BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiklicki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Organizacja jako podmiot
Organization as a Subject
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 3 (29), s. 146-152, rys., bibliogr. 23 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Organizacja, Teoria organizacji
Organisation, Organisation theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analiz podejść metodologicznych, w których traktuje się organizację jak podmiot. Autor, podkreślając ograniczenia takiego zabiegu, prezentuje odpowiednie przykłady pozwalające na przyjęcie tezy postawionej w tytule. Tekst kończy krytyczna ocena i zestawienie uzasadnionych sytuacji traktowania organizacji jak podmiotu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the results of analyses of the methodological approaches which consider organization as an entity. Th e author discusses the limitations of such a procedure, but also presents arguments that confirm the thesis formulated in the title. In the conclusion of the paper, the author offers a critical discussion and a list of statements justifying the treatment of an organization as a subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A. (2013). "Organizacja w teoriach - ewo lucja w sposobach postrzegania organizacji", w: A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 2. Boone Ch., van Witteloostuijn A. (1995). "Industrial organization and organizational ecology: The potentials for cross-fertilization", Organization Studies, t. 16, nr 2.
 3. Cyert R., March J.G. (1963). A Behavioral Th eory of the Firm. Englewood Cliff s: Prentice-Hall.
 4. Ćwiklicki M. (2011). Ewolucja metod organizatorskich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 5. Dyrbuś-Graca K., Bratnicki M. (2009). "Operacjonalizacja zdrowia organizacji i jego związek z efektywnością", http://www.ptzp.org.pl/fi les/konferencje/ kzz/artyk_pdf_2009/026_Dyrbus-Graca_Bratnicki. pdf [dostęp: 28.06.2014].
 6. Engelhardt J. (2009). Typologia przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.pl.
 7. Furubotn E.G., Richter R. (2005). Insitutions & Economic Theory. The Contribution & Economic Theory (wyd. 2). Michigan: University of Michigan Press.
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin.
 9. Hannan M.T., Freeman J.H. (1977). "The population ecology of organizations", American Journal of Sociology, t. 82, nr 5.
 10. Hatch M.J. (2002). Teoria organizacji (przekł. P. Łuków). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Hejduk I. (2003). "W drodze do przyszłości", w: I. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ".
 12. Kisielnicki J. (2008). MIS - systemy informatyczne zarządzania. Warszawa: Placet.
 13. Kopaliński W. (1990). Słownik wyrazó w obcych i zwrotó w obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 14. Kostera M. (2003). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydaw nictwo Naukowe PWN.
 15. Kożuch B. (2011). Nauka o organizacji. Warszawa: CeDeWu.Pl.
 16. Krzyżanowski L.J. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Kupisiewicz Cz. (2005). Podstawy dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
 18. Łobos K. (2002). "Izomorfi a rozwiązań strukturalnych przedsiębiorstw z pozycji teorii instytucjonalnej, ewolucyjnej oraz sytuacyjnej organizacji", Organizacja i Kierowanie, t. 3, nr 109.
 19. Mikuła B. (2001). W kierunku organizacji inteligentnych. Kraków: Antykwa.
 20. Mikuła B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 21. Morgan G. (1997). Obrazy organizacji (przekł. Z. Wiankowska-Ładyka). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Pees R.C., Shoop G.H., Ziegenfuss J.T. (2009). "Organisational consciousness", Journal of Health Organization and Management, t. 23, nr 5, s. 505-521.
 23. Pszczołowski T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji: Wrocław Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/18983529
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu