BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Agata (University of Szczecin, Poland), Furaji Fatimah (University of Basrah, Irak)
Tytuł
The Concept of Simulation Model to Study Consumer Behavior
Koncepcja wieloagentowego modelu symulacyjnego do badania zachowa nia konsumentów
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2013, nr 32, s. 121-136, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Computer science : methods, models, applications
Słowa kluczowe
Symulacja wieloagentowa, Zachowania konsumenta, Podejmowanie decyzji, Symulacja
Multi-agent based simulation, Consumer behaviour, Decision making, Simulation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji wieloagentowego modelu symulacyjnego do badania zachowania konsumentów. W artykule przedstawiono istotę symulacji wieloagentowej oraz procedurę wieloagentowego modelowania symulacyjnego, na podstawie której opracowano założenia teoretyczne do budowy modelu symulacyjnego zachowania konsumentów na rynku urządzeń elektrycznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present multi-agent based simulation (MABS) model to study consumer behavior. There was described the essence of multi-agent based simulation and multi-agent simulation modeling procedure. This procedure became the basis of theoretical assumptions for building simulation model of consumer behavior on the market of electrical appliances. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abo Ahmad R., Study of Impact of Consumer Behavior and Marketing Mix on Marketing Share for Factory of Soft Drinks, Journal of Kufa Studies 2004, Vol. 3, Al-Kufa: Kufa University, pp. 173-188.
 2. Abood Al-Janabi T., Impact of Buyer and Competitive for Determine Marketing Share in Business Companies (Master`s thesis), Kufa University, Al-Kufa 2000.
 3. Axelrod R., The complexity of cooperation: agent-based models of competition and collaboration, Princeton University Press, Princeton 1997.
 4. Bonabeau E., Agent-based modeling: methods and techniques for simulating human systems, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America PNAS 2002, Vol. 99, Supl. 3.
 5. Epstein J.M., Axtell R.L., Growing artificial societies: social science from the bottom, MIT Press, Cambridge, MA 1995.
 6. Foret M., Procházka P., Buying Behaviour of Households in the Czech Republic, Agricultural Economics - Czech 53 2007, No. 7, pp. 318-324.
 7. Garifullin M., Borshchev A., Popkov T., Using AnyLogic and agent-based approach to model consumer market, 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, Ljubljana, Slovenia 2007, www.xjtek.com/file/194 [accessed on 5.06.12].
 8. Ibrahim H., Husin W., The Reality of Social Protection Systems in Iraq and its Impact on Consumer Protection, Iraqi Journal for Marketing Research and Consumer Protect 2, University of Basrah. Basra 2009.
 9. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003.
 10. Kędzior Z. et al., Badania rynku. Metody, zastosowania, PWE, Warszawa 2005.
 11. Keegan W., Moriarty S., Duncan T., Marketing, Prentice-Hall, Englewood Cliffs-New Jersey 1992.
 12. Kivetz R., Simonson I., The effects of incomplete information on consumer choice. Journal of Marketing Research 2000, No. 37 (4), pp. 427-448.
 13. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 14. Macal Ch.M., North M.J., Tutorial on agent-based modeling and simulation. Part 2. How to model with agent. In: L.F. Perrone et al. (eds) Proceedings of the 2006 Winter Simulation Conference, Monterey 2006, pp. 73-83, www.informs-sim.org/ wsc06papers/008.pdf [accessed on 25.05.12].
 15. Pfaff D., Badania rynku. Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe, BC.edu, Warszawa 2010.
 16. Pride W.M., Ferrell O.C., Foundations of Marketing, Houghton Miffin Company, Boston 2007.
 17. Rand W., Rust R.T., Agent-Based Modelling in Marketing: Guidelines for Rigor, International Journal of Research in Marketing 2011, Vol. 28, Issue 3, pp. 181- 193.
 18. Reynolds C., Flocks, herds, and schools: a distributed behavioral model, Computer Graphics 1987, No. 21, pp. 25-34.
 19. Siebers P.O., Aickelin U., Multi-agent simulation and management practices. In: F. Adam and P. Humphreys (eds), Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, Idea Group Publishing, Pennsylvania 2007.
 20. Solomon M.R., Consumer Behavior. Buying, Having, and Being, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2004.
 21. Stávková J., Stejskal L., Toufarová Z., Factors influencing consumer behavior, Agricultural Economics - Czech 54 2008, Vol. 7, pp. 276-284.
 22. Twomey P., Cadman R., Agent-based modelling of customer behaviour in the telecoms and media markets, Information 2002, Vol. 4, No. 1, pp. 56-63, www2.econ.iastate. edu/tesfatsi/ACERetailCustomerModeling.pdf [accessed on 14.03.12].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu