BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankiewicz Sławomir (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa samorządowego na przykładzie MPK-Łódź Sp. z o.o.
Restructuring of Enterprise Local Government on the Example of MPK-Łódź Sp. z o.o.
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 143-153, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Restrukturyzacja zatrudnienia, Optymalizacja kosztów, Majątek przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, Komunikacja autobusowa, Komunikacja tramwajowa
Restructuring of enterprises, Employment restructuring, Cost optimization, Business assets, Public Transport Company, Bus service, Tram transport
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łodzi Sp. z o.o. (MPK Łódź)
Abstrakt
Wielu ekonomistów jest zdania, że argumenty na rzecz publicznej własności zostały znacznie podważone. Jednakże nie jest to słuszne. Najważniejszy argument przeciwników przedsiębiorstw państwowych sprowadza się do kwestii niskiej ich rentowności. Zadać należy sobie pytanie: jaka jest różnica między firmą prywatną a publiczną, która decyduje o wyższej efektywności tej pierwszej grupy firm? Istota sprowadza się do źle sprawowanego w przedsiębiorstwach publicznych nadzoru właścicielskiego i związanego z tym zarządzania. Jednak nie należy likwidować tego typu jednostek, a raczej doprowadzić do efektywnego (podobnie jak w firmach prywatnych) nadzoru właścicielskiego. W artykule w sposób syntetyczny zaprezentowano zarządzanie przedsiębiorstwem transportu publicznego będącym własnością miasta Łódź. Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo w latach 2004-2013 oraz zanalizowanie zależności między optymalizacją funkcjonowania organizacji a umiejętnościami i kompetencjami kadry kierowniczej w firmie. Z uwagi na tajemnice handlowe i dane finansowe podejmowane w firmie działania zaprezentowano na poziomie ogólnym. (fragment tekstu)

The article presents the process of managing the MPK-Łódź Sp. z o.o. in the years 2004-2013 and synthetically analyzes the impact of management decisions on the effects actions of the firm. Conclusions of the research show that in the municipal company possible is process of restructuring, and the effectiveness of its actions is similar to private enterprise. It requires only employment of management personnel with the appropriate skills and competence. For this type of companies disappoints owner supervision, which is the biggest barrier to their development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne. Red. M. Hamrol. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 2. Balcerowicz L.: Państwo w przebudowie. Znak, Kraków 1999.
 3. Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W.: Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa. AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 4. Drucker P.: Zarządzanie w XXI w. MUZA, Warszawa 2000.
 5. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2003.
 6. Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers. Red. A. Szymaniak. Deloitte, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 7. Griffin R.: Management. Houghton Mifflin Company, Boston 2005.
 8. Jankiewicz S.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w warunkach umowy powierzenia - podstawowe problemy. W: Zarządzanie finansami. Finanse publiczne. Instrumenty rynku finansowego. Red. D. Zarzecki. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 766.
 9. Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. WN PWN, Warszawa 1999.
 10. Kuhn T.: Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. PIW, Warszawa 1985.
 11. Penc J.: Decyzje w zarządzaniu. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1996.
 12. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. WN PWN, Warszawa 2002.
 13. Warnecke H.: Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne. WN PWN, Warszawa 1999.
 14. Wilczyński W.: Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji. Wybór prac z lat 1991-1995. WSB, Poznań 1996.
 15. Winiecki J.: Intelektualna odyseja teorii ekonomii w XX wieku. Powrót do porzuconej idei rynków, prywatnej własności i wolności gospodarczej. "Zeszyty Centrum im. A. Smitha" 1996, nr 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu