BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupnik Seweryn (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Jeśli podmiotu nie ma... O wpływie, aktorach, horrorze i innych zmartwieniach tzw. Koła Krakowskiego
If There Is No Subject: On Influence, Actors, Horror, and Other Worries of the So-called Krakow Circle
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 3 (29), s. 134-145, rys., tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Filozofia człowieka, Filozofia
Human philosophy, Philosophy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tekstu jest krytyczne odniesienie się do dotychczasowych rozważań dotyczących podmiotowości podejmowanych w Kole Krakowskim. Autor argumentuje, że podmiotowość jest zbędna jako kategoria analityczna służąca zrozumieniu rzeczywistości społecznej. Można ją bowiem zastąpić innymi pojęciami, które są precyzyjniejsze. Jednocześnie jednak pojęcie to jest nieodzowne jako normatywny punkt odniesienia, samookreślenia się badaczy rzeczywistości społecznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to critically review previous considerations concerning subjectivity. Th e author argues that subjectivity is both unnecessary and biased as an analytical category applied in order to understand the social reality. At the same time, however, the concept is indispensable as a normative reference. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt H. (1998) O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie (przekł. A. Łagocka, W. Madej). Warszawa: Fundacja Aletheia.
 2. Bachrach P., Baratz M.S. (1962). "Two faces of power". The American Political Science Review, t. 56, nr 4, s. 947-952.
 3. Blau P. (1978). Zróżnicowanie władzy, w: Elementy mikrosocjologii: (wybór tekstów), oprac. J. Szmatka. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Insty tut Socjologii.
 4. Boudon R. (1981). The Logic of Social Action. London: Routledge.
 5. Boudon R. (2008). Efekt odwrócenia (przekł. A. Karpowicz). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 6. Boudon R., Francois B. (2003). Critical Dictionary of Sociology. London: Routledge.
 7. Crozier M., Friedberg E. (1982). Człowiek i system: ograniczenia działania zespołowego (przekł. K. Bolesta-Kukułka). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Doliński D. (2002). "Wpływ społeczny", w: K. Frieske, H. Kubiak, G. Lissowski, J. Mucha, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Encyklopedia Socjologii (suplement). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 9. Douglas M. (1986). How Institutions Think. Syracuse: Syracuse University Press.
 10. Douglas M., Ney S. (1998). Missing Persons. A Critique of Personhood in the Social Sciences. Berkeley: Rus sel Sage Foundation.
 11. Etzioni A. (1961). A Comparative Analysis of Complex Organizations. Glencoe: Free Press.
 12. Gigerenzer G. (1992). "Discovery in cognitive psy chology: New tools inspire new theories". Science in Con text, s. 329-350.
 13. Knight J. (1992). Institutions and Social Conflict. Cambridge: Cambridge University Press.
 14. Kołakowski L. (1999). Jeśli Boga nie ma... Horror metaphysicus. Warszawa: Zysk i S-ka.
 15. Kołakowski L. (2005). Obecność mitu. Prószynski i S-ka.
 16. Kubiak H. (2002). "Władza", w: K. Frieske, H. Kubiak, G. Lissowski, J. Mucha, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Encyklopedia socjologii (t. 4). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 17. Lorenzi M. (2006). "Power. A radical view by Steven Lukes". Crossroads, t. 6, nr 2, s. 87-95.
 18. Lukes S. (2006). "Władza w ujęciu radykalnym", w: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 19. Mauss M. (1938). "Une Categorie de l'esprit humain: La Notion de personne, celle de ‚moi'". Opub likowane ponownie w: Sociologie et Anthropologie, 1950, s. 331-362.
 20. Moe T. (2006). "Power and political institutions", w: I. Shapiro, S. Skowronek, D. Galvin (red.), Rethinking Political Institutions. Th e Art of the State. New York-London: New York University Press.
 21. Offe C. (2006). "Political institutions and social power. Conceptual explorations", w: I. Shapiro, S. Sko wronek, D. Galvin (red.), Rethinking Political Institutions. The Art of the State. New York, London: New York University Press.
 22. Ossowski S. (1968). "Władza polityczna i władza ekonomiczna", w: Dzieła (t. 5). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 23. Taleb N.N. (2007). The Black Swan: Th e Impact of the Highly Improbable. Londyn: Penguin.
 24. Weber M. (2002). Gospodarka i Społeczeństwo. Zarys Socjologii Rozumiejącej (przekł. D. Lachowska). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/18983529
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu