BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniowska Magdalena
Tytuł
Problemy społeczno-gospodarcze miasta w opiniach zabrzańskiej elity
The Perception of Zabrze's Social and Economic Problems by the City's Elite
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 9, s. 189-205, tab.
Słowa kluczowe
Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Sytuacja gospodarcza, Samorząd terytorialny
Social and economic conditions, Economic situation, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Zabrze
Zabrze
Abstrakt
Zabrze, od początków swego istnienia, przeszło wiele przeobrażeń. Z niewielkiej osady, jaką było na przełomie XII i XIII wieku, u progu wieku XX stało się największą europejską wsią, a w 1922 roku otrzymało prawa miejskie. Po drugiej wojnie światowej, w obliczu ogromnych zniszczeń spowodowanych wojną, podjęto żmudny proces odbudowy miasta i przemysłu. Rozbudowano osiedla robotnicze, stworzono infrastrukturę miejską, nastąpił dynamiczny rozwój przestrzenny, przemysłowy i kulturalny. Zabrze stało się jednym z centrów przemysłowych aglomeracji śląskiej. Przemiany ustrojowe i gospodarcze lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku spowodowały upadek przemysłu ciężkiego. Kolejno zamykano kopalnie, koksownie, hutę. Miasto utraciło swój przemysłowy charakter. Przed mieszkańcami i władzami stanęło ogromne wyzwanie: dostosowanie się do nowych warunków społeczno-ekonomicznych oraz odnalezienie gałęzi gospodarki, w której realizując się, odzyska swą dawną świetność. Kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów miasta i jego mieszkańców, zapewnieniu harmonijnego rozwoju oraz kształtowaniu jego wizerunku odgrywa elita polityczna. To od jakości elity, jej umiejętności właściwego zdiagnozowania potrzeb społeczności lokalnej, a także skutecznego działania w ich zaspokajaniu, zależy poziom jakości życia w mieście. Predyspozycje do sprawowania władzy, a także poziom kompetencyjności osób sprawujących władzę determinują sprawne funkcjonowanie gminy. Artykuł ten jest opisem poglądów zabrzańskiej elity politycznej na temat problemów społecznych i gospodarczych, analizą poziomu wiedzy jej członków w tym zakresie oraz wizji rozwoju miasta na podstawie przeprowadzonych badań. (abstrakt oryginalny)

Over the ages past, Zabrze has undergone a number of transformations. From a small settlement which it was at the turn of the 12th century, it turned into the biggest European village of the late 19lh century, until it finally received city charter in 1922. After World War II, a massive effort was made to rebuild the town and raise its industry from the damages sustained during the war. Soon the town was experiencing unprecedented growth: alongside the rapid expansion of its area, its industry and culture, began the development of municipal infrastructure and the construction of housing to accommodate the enlarging working class community. The redress of the country's political and economic system which took place in the last two decades of the 20th century led to the decline of Zabrze's heavy industry. With each coal mine, coking plant or steelworks closed down, the town would change its industrial facet. The City's government and its residents had to face the enormous challenge of adapting to the new social and economic conditions and redirecting the City's development toward an economy sector that would ensure restitution of the past glory. The political elite plays a key role in resolving problems affecting the City and its residents, supporting its sustainable growth and shaping its public image. The City's living standard largely depends on its elite or, more precisely, on its elite's ability to diagnose the local community's needs and take effective measure towards satisfying these needs. The qualifications, talents and skills of those in power will thus determine the quality of the municipality's government. The paper provides an account of the views voiced by Zabrze's political elite on the City's social and economic problems, offers a discussion of their awareness of these issues, and brings forth a vision of the City's further development based on the findings of this research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2002.
  2. Halamska M., Reprodukcja czy wymiana? Przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce iv latach 1990-1998, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu