BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielecki Krzysztof (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Krótki wykład o podmiotowości
A Short Lecture on Subjectivity
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 3 (29), s. 86-95, bibliogr. 19 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Filozofia, Filozofia człowieka, Cywilizacja, Nauki społeczne, Społeczeństwo, Miejsce człowieka w społeczeństwie
Philosophy, Human philosophy, Civilization, Social sciences, Society, Person's role in society
Uwagi
streszcz., summ.
,
Abstrakt
Koncept podmiotowości może być pomocny w refleksji na temat statusu ontycznego człowieka i zbiorowości ludzkiej, a także relacji między ludźmi i społecznościami, znaczenia w nich człowieka. Koncept taki może i powinien być także początkiem refleksji o społeczeństwie, państwie, polityce oraz człowieku, zdrowiu psychicznym, tożsamości. Artykuł zawiera szkic propozycji teorii podmiotowości w czasach kryzysu cywilizacyjnego, kiedy w płynnej rzeczywistości gubią się często człowiek i wartości. (abstrakt oryginalny)

Th e concept of subjectivity can help in the refl ection on the ontological status of the human being and his or her community, and on the relations between people and communities, as well as the importance of a human being within the communities. Th is concept can and should be the outset of a refl ection on society, the state, politics, humanity, mental health, and identity. Th is paper drafts a theory of subjectivity at a time of the contemporary civilizational crisis, when humans and values often get lost in the liquid reality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archer M.S. (1988). Culture and Agency. Cambridge-New York: Cambridge University Press.
 2. Bauman Z. (1995). Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna (przekł. z ang. J. Bauman). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Castells M. (2009). Siła tożsamości (przekł. S. Szymański). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Cichocki R. (2003). Podmiotowość w społeczeństwie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 5. Durkheim É. (1914). "Le dualis me de la nature Humanie et ses conditions socials", Scientia, t. XV.
 6. Emirbayer M. (1918). "What is agency", American Journal of Sociology, t. 4.
 7. Giddens A. (2001). Nowoczesność i tożsamość (przekł. A. Szulżycka). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Habermas J. (2000). Filozoficzny dyskurs nowoczesności (przekł. M. Łukasiewicz). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas".
 9. Lévinas E. (1972). Humanisme de l'Autre Homme. Montpellier: Fata Morgana.
 10. Lévinas E. (1994). O Bogu, który nawiedza myśl (przekł. T. Gadacz). Kraków: Znak.
 11. Lévinas E. (1998). Całość i nieskończoność (przekł. M. Kowalska). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Sztompka P. (1989). "Socjologiczna teoria podmiotowości", w: P. Buczkowski, R. Cichocki (red.), Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność. Poznań: Redakcja Wydawnictw Ośrodka Analiz Społecznych ZMW.
 13. Taylor Ch. (2001). Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej (przekł. M. Gruszczyński et al.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Touraine A. (1984). Le retour de l'acteur. Paris: Fayard.
 15. Wielecki K. (2003). Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem. Warszawa: CEUW.
 16. Wielecki K. (2005). "European social order transformation, mass culture and social marginalization processes", w: Yearbook of Polish European Studies Warsaw University Centre for Europe, t. 9.
 17. Wielecki K. (2006). "Społeczne aspekty kultury masowej. Studia europeistyczne", Studia Europejskie, t. 2, nr 38, s. 33-51.
 18. Wielecki K. (2008). "Kryzys postindustrialny, osobowość i zdrowie psychiczne", w: ks. P. Mazurkiewicz, K. Wielecki (red.), "Inny" człowiek w "innym" społeczeństwie. Europejskie dyskursy. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 19. Wielecki K. (2012). Kryzys i socjologia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/18983529
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu