BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kontrowersje wokół polityki informacyjnej spółek kapitałowych wobec inwestorów
The Controversy Over the Company Information Policy Towards Investors
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 109-121, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Spółki kapitałowe, Polityka informacyjna, Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Inwestor giełdowy, Interesariusze
Capital company, Information policy, Communication company-environment, Corporate Social Responsibility (CSR), Stock exchange investor, Stakeholders
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szczególną rolę w kształtowaniu właściwych, przejrzystych i efektywnych relacji inwestorskich odgrywa polityka informacyjna spółek kapitałowych wobec uczestników rynku finansowego. Chodzi nie tylko o okresowe publikowanie wyników finansowych dotyczących przeszłości przedsiębiorstwa, ale i uwzględnienie informacji prospektywnych, dotyczących głównie: wartości, ryzyka i społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule przedstawiono główne, dyskusyjne zagadnienia wymagające szerszych, dalszych badań zarówno w zakresie relacji inwestorskich, standardów rachunkowości, jak i systemu raportowania działań oraz wyników przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The company information policy directed to the financial market participants plays a special role in the process of shaping the appropriate, transparent and effective investor relations. It is important to take into account the information about the past performance of the company as well as the prospective information, including value, risk and corporate social responsibility reporting. This paper is focused on the controversial issues related to the company information policy that require further research and analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Best P.: Wartość narażona na ryzyko. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 2. Błach J.: Polityka informacyjna spółek publicznych wobec ryzyka nieskutecznej emisji akcji. W: Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstwa. Red. K. Znaniecka, M. Gorczyńska. "Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne". UE w Katowicach, Katowice 2011.
 3. Błach J.: Relacje inwestorskie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. W: Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Red. G. Łukasik. Difin, Warszawa 2013.
 4. Buszko M.: Efektywność inwestowania na rynku kapitałowym w spółki odpowiedzialne społecznie. W: Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Red. G. Borys, A. Janusz. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 5. Copeland T.E., Weston I.F., Shastri K.: Financial Theory and Corporate Policy. Pearson Education, Boston, New York 2005.
 6. Karmańska A.: Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Difin, Warszawa 2009.
 7. Łukasik G.: Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2010.
 8. Mamcarz K.: Inwestorski marketing-mix. Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 9. Marcinkowska M.: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Martin T.A., Bär T.: Grundzüge des Risikomanagement nach KonTraG. Oldenbourg Verlag, München, Wien 2002.
 11. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Red. G. Łukasik. Difin, Warszawa 2013.
 12. Smithson Ch.W., Smith C.W., Wilford D.S.: Zarządzanie ryzykiem finansowym. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 13. Strategiczna rachunkowość zarządcza. Red. E. Nowak. PWE, Warszawa 2008.
 14. Śnieżek E., Wiatr M.: Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 15. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2. Wskaźniki finansowe. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 16. Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuzimek. Poltext, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu