BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tufek-Memišević Tijana (International University of Sarajevo)
Tytuł
Architecture of Consumption : Case Study Sarajevo
Architektura konsumpcji : studium przypadku - Sarajewo
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 3 (8), s. 73-86, rys., fot., wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Placówki handlowe, Styl życia, Konsumpcja, Studium przypadku, Przegląd literatury, Badania ankietowe, Wyniki badań
Sales outlets, Lifestyle, Consumption, Case study, Literature review, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Sarajewo
Sarajevo
Abstrakt
W ciągu dwóch dziesięcioleci po wyniszczającej wojnie Sarajewo przekształciło się w miasto, na które w dużym stopniu wpłynął kapitalizm wolnorynkowy. Pomimo najwyższego spośród krajów Europy wskaźnika bezrobocia w wysokości 43,5% (Trading Economics, 2014), częstych demonstracji publicznych i ogólnego niezadowolenia społecznego występuje zauważalny rozwój budownictwa ośrodków detalicznych. Od 2009 r. w centrum miasta wybudowano trzy duże galerie handlowe o łącznej powierzchni ok. 116 500 m2 (obok licznych, wybudowanych wcześniej wzdłuż ciągów miejskich). Mając na względzie wspomniane warunki, można zakładać, że istnieje tylko niewielki odsetek ewentualnych użytkowników tych powierzchni. Co ciekawe, ośrodki handlowe nigdy nie są puste. Przeprowadzone badanie ma na celu określenie, co odróżnia te śródmiejskie hedonistyczne świątynie konsumpcji od innych galerii handlowych, i przeanalizowanie czy normy społeczno-ekonomiczne wpływają i/lub zmieniają korzystanie z nich i zachowania w nich. Postawiono hipotezę, że takie nowoczesne struktury, mające wygląd charakterystyczny dla stylu życia o wysokiej konsumpcji, stanowiące w ten sposób bodźce do dążenia do takiego stylu życia, stwarzają poczucie globalnej równości i pozornej stabilności dla mieszkańców Sarajewa. Obok analizy istniejącej literatury cenne informacje zebrano w trakcie przeprowadzonej w trybie on-line ankiety skierowanej wyłącznie do mieszkańców miasta. Wyniki badań stanowią odpowiedź na pytanie, czy i jak konstrukcja architektury konsumpcji zaspokaja zainteresowania i potrzeby mieszkańców żyjących w niestabilnym społecznie i gospodarczo kraju.(abstrakt oryginalny)

Two decades after a devastating war, Sarajevo has evolved into a city highly influenced by free market capitalism. Despite having the highest country unemployment rate in Europe of 43.5% (Trading Economics, 2014), frequent public demonstrations and an overall social dissatisfaction, there is a noticeable increase in construction of retail centres. Since 2009 three major shopping malls, around 116,500 m2 in total, have been constructed in the city centre apart from numerous more previously built along the city. Given the mentioned conditions one would assume that there can be only a small percentage of possible users for these spaces. Interestingly the shopping centres are never empty. The present study aims to contribute to research to what differentiates these inner city hedonic temples of consumption from other shopping malls and analyse if socioeconomic standards affect and/or alter usage and behaviour in them. The hypothesis is that such modern structures having a high consumption lifestyle appearance, thus stimulating the pursuit for one, provide a sense of global equality and an ostensible stability to Sarajevo citizens. Apart from detailed review of existing literature, valuable information was collected through an online questionnaire targeting exclusively citizens of Sarajevo. In conclusion, the results answer to whether and how construction of consumption architecture meets the interests and needs of citizens living in a socioeconomically unstable country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babin B., Darden W., Griffin M. (1994), Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value, "Journal of Consumer Research.
 2. 2013 Census of Population preliminary results, Agency for statistics of BiH, Sarajevo, 5.11.2013.
 3. Goss J. (1993), The "Magic of the Mall": An Analysis of Form, Function, and Meaning in the Contemporary Retail Built Environment, "Annals of the Association of American Geographers", 83(1).
 4. Grabrijan D., Neidhardt J. (1957), Arhitektura Bosne i put u suvremeno: Architecture of Bosnia and the way to modernity, Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 5. Guido G. (2006), Shopping motives, big five factors and the hedonic/utilitarian shopping value: An integrational and factorial study, "Innovative Marketing", 2(2).
 6. Gül M., Omićević N. (2013), Old Market vs. Shopping Malls: The Impacts of Changing Consumer Practices on Sarajevo's Urban Morphology, Lusófona Journal of Architecture and Education.
 7. Kim H-S. (2006), Using Hedonic and Utilitarian Shopping Motivations to Profile Inner City Consumers, "Journal of Shopping Center Research", 13(1).
 8. Nurković R. (2012), Shopping and business centres in Sarajevo, "Journal for Geography", 7(1), 35-48.
 9. Rintamäki T., Kanto A., Kuusela H., Spence M. (2006), Decomposing the value of department store shopping into utilitarian, hedonic and social dimensions: Evidence from Finland, International Journal of Retail & Distribution Management, 34(1).
 10. "reklamne poruke SCC-a" Retrieved 26 August 2014 from http://zurnal.ba/novost/17914/ reakcija-struke-reklamne-poruke-scc-a-su-sovinisticke-i-degradirajuce
 11. Shields R. (1992), Lifestyle shopping: The subject of consumption, London: Routledge.
 12. Teller C., Elms J. (2010), Managing the attractiveness of evolved and created retail agglomerations formats, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 28, Issue 1, 25-45.
 13. Teller C., Reutterer T., Schnedlitz P. (2008), Hedonic and utilitarian shopper types in evolved and created retail agglomerations, "The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research", 18(3), 283-309.
 14. "trading economics" Retrieved 20 July 2014 from http://www.tradingeconomics.com/ bosnia-and-herzegovina/unemployment-rate
 15. Zagora N., Samic D. (2014), Sarajevo lost in transition? Ideologies and Their Representative Spaces, Archnet-IJAR, 8(1), 159-170.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu