheel operation, equipped with a tyre 8.3-20 on three different agricultural surfaces (stubble field, ground track, meadow sod). Traction properties of the researched wheel were determined on the basis of measurements and calculations. Comparison of the selected agricultural surfaces from the point of view of their traction parameters; traction efficiency was a parameter which was used for this purpose. Traction research were carried out for three vertical loads, which allowed estimating the influence of this factor on traction properties of the wheel. The research was carried out with the use of a specialistic stand, which allows for the measurement of parameters, on the grounds of which a slide of the researched wheel and a traction force as well as traction efficiency were determined. It was reported that exploitation of the researched tyre does not guarantee that comparable traction properties on variable surfaces will be obtained.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bashford L. L., Von Bargen K., Way T. R., Xiaoxian L. (1987): Performance Comparisons between Duals and Singles on the Rear Axle of a Front Wheel Assist Tractor. Transactions of the ASAE, v. 30 (3), 641-645.
  2. Białczyk W., Cudzik A., Czarnecki J., Brennensthul M., Kaus A. (2011): Ocena procesu przenoszenia siły napędowej przez oponę 7.50-16 w różnych technologiach uprawy gleby. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 7-14.
  3. Białczyk W., Pieczarka K., Materek D. (2001): Badanie przyczepności koła mikrociągnika w zmiennych warunkach glebowych. Inżynieria Rolnicza, 13(33), 79-84.
  4. Botta G .F., Tolon-Becerra A., Tourn M., Lastra-Bravo X., Rivero D. (2012): Agricultural traffic: Motion resistance and soil compaction in relation to tractor design and different soil conditions. Soil & Tillage Research 120, 92-98.
  5. Dajniak H. (1983): Ciągniki, Teoria ruchu i konstruowanie. WKiŁ, Warszawa, 13-15.
  6. Jakliński L. (2006): Mechanika układu pojazd - teren w teorii i badaniach. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 18-19.
  7. Jenane C., Bashford L. L. (2000): Tractive performance of a mechanical front wheel assist tractor as related to forward speeds. Journal of Agricultural Engineering Research vol. 77, Issue 2, 221-226.
  8. Sharma A., Pandey K. (2001): Matching tyre size to weight, speed and power available for maximizing pulling ability of agricultural tractors. Journal of Terramechanics 38, 89-97.
  9. Upadhyaya S. K., Chancellor W. J., Perumpral J. V., Wulfsohn D., Way T. R. (2009): Advances in Soil Dynamics. ASABE. St. Joseph, Michigan, 213-220.
  10. Zoz F. M.,Grisso R. D. (2003): Traction and Tractor Performance. ASAE Distinguished Lecture Series, Tractor Design, 27, 24-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu