BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hausner Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Podmiotowość : moje stronnicze podsumowanie cyklu seminaryjnego
Subjectivity : My Biased Summary of a Seminar Cycle
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 3 (29), s. 177-194, wykr., bibliogr. 13 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Społeczeństwo, Odpowiedzialność, Procesy poznawcze
Society, Responsibility, Cognitive processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest autorskim podsumowaniem kilkusemestralnych seminaryjnych dyskusji Koła Krakowskiego. Zdaniem autora koncept podmiotowości pozwala wyjaśnić, że będąc przeciwnymi jednej regule, nie musimy się opowiadać za światem bez reguł, lecz za zbiorem reguł, które są stopniowo reinterpretowane i modyfikowane. Można to ująć schematycznie za pomocą następującej formuły: podmiotowość = chcieć (wiedzieć po co?) + móc (mieć możliwość działania i odpowiednie instrumenty) + nie musieć (wywierać wpływ na reguły i sposób ich modyfikowania). (abstrakt oryginalny)

this article contains a summary of the discussions conducted by the Cracow Circle during several semesters. The author comes to the conclusion that the concept of subjectivity can explain why, even if we are against a certain rule, we do not have to settle for a world without rules, but favour a set of rules which is gradually reinterpreted and modifi ed. It can be represented schematically by the following formula: subjectivity = to want (to know why) + to be able to (act and have appropriate tools) + not to have to (influence rules and the way they are modified). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowski A. (2013). "Kultura, instytucje, władza: ciągłość i zmiana porządku instytucjonalnego", Zarządzanie Publiczne, nr 2-3(24-25), s. 63-74.
 2. Ćwiklicki M. (2011). "Analiza interesariuszy w koncepcji relacji złożonych procesów interakcji", w P. Bartkowiak (red.), Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 3. Ćwiklicki M. (2012). "Tworzenie się wiedzy społecznej według teorii CRP", Zarządzanie Publiczne, nr 1(19), s. 165-172.
 4. Giza A. (2012). "Społeczeństwo jako problem koordynacji: rola wiedzy w stanowieniu bytu społecznego", Zarządzanie Publiczne, nr 1(19), s. 53-70.
 5. Górniak J. (2013). "Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny", Zarządzanie Publiczne, nr 2-3(24-25), s. 19-33.
 6. Holland J.H. (2006). "Studying complex adaptive systems", Journal of System Science and Complexity, t. 19, nr 1.
 7. Jessop B. (2012). "Social imagineries, structuration, learning, and 'collibration': Their role and limitations in governing complexity", Zarządzanie Publiczne, nr 1(19), s. 71-84.
 8. McKenna R.J., Martin-Smith B. (2005). "Decision making as a simplifi cation process: New conceptual perspectives", Management Decision, t. 43, nr 5-6, s. 821-836.
 9. Moser J. (2002). "Strategies and tactics of economic survival: De-industrialisation, work, and change in an Alpine mining community", w: U. Kockel (red.), Culture and Economy. Contemporary Perspectives. Alder shot: Ashgate.
 10. Paliwoda-Matiolańska A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
 11. Stacey R. (2000b). "Th e emergence of knowledge in organizations", Emergence, t. 2, nr 4.
 12. Szlachta B. (2013). "O problematyczności (niektórych) liberalnych prób ustanawiania uniwersalnie ważnych 'zasad racjonalności współdziałań', Zarządzanie Publiczne, nr 2-3(24-25), s. 44-52.
 13. Sztompka P. (2012). "Dziesięć tez o socjologii", Nauka, nr 4, s. 7-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/18983529
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu