BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Jolanta
Tytuł
Euroregion "Nysa" - 15 lat współpracy transgranicznej
Neisse Euroregion - 15 Years of Cross-Border Cooperation
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 9, s. 227-255, rys., tab.
Słowa kluczowe
Euroregiony, Współpraca regionów przygranicznych, Współpraca regionalna, Transakcje transgraniczne
Euroregions, Region cross-border cooperation, Regional cooperation, Cross-border transactions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Euroregion Nysa
Abstrakt
Euroregion Nysa jest pierwszym euroregionem z udziałem polskich podmiotów. Powstał w 1991 roku i objął swym zasięgiem obszary przygraniczne na styku granic Polski, Czech i Niemiec. Jest on nie tylko najstarszym, spośród szesnastu obecnie istniejących, "polskim" euroregionem, ale także pierwszą zinstytucjonalizowaną formą współpracy transgranicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Nyskie współdziałania transgraniczne stanowiły i nadal stanowią cenny przykład dla pozostałych euroregionów na polskich granicach. Jako najdłużej działający euroregion w tej części Europy, dysponuje on największym "bagażem doświadczeń". Z doświadczeń tych korzystano przy tworzeniu kolejnych związków transgranicznych i euroregionów z udziałem polskich podmiotów. Wykorzystując prekursorskie rozwiązania z pogranicza polsko-czesko-niemieckiego, mogły one z jednej strony wzorować się na decyzjach i rozwiązaniach nyskiego euroregionu, z drugiej uchronić się przed powielaniem jego błędów. W artykule zaprezentowano genezę współpracy transgranicznej, a także wypracowane rozwiązania strukturalne i prawno-organizacyjne w Euroregionie Nysa. Bardzo dużo uwagi poświęcono także wspólnie podejmowanym działaniom transgranicznym, obejmujących różne dziedziny życia społeczności przygranicznych (gospodarkę, edukację, sport i turystykę, ochronę środowiska). Wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia polskich, czeskich i niemieckich partnerów, trwające już ponad piętnaście lat, zaowocowały realizacją wielu projektów i przyczyniły się do zacieśnienia więzi między społecznościami i narodami zamieszkującymi przygraniczne obszary "trójkąta". (abstrakt oryginalny)

Neisse Euroregion [Euroregion Neisse-Nisa-Nysa] was the first euroregion created with the participation of Polish entities. It was established in 1991 and encompassed the border areas at the junction of Poland, Czech Republic and Germany. It is not only the oldest of the current 16 "Polish" euroregions, but it was also the first institutionalized form of cross-border cooperation in Central and Eastern Europe. The Neisse (Nysa) cross-border initiatives and collaboration represent a model to follow for other euroregions seated at Poland's borderline. Boasting the longest history as an euroregion in this part of Europe, it has accumulated a wealth of experience. The experience has been exploited in establishing other cross-border relationships and further euroregions incorporating Polish entities. Drawing on the pioneering solutions applied in the Polish-Czech-German border area, they could, on the one hand, follow the good practices tested in the Neisse Euroregion and, on the other, avoid making similar errors. The paper describes the origins of the cross-border cooperation as well as the structural, legal and organizational framework developed in the Neisse Euroregion. A good deal of attention is placed on the joint activities conducted in a variety of fields (economy, education, sports, tourism, environmental protection) and impacting on many aspects of the life of the border area communities. Over the fifteen years, the joint projects and initiatives of the Polish, Czech and German partners have proved effective and contributed to the fostering of friendly relationships between the local communities involved and the nations inhabiting the Niesse "triangle". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Malendowski W., Szczepaniak M., Rola euroregionów w procesie integracji europejskiej, w: Euroregiony mosty do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepaniak, Warszawa 2000.
 2. Haliżak E., Regionalizm w stosunkach międzynarodowych po zimnej wojnie, Sprawy Międzynarodowe 1996, nr 2.
 3. Międzynarodowa współpraca regionów. Wybór ekspertyz, red. W. Toczyski, W. Sartorius, J. Zaucha, Warszawa 1997.
 4. DzU z 1993 r., Nr 61, poz. 287 i 288.
 5. Dobrowolski P., Łata P., Wielki Region Saar-Lor-Lux. Przykład współpracy transgranicznej w Europie, Wrocław 2001.
 6. Jedlińska M., Gospodarka turystyczna-specjalność Euroregionu Nysa, w: Euroregion "Nysa". Trzy lata doświadczeń, red. F. Adamczuk, Z. Przybyła, Warszawa 1994.
 7. Borys T., Panasiewicz Z., Współpraca transgraniczna w Polsce-efekty i możliwości współpracy strony polskiej na przykładzie Euroregionu Neiise-Nisa-Nysa, Jelenia Góra 1996.
 8. Ramowe Porozumienie o Współpracy Euroregionu "Neisse-Nisa-Nysa", sporządzone w Jabłoncu nad Nysą dnia 19 marca 1993 roku.
 9. www.euroregion-nysa.pl
 10. www1.ukie.gov.pl
 11. Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Polski krok do integracji, Wrocław 2000.
 12. www.wojtot.republika.pl
 13. Borys T., Panasiewicz Z., Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Podstawowe informacje, Jelenia Góra 1994.
 14. Mindur M., Wpływ Euroregionów "Nysa'' i "Bug" na rozwój zachodnich i wschodnich obszarów pogranicznych Polski, Wspólnoty Europejskie 2001, Nr 5.
 15. Koncepcja rozwoju gospodarczego dla Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, Dornier GmbH, tom 1, grudzień 1993.
 16. Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, Przegląd Rządowy, GUS Wrocław, Warszawa-Wrocław, Nr 5.
 17. Adamczuk F., Koncepcja rozwoju gospodarczego dla Euroregionu "Nysa" - blaski i cienie, Biuletyn Informacyjny ERN 1994, Nr 6.
 18. Sprawozdanie z działalności Grup Roboczych Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa w roku 2000.
 19. www.aegee.lublin.pl
 20. http//www.region.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu