BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orliński Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ocena strategii płynności finansowej w ujęciu dochód - ryzyko na przykładzie spółek branży paliwowej
Evaluation of the Financial Liquidity Strategies in Risk - Return Concept in Companies from the Petroleum Industry
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 122-130, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Płynność finansowa grup kapitałowych, Wskaźniki płynności finansowej, Przemysł paliwowy
Enterprises financial liquidity, Financial liquidity of capital groups, Liquidity ratios, Fuel industry
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Grupa LOTOS SA, Polski Koncern Naftowy Orlen SA
,
Abstrakt
Najważniejszym celem przedsiębiorstwa jest wzrost jego wartości dla właścicieli. Wpływa to na zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa do pozyskiwania kapitału niezbędnego do sfinansowania działalności operacyjnej i dalszego rozwoju. Nie jest to możliwe bez zachowania płynności finansowej rozumianej jako zdolność do regulowania bieżących zobowiązań. W ujęciu dochód - ryzyko strategia płynności finansowej opiera się na pogodzeniu dwóch przeciwstawnych celów, jakimi są: maksymalizacja wartości dla właścicieli będąca odzwierciedleniem odpowiedniego poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz minimalizacja ryzyka utraty płynności finansowej. Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena strategii płynności finansowych w ujęciu dochód - ryzyko na przykładzie dwóch największych polskich koncernów paliwowych. Badania przeprowadzono na bazie dostępnych raportów okresowych za 2012 rok. (fragment tekstu)

The presented article concerns a problem of financial liquidity strategies in risk - return concept with the particular attention on three kinds of them: current assets strategy, sources of funding current assets strategy and assets - financial strategy. Using graphic methods and financial data from annual reports companies included in WIG petrol financial liquidity strategies of two the biggest polish petrol companies Grupa Lotos SA oraz Grupa PKN Orlen SA was examined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hawawini G., Viallet C.: Finanse menedżerskie. PWE, Warszawa 2007.
  2. Indeks WIG paliwa, Giełda Papierów Wartościowych SA, http://www.gpw.pl/indeksy_gieldo we?isin=PL9999999722&ph_tresc_glowna_start=show#portfel [dostęp: 21.02.2014].
  3. Ryś M.: Strategie płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw. "Bank i Kredyt" 2003, nr 11-12.
  4. Weinraub H.J., Visscher S.: Industry practice to aggressive conservative working capital policies. "Journal of Financial and Strategic Decisions" 1998, Vol. 11, No. 2.
  5. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu