BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Eider Paweł (Uniwersytet Szczeciński; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Paczyńska-Jędrycka Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Krupecki Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Innowacyjność w promocji miasta Poznania szansą jego rozwoju
Innovativeness in Promotion of the City of Poznan - a Chance for Its Development
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 25-36, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Promocja miasta, Innowacyjność, Wizerunek miasta, Usługi turystyczne
City promotion, Innovative character, City image, Tourism services
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest ukazanie innowacyjnych rozwiązań promocyjnych miasta Poznania jako szansy jego rozwoju. Artykuł ma charakter teoretyczny. Dokonano w nim przeglądu literatury. Wykorzystano także metodę sondażu diagnostycznego z użyciem techniki wywiadu nieskategoryzowanego. Przedstawiono również innowacyjne metody promocji miasta Poznania w celu pozyskania jak największej liczby turystów i odwiedzających, a tym samym rozwoju regionu. Opracowano przykładowy model tych rozwiązań, pokazujący przysłowiowe "domino" zachowań turystycznych, przyczyniających się do rozwoju miasta. Wszelkie działania promocyjne Poznania oparto na potrzebach turystów uwzględniając wiek i zainteresowania, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ze względu na ograniczoną aktywność fizyczną społeczeństwa polskiego, zaleca się opracowanie wycieczek wzorem słynnych "przechadzek", ale z wykorzystaniem jazdy na rowerze. Uatrakcyjniłoby to pobyt turystów w Poznaniu, jak i pokazałoby możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is to present the innovative promotional solutions for the city of Poznan as a chance of its development. The article is of the theoretical nature. The authors carried out a review of literature. They also made use of the method of diagnostic survey with the use of non-categorised interview technique. There were also presented innovative methods of promotion of the city of Poznan in order to obtain as high figures as possible related to tourists and guests and, thus, the region development. The authors worked out an exemplary model of those solutions showing the proverbial "domino" of tourist behaviours contributing do city development. All the promotional measures aimed at Poznan were based on the needs of tourists taking into account the age and interests that everybody could find something for oneself. Having in mind the limited physical activity of the Polish society, it is recommended to develop excursions on the model of famous perambulations, though with the use of cycling. It would make the tourists' stay in Poznan more attractive as well as it would have shown the possibility of an active leisure spending. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak B. (2009), Innowacyjna gospodarka a turystyka, (w:) Cabak W., Feczko J., Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, WSEiP, Kielce.
 2. Clark T.N. (2004), The city as an entertainment machine, "Research in Urban Policy", Vol. 9, Elsevier, Oxford, (za:) Zmyślony P. (2011), Globalizacja i turystyka w miastach, korzyści i zagrożenia, (w:) Alejziak W., "Folia Turistica", nr 25(2), AWF, Kraków.
 3. Kotler Ph. (2005), Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 4. Osiadacz J. (2012), Innowacje w sektorze usług - przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, PARP, Warszawa.
 5. Paczyńska-Jędrycka M. (2010), Rekreacja ruchowa szansą rozwoju aktywności fizycznej współczesnego społeczeństwa, (w:) Lubowiecki-Vikuk A., Paczyńska-Jędrycka M., Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 6. Pawlicz A. (2008), Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa.
 7. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 8. Siwiński W. (2006), Empiryczne badania społeczne w dziedzinie turystyki i rekreacji, WSHiG, Poznań.
 9. Słaby T. (2009), Znaczenie rozwoju turystyki dla współczesnego człowieka, (w:) Cabak W., Feczko J., Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, WSEiP, Kielce.
 10. Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 884).
 11. http://festiwal.gramiejska.pl/index.php?id=370&cat=2
 12. http://gramiejska.pl/index.php?id=195
 13. http://www.poznan.pl/autostrada/
 14. http://www.poznan.pl/mim/cim/poznanska-karta-miejska,p,581.html
 15. http://www.poznan.pl/mim/cim/przechadzki-po-miescie,p,14255,14256.html
 16. http://www.poznan.pl/mim/turystyka/audioprzewodniki-po-poznaniu,p,661,23336.html
 17. http://www.przewodnicy-pttk.org/index.html
 18. http://tmc.suedtirol.org/ideen-veraendern-den-tourismus-wettbewerbsvorteile-durch-kreativitaet-und-innovation/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu