BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miklaszewska Justyna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Podmiotowość, wolność i ludzkie działanie
Subjectivity, Freedom, and Human Action
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 3 (29), s. 125-133, bibliogr. 20 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Filozofia człowieka, Filozofia, Wolność
Human philosophy, Philosophy, Freedom
Uwagi
streszcz., summ.
,
Abstrakt
W artykule tym analizowana jest relacja pomiędzy koncepcją jednostki a jej zdolnością do podejmowania wolnych i racjonalnych wyborów, zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Problem ten podejmują w swych pracach współcześni liberalni filozofowie i ekonomiści: Arrow, Buchanan, Rawls i Sen. Ten ostatni koncentruje uwagę na indywidualnym działającym podmiocie i na pojęciu zdolności, które wynikają z wolności jednostki, oraz stanowią podstawę dla stworzonej przez niego teorii sprawiedliwości. Badania te dowodzą, że liberalna filozofia polityczna oraz ekonomia są obecnie uprawiane jako dziedziny nie wolne od wartościowania. (abstrakt oryginalny)

This paper analyzes the relationship between the concept of the individual and their ability to make free and rational choices, both individual and collective. Th e problem has been discussed in the works of many contemporary liberal philosophers and economists: Arrow, Buchanan, Rawls, and Sen. Th e latter focuses mainly on an acting person and on the concept of capabilities which stem from freedom of the individual, and create the basis for the theory of justice. These studies show that liberal political philosophy and economics can no longer be considered a value-free domain. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander J. (2008). Capabilities and Social Justice. The Political Philosophy of Amartya Sen and Martha Nussbaum. Aldershot: Ashgate.
 2. Arrow K. (1951). Social Choice and Individual Values. New York: John Wiley & Sons.
 3. Buchanan J.M. (1979). What Should Economists Do? Indianapolis: Liberty Press.
 4. Buchanan J.M., Tullock G. (1962). Th e Calculus of Consent. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 5. Cohen G.A. (1989). "On the currency of egalitarian justice", Ethics, t. 99, s. 906-944.
 6. Nagel T. (1975). "Libertarianism without Foundations". The Yale Law Journal, t. 85, nr 1, s. 136-149.
 7. Nozick R. ([1974] 1988). Anarchy, State and Utopia. Oxford: B. Blackwell.
 8. Nussbaum M. (2006). Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership. Cambridge: Harvard University Press.
 9. Pettit P. (2010). "Freedom in the Spirit of Sen", w: Ch.W. Morris (red.), Amartya Sen. Cambridge: Cambridge University Press.
 10. Putnam H., Walsh V. (2011). "Entanglement through economic science: Th e end of a separate welfare economics", w: H. Putnam, V. Walsh (red.), The End of Value-Free Economics. London: Routledge.
 11. Rawls J. ([1971] 2009). Teoria sprawiedliwości (przekł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Sen A. (1970). Collective Choice and Social Welfare. San Francisco: Holden-Day Inc.
 13. Sen A. (1982). Choice, Welfare and Measurement. Cambridge: Harvard University Press.
 14. Sen A. (1985). "Well-being, Agency and Freedom". Journal of Philosophy, nr 82, s. 169-221.
 15. Sen A. ([1992] 2000). Nierówności. Dalsze rozważania (przekł. I. Topińska). Kraków: Znak.
 16. Sen A. ([1999] 2002) "Wybór społeczny a jednostkowe działania", w: A. Sen Rozwój i wolność (przekł. J. Łoziński). Poznań: Zysk i S-ka.
 17. Sen A. (2004). "Dialogue. Capabilities, lists and the public reason: Continuing the conversation", Feminist Economics, t. 10, nr 3, s. 77-80.
 18. Sen A. (2009). Th e Idea of Justice. Cambridge: Harvard University Press.
 19. Yunus M. (2011). Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi (przekł. Z. Wiankowska-Ładyka). Warszawa: Con Corda.
 20. Zwarthoed D. ([2009] 2012). Zrozumieć biedę. John Rawls - Amartya Sen (przekł. A. Karpowicz). Warszawa: Oficyna Naukowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/18983529
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu