BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczyńska Magdalena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wiśniewski Adam Krystian (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zachowania zakupowe e-konsumentów
E-consumers' Purchasing Behaviours
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 3 (8), s. 48-60, tabl., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zakupy online, Handel elektroniczny, Zachowania konsumenta, Studenci, Badania ankietowe, Wyniki badań
Online shopping, e-commerce, Consumer behaviour, Students, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój usług internetowych, skutkujący m.in. poszerzaniem ich oferty, a także poprawą jakości, sprawił, że coraz chętniej wykorzystujemy Internet jako źródło dostarczające rozrywki i znaczące miejsce dokonywania zakupów. Rynek e-commerce w Polsce co roku się zwiększa, a najliczniej reprezentowaną grupą osób dokonujących zakupów w sieci są osoby młode. Poznanie ich zachowań jest kluczem do istnienia i rozwoju organizacji biznesowych, będących uczestnikami tego rynku. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących zachowań młodych e-konsumentów. Zostały one przeprowadzone w 2014 r. za pomocą kwestionariusza ankiety na grupie 236 studentów. Dzięki badaniom uzyskano obraz młodego e-konsumenta, uwzględniający m.in.: czas spędzany na korzystaniu z sieci, częstotliwość dokonywania zakupów on-line, roczne kwoty wydawane na zakupy w Internecie, preferowane serwisy umożliwiające e-zakupy oraz najczęściej poszukiwane informacje o produktach i sposoby ich pozyskiwania. Poznano również motywy dokonywania zakupów w sieci, a także postrzegane przez respondentów ograniczenia w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The dynamic development of Internet services, resulting, inter alia, in extension of their offer as well as in raising the quality has caused that we more and more willingly use the Internet as a source providing entertainment and a significant place for shopping. The e-commerce market in Poland has been growing from one year to another, and the most numerous group of individuals represented, shopping on the net, is young people. Getting to know their behaviours is a key for existence and development of business organisations being this market participants. In their article, the authors presented findings of their own surveys on young e-consumers' behaviours. The surveys were carried out in 2014 by the questionnaire-based survey method on the group of 236 students. Owing to the surveys there was obtained the picture of the young e-consumer, taking into account, inter alia, the time spent on using the net, frequency of online shopping, annual amounts spent on Internet shopping, the preferred services enabling e-shopping as well as the most frequently searched information on products and the ways of their acquisition. There were also learned the motives for shopping on the net as well as the constraints in this respect perceived by the respondents.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska-Woś M. (2010), Zachowania rynkowe młodych konsumentów w Internecie w świetle badań wybranej grupy studentów trójmiejskich uczelni publicznych, Zeszyty Naukowe, nr 608, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, nr 15.
 2. E-commerce w Polsce 2014 (2014), Izba Gospodarki Elektronicznej e-Commerce Polska, Warszawa.
 3. Internauci 2013 (2013), BS/75/2013, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 4. Karczewska M. (2010), Determinanty zachowań konsumentów na rynku, Materiały V Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, "Sympozja i Konferencje KKMU, nr 5, Kraków.
 5. Kolny B. (2011), Zachowania e-konsumentów przed zakupami w internecie, Seria "Studia i Materiały", nr 51.
 6. Perchla-Włosik A. (2011), Rola czynników socjokulturowych w zachowaniach młodych konsumentów w świetle badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 660.
 7. Raport e-commerce (2014), Interaktywnie.com sp. z o.o., Kraków.
 8. Rudnicki L. (2004), Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wyd. I, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 9. Rybkowska A. (2010), Zachowania zakupowe klientów sklepów internetowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 65.
 10. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Informacja sygnalna. Wyniki badań GUS (2013), Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 11. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012 (2012), Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu