BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł
Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw
Źródło
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", 2014, nr 1, s. 18-22, fot., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje przedsiębiorstw, Finansowanie inwestycji, Polityka spójności, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprises investments, Investment financing, Cohesion policy, Small business
Abstrakt
Dostęp do środków finansowych ma zasadnicze znaczenie w kontekście zakładania przedsiębiorstwa lub rozszerzania jego działalności. UE zapewnia małym firmom finansowanie w różnych formach - dotacji, pożyczek, a w niektórych przypadkach gwarancji. Ponadto UE finansuje określone projekty. Finansowanie UE można podzielić na dwie kategorie: finansowanie bezpośrednie w formie dotacji oraz finansowanie pośrednie poprzez krajowych i lokalnych pośredników. Unia Europejska zapewnia wsparcie dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pomoc dostępna jest w różnych formach, takich jak granty, pożyczki oraz, w niektórych przypadkach, zabezpieczenia. Dostępne jest zarówno wsparcie bezpośrednie, jak również za pośrednictwem programów zarządzanych na szczeblu krajowym i regionalnym, takich jak: programy finansowane z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. MŚP mogą korzystać także z wielu środków pomocy niefinansowej w formie programów i usług wsparcia biznesowego. Celem powyższego jest przedstawienie głównych Europejskich programów finansowania dostępnych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przewodnik zawiera zwięzłe informacje oraz adresy stron internetowych każdego z programów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Komisja Europejska, 2012, Programy Unii Europejskiej wspierające MŚP. Przegląd głównych możliwości finansowania dostępnych dla europejskich MŚP, http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument. cfm?doc_id=7279 [Dostęp: 10.10.2013].
  2. Komisja Europejska. 2011, Rozporządzenie Parlamentu Europejksiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Bruksela.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-963X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu