BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierpińska Maria (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
Invoices Due Dates in Poland in Comparison with Other European Union Countries
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 131-140, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Kredyt kupiecki, Kredyt handlowy, Cykl należności, Terminowość zapłaty, Obrót gospodarczy
Trade credit, Commercial credit, Receivables cycle, Prompt payment, Economic turnover
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Kredyt handlowy, zwany też w literaturze kredytem kupieckim, polega na odroczeniu płatności faktur za dostawy produktów czy usług. Odbiorca zobowiązany jest zapłacić za nie w terminie określonym w umowie. Jednak oprócz udzielonego kredytu kupieckiego odbiorcy mają zwyczaj wydłużać terminy płatności faktur, wymuszając dodatkowe kredyty. Stąd kredyty kupieckie są wyższe, niż wynikałoby to z terminów płatności faktur. Takie praktyki prowadzą do powstawania należności przeterminowanych, utraty płynności finansowej lub znacznego pogorszenia kondycji finansowej dostawcy. "Jednak starając się zapewnić zbyt produktów w przyszłości, dostawcy udzielają kredytów kupieckich nawet w sytuacji, kiedy banki odmówiły kredytowania. Stąd kredyty kupieckie są często traktowane jako substytucyjne, w relacji do kredytów bankowych, źródła finansowania operacyjnej działalności". Finansowe skutki przeterminowania faktur skłaniają do analizy tego zjawiska i jego oceny w układzie państw funkcjonujących w ramach wspólnego rynku. W artykule dokonano porównań długości kredytu kupieckiego w krajach europejskich wyrażonego średnim cyklem należności, starając się zweryfikować hipotezę, że zakres korzystania przez firmy w Polsce z tego kredytu oraz czas przeterminowania faktur nie odbiega od średnich parametrów kredytu kupieckiego w wysoko rozwiniętych krajach europejskich. (fragment tekstu)

In this paper the comparison has been made between an average receivables cycle and an overdue period of the invoices in Poland with the respective values in the other European countries. The most payment discipline have the Scandinavians' countries. The credit payments might increase the company's sales and profit but it might also incur the loses due to overdue payments, the debt recoveries or their losses. The issue of overdue receivables has international character. In practice there are huge differences between countries in level of the lost receivables which is not correlated neither with a receivables cycle nor with overdue payments in the particular countries and branches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bond C.J.: Credit Management. Handbook. McGraw-Hill 2003.
  2. Bekas M.: Windykacja należności w praktyce. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
  3. Marzec J., Pawłowska M.: Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych. "Bank i Kredyt" 2012, nr 43 (6).
  4. Kreczmańska-Gigol K.: Faktoring a struktura kapitału. Difin, Warszawa 2013.
  5. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych. WN PWN, Warszawa 2007.
  6. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. WN PWN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu