BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielik-Robson Agata (University of Nottingham, United Kingdom)
Tytuł
Polubić nowoczesność : esej przeciw krytyce antysystemowej
To Fall for Modernity : an Essay Against the Anti-systemic Critique
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 3 (29), s. 107-114, bibliogr. 18 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Filozofia, Filozofia człowieka, Jakość życia
Philosophy, Human philosophy, Quality of life
Uwagi
streszcz., summ.
,
Abstrakt
Esej ten jest próbą krytyki tak zwanej "krytyki antysystemowej", wystosowaną z pozycji afirmacji nowoczesności jako epoki, która postawiła na prymat życia nad myśleniem. Odwołując się do koncepcji Marshalla Bermana, zwanej tu "witalistycznym marksizmem", esej podkreśla unikatową i odrębną rolę pojęcia życia w modernitas, które przeciwstawia się wszelkim apriorycznym i odgórnym projektom intelektualnym. Zdumiewająca zgodność myśli prawicowej i lewicowej w odniesieniu do nowoczesności wynika jego zdaniem stąd, że wszyscy ci myśliciele są właśnie nade wszystko myślicielami, wciąż jeszcze wyznającymi stary, przednowoczesny, Platoński prymat myślenia nad życiem. W swej części konstruktywnej natomiast esej ten przedstawia nowoczesną ideę "życia obiecanego", które mogłoby stać się natchnieniem nowego typu myślicieli, lojalnych wobec projektu nowoczesności. (abstrakt oryginalny)

This essay constitutes an attempt to criticize the so-called anti-systemic critique from the positions which strongly affirm modernity as an epoch based on the primacy of life over thinking. By referring to the ideas of Marshall Bermann which he called "Marxist Vitalism", this essay emphasizes a unique and innovative role of the concept of life in modernity as opposed to any apriorical and preestablished intellectual project. Th e seemingly astonishing harmony between the Left and Right variants of "anti-modernism" consists precisely in the fact that all those thinkers who criticize modernity are most of all thinkers who naturally assume the old, premodern, essentially Platonic primacy of thinking over life. In its constructive part, the essay presents the modern idea of a "promised life" which it links to political messianism; it expresses an optimistic belief that it can become a new inspiration for the thinkers to come who will accept the specifi city of modernitas and learn how to be loyal to its premises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adorno T.W., Horkheimer M. (1997). Dialektyka oświecenia (przekł. M. Łukasiewicz). Warszawa: IFIS PAN.
 2. Agamben G. (2008). Homo sacer (przekł. S. Królak). Warszawa: Sic.
 3. Arendt H. (2002). Wola (przekł. R. Piłat). Warszawa: Czytelnik
 4. Badiou A. (2009). Etyka (przekł. J. Kutyła). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 5. Berman M. (2006). Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu: rzecz o doświadczeniu nowoczesności (przekł. M. Szuster; przedmowa A. Bielik-Robson). Kraków: Universitas.
 6. Berman M. (2012). Przygody z marksizmem (przekł. S. Szymański). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 7. Bielik-Robson A. (2011). The Saving Lie. Harold Bloom and Deconstruction, Chicago: Northwestern University Press.
 8. Bielik-Robson A. (2014). Jewish Cryptotheologies of Late Modernity. Philosophical Marranos. Londyn: Routledge.
 9. Foucault M. (1993). Nadzorować i karać (przekł. T. Komendant). Warszawa: Aletheia.
 10. Heidegger M. (1950). "Wozu Dichter?", w: M. Hei degger, Holzwege. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
 11. Kant I. (1995). "Co to jest oświecenie?" (przekł. A. Landman), w: I. Kant, Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma historiografi czne. Toruń: Comer.
 12. Mouff e Ch., Laclau E. (2007). Hegemonia i strategia socjalistyczna (przekł. S. Królak, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyż szej.
 13. Schmitt C. (2012). Teologia polityczna (przekł. M. Ci chocki). Warszawa: Aletheia.
 14. Schopenhauer A. (2013). Świat jako wola i przedstawienie (przekł. J. Garewicz). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Sloterdijk P. (2008). Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Hu - manismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 16. Taubes J. (2003). Th e Political Th eology of Paul (przekł. D. Holänder). Stanford: Stanford University Press.
 17. Žižek S. (2006a). Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa (przekł. M. Kropiwnicki). Wrocław: Branta.
 18. Žižek S. (2006b). Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917 (przekł. J Kutyła). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/18983529
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu