BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malczewska Beata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Czaban Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Głowski Robert (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Świerzko Robert (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kiwacz Tadeusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wstępne badania własności reologicznych mieszanin popiołowo-wodnych
Preliminary Measurement of Rheological Property of Ash-water Mixtures
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 2 (45), s. 128-136, wykr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Odpady, Utylizacja odpadów, Wyniki badań
Wastes, Waste utilization, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rezultaty pomiarów wiskozymetrycznych, na podstawie których określa się cechy reologiczne mieszanin popiołowo-wodnych (hydromieszanin). Prezentowane badania dotyczą zmian lepkości po tak zwanym okresie spoczynku (czyli po wymieszaniu składników mieszaniny). Zmiany te są skutkiem zjawiska tiksotropii, typowego dla tego typu układów dyspersyjnych.(fragment tekstu)

The article presents viscometric measurements that enable to specify the rheological characteristics of ash-water mixtures. Analyzed ashes come from burning coal. Rheological studies were carried out using a rotational viscometer with rotating inner cylinder. The weight concentration was tested in the range of Cs = 0.29% to 0.57%. The research examines the viscosity changes, after rest period (i.e. after mixing the mixture). The analyzed mixture characterized by a viscosity decreasing as the time of deformation. The study showed that the analyzed mixture characterized by thixotropic structure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Jarema-Suchorowska, B. Kuczak, Właściwości popiołów z kotłów fluidalnych w energetyce w aspekcie warunków gospodarczego wykorzystania tych odpadów, "Energetyka" 2010 nr 1
 2. J. Hycnar, Czynniki wpływające na właściwości fizykochemiczne i użytkowe stałych produktów spalania paliw w paleniskach fluidalnych, Wyd. Górnicze, Katowice 2006
 3. P. Iwanek, I. Jelonek, Z. Mirkowski, Wstępne badania popiołów z kotła fluidalnego w aspekcie ich zagospodarowania, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2008 t. 24, z. 4/4, s. 91-104
 4. J. Nocoń, J. Poznański, S. Słupek, Technika spalania. Przykłady z techniki procesów spalania, Skrypt uczelniany AGH, Wyd. AGH, Kraków 1994.
 5. Z. Kledyński, Influence of Fly Ashes on Hardening Slurries Resistance to Sulphate Attack, "Archives of Hydro - Engineering and Environmental Mechanics" 2004 t. 51, nr 2, s. 119-133.
 6. M. Żygadło, Cz. Rosik-Dulewska. Obserwacje zmian właściwości popiołów powęglowych w procesach wietrzeniowych, "Energetyka i Ekologia" 2009, listopad, s. 771-775
 7. E. Góra, Rolnicze wykorzystanie popiołów elektrownianych, "Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów" 1994 nr 5, s. 130-132
 8. R.S. Iyer, J.A. Scott, Power station fly ash - a review of valueadded utilization outsider of the construction industry, "Resources, Conservation and Recycling" 2001 t. 31, s. 217-228
 9. 11 F. Plewa, M. Popczyk, Badanie parametrów reologicznych hydromieszanin wytwarzanych na bazie odpadów energetycznych, "Polityka Energetyczna" 2008 t. 11, z. 1
 10. B. Malczewska i in., Rheological characteristic of ash slurry originated from power plant, "Polish Journal of Environmental Studies" 2012 t. 21, nr 5A, 2012, s. 292-296
 11. B. Bień, E. Soboniak, J. Bień, The Effect of Thixotropy on the Rheological Characteristics of Industrial Sewage Sludge, IWA Specialized Conference - Sustainable Sludge Management, State of the Art, Challenges and Perspectives, The Conference Proceedings, Moscow 2006, s. 137-143
 12. S. Czaban, Wyznaczanie parametrów hydrotransportu rurowego reostabilnych mieszanin dwufazowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu" 1987 nr 60.
 13. G. Adamczyk, M. Sikora, M. Krystyjan, Metody pomiaru właściwości tiksotropowych produktów żywnościowych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2012 nr 3 (82), s. 19 - 34
 14. H. Green, R. N. Weltman, Equations of thixotropic breakdown for rotational viscometer, "Industrial & Engineering Chemistry Analytical Edition" 1946 t. 43, s. 167-172
 15. S. Bakier, Metodyka badawcza określania podstawowych właściwości reologicznych płynów tiksotropowych, "Inżynieria Rolnicza" 2000 t. 5, s.15-22.
 16. R. B. Bird, B. D. Marsh, Viscoelastic Hysteresis. Part I. Model Predictions, "Journal of Rheology" 1968 t. 12, nr 4.
 17. J. Zych, Zjawisko tiksotropii w układach węglowo-glinowych I wilgotnych masach formierskich, badania ultradźwiękowe, "Archiwum Odlewnictwa" 2006 rocznik 6, nr 18 (2/2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu