BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giza Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Czy społeczeństwo może uczyć się z doświadczenia? Problem podmiotowości społeczeństwa
Can Society Learn from Experience? Society as a Subject
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 3 (29), s. 72-85, rys., bibliogr. 29 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Społeczeństwo, Kultura, Socjologia
Society, Culture, Sociology
Uwagi
streszcz., summ.
,
Abstrakt
Termin "społeczeństwo" powszechnie używany jest jako podmiot różnego rodzaju twierdzeń: "społeczeństwo zmierza w stronę...", "społeczeństwo nie ufa politykom" itp. Na poziomie teoretycznym przeważa jednak indywidualizm zarówno w wymiarze ontologicznym ("społeczeństwo" jest jedynie złożeniem jednostkowych działań), jak i metodologicznym. Przy pewnej opcji teoretycznej możliwe jest jednak ujęcie społeczeństwa jako intencjonalnego, sprawczego podmiotu zdolnego do budowania struktur samowiedzy i poddającego refleksji swoje działania. W artykule dyskutowane są konsekwencje przyjęcia "nastawienia intencjonalnego" (intentional stance) w badaniu społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The term "society" is usually used as the subject of various statements: "society tends to...", "society does not trust politicians", etc. Th eoretically, however, individualism prevails both ontologically ("society" is a complex of individual actions) and methodologically. However, there exists a theoretical stance that considers society as an intention-driven agent, a self-refl ective subject able to build the structures of self-knowledge. Th e paper discusses the consequences of adapting the "intentional stance" in the study of society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bourdieu P. (1991). Language and Symbolic Power. Cambridge: Harvard University Press.
 2. Bourdieu P. (2005). The Social Structures of the Economy. Cambridge-Malden: Polity Press.
 3. Chisholm R.M. (1982). The Foundations of Knowing. Minneapilis: University of Minnesota Press.
 4. Chisholm R.M. (1994). Teoria poznania, przekł. R. Ziemińska. Lublin: Instytut Wydawniczy "Daimonion".
 5. Davidson D. (1980). Essays on Actions and Events. Oxford: Oxford University Press.
 6. Dennett D. (1971). "Intentional systems", Th e Journal of Philosophy, t. 68, nr 4, s. 87-106.
 7. Dennett D. (1987). The Intentional Stance. Cambridge-London: MIT Press.
 8. Dennett D. (1997). Natura umysłów, przekł. W. Turopolski. Warszawa: Wydawnictwo CiS.
 9. Durkheim E. (2011). Zasady metody socjologicznej, przekł. J. Szacki (wyd. II). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Elias N. (2008). Społeczeństwo jednostek, przekł. J. Stawiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Epstein S. (2003). "Cognitive-experiential self-theory of personality" w: T. Millon, M.J. Lerner (red.), Comprehensive Handbook of Psychology (t. V): Personality and Social Psychology. Hoboken: Wiley & Sons.
 12. Giza A. (2015). "Społeczeństwo po nowoczesności". Artykuł w pracy zbiorowej pod red. M. Lewickiego, S. Mandesa i M. Sikorskiej (w druku).
 13. Giza-Poleszczuk A., Marody M. (2004). Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zamiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 14. Haman J. (2014). Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 15. Hirschman A.O. (1970). Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge: Harvard University Press.
 16. Jasanoff S. (2005). Designs on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States. Princeton: Princeton University Press.
 17. Latour B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Th eory. New York: Oxford University Press.
 18. Latour B. (2009). Polityka natury: nauki wkraczają do demokracji, przekł. A. Czarnacka. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 19. Latour B. (2011). Nigdy nie byliśmy nowocześni: studium z antropologii symetrycznej, przekł. M. Gdula. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 20. Mead G.H. (1975). Umysł, osobowość i społeczeństwo, przekł. Z. Wolińska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 21. Mitnick B.M. (1992). "Th e theory of agency and organizational analysis", w: N.E. Bowie, R.E. Freeman (red.), Ethics and Agency Th eory. New York: Oxford University Press.
 22. Mitnick B.M. (1998). "Agency theory", w: R.E. Freeman, P.H. Werhane (red.), The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Business Ethics. Malden, MA: Blackwell.
 23. Mokrzycki E. (red.) (1984). Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, t. 1 i 2.
 24. Smith A. (1989). Teoria uczuć moralnych, przekł. D. Petsch. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Stasik A. (2014). Ocena ryzyka i niepewności związanych z nowymi technologiami jako wyzwanie dla demokracji. Kontrowersje wokół wydobywania gazu łupkowego w Polsce. Niepublikowana praca doktorska.
 26. Szacki J. (1975). Historia myśli socjologicznej (t. I i II). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 27. Tonnies F. (1988). Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, przekł. M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Touraine A. (2011). Myśleć inaczej, przekł. M. Byliniak. Warszawa: PIW.
 29. Weber M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo, przekł. D. Lachowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/18983529
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu