BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Stanisław A. (Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie)
Tytuł
Kulturowa percepcja niemieckich i polskich przywódców: więcej podobieństw czy różnic?
Cultural Perception a German Leaders and a Polish Leaders: More Similarities or Differences?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 393-404, tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Przywództwo, Różnice kulturowe
Leadership, Cultural differences
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Artykuł jest raportem z badań nawiązujących do teoretycznych założeń międzynarodowego programu GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness). Osobami badanymi byli Niemcy oraz obcokrajowcy zatrudnieni od dłuższego czasu w Niemczech. Podstawowe pytania badawcze sformułowano następująco: 1. Czy osoby przebywające w danej kulturze przyjmują prototyp efektywnego lidera dla tej kultury i czy różni się on od prototypu dotyczącego kraju pochodzenia? 2. Czy i jakie różnice występują w percepcji idealnego polskiego i niemieckiego lidera? Badania potwierdziły podstawowe założenia programu GLOBE. Oprócz różnic stwierdzono wiele podobieństw w percepcji wybitnego przywódcy bez względu na pochodzenie kulturowe. Świadczy to o uniwersalności niektórych zachowań i cech. Przez większość przedstawicieli kultur niemiecki przywódca był oceniany korzystniej od przywódcy własnego kraju. W stosunku do wcześniejszych badań stwierdzono więcej podobieństw w percepcji niemieckich i polskich przywódców.(abstrakt oryginalny)

The paper is a report from the research referring to the theoretical assumptions of the international GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) program. The investigated persons were Germans and foreigners who were employed in Germany for a long time. The main interrogative question was formed as follows: 1. Do people existing in a given culture adopt the prototype of an effective leader from that culture and is it different from the prototype present in the person's country of origin? 2. What are the differences, if any, between the perception of a perfect Polish and German leader? The research has confirmed the basic assumptions of the GLOBE program. Apart from differences, many similarities were found in the perception of an outstanding leader regardless of the cultural origins of a person. That testifies to the universality of some features and behaviours. The representatives of most cultures rated a German leader higher than leaders from their own countries. In comparison to previous research more similarities were pointed between Polish and German leaders.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakacsi G., Sandor T., Karacsonzi A., Viktor I., 2002, Eastern European cluster: tradition and transition, Journal of World Business, vol. 37, s. 69-80.
 2. Den Hartog D.N., House R.J., Hanges P.J., Ruiz-Quintanilla S.A., 1999, Culture specific and cross-culturally generalizable implicit leadership theories: are attributes of charismatic/transformational leadership universally endorsed?, Leadership Quarterly, 10(2), s. 219-256.
 3. Dickson M.W., Den Hartog D.N., Mitchelson J.K., 2003, Research on leadership in a cross-cultural context: making progress, and raising new questions, The Leadership Quarterly, 14.
 4. GLOBE, 2006, Guidelines for the Use of GLOBE Culture and Leadership Scales, oficjalna strona internetowa projektu GLOBE: http://www.thunderbird.edu/sites/globe (20.08.2011).
 5. Grotthus M., 2011, Kultura a percepcja przywództwa: Różnice między krajem pochodzenia a krajem osiedlenia na przykładzie Niemiec, nieopublikowana praca magisterska, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Hofstede G., 2001, Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, Sage Publications, Newbury Park.
 7. Hofstede G., Hofstede G.J., 2007, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. Małgorzata Durska, PWE, Warszawa.
 8. House R.J., Aditya R.N., 1997, The social scientific study of leadership: quo vadis?, Journal of Management, 23(3), s. 409-473.
 9. House R.J., Hanges P.J., Javidan M., Dorfman P.W., Gupta V. (eds.), 2004, Culture, Leadership, and Organizations, The GLOBE Study of 62 Societies, Sage, Thousand Oaks.
 10. House R.J., Javidan M., Hanges P.J., Dorfman P.W., 2002, Understanding cultures and implicit theories across the globe: an introduction to project GLOBE, Journal of World Business, 37, s. 3-10.
 11. Javidan M., Dorfman P.W., Sully de Luque M., House R.J., 2006, In the eye of the beholder: cross cultural lessons in leadership from Project GLOBE, Academy of Management, February, vol. 20, s. 67-90.
 12. Koopman P.L., Mączyński J., Den Hartog D.N., Witkowski S.A., 2001, Perceptions of societal culture and preferred leadership styles in North/West and South/East European countries, Polish Journal of Applied Psychology, 1(1), s. 7-22.
 13. Listwan T., Stor M. (red.), 2008, Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Matsumoto D., Juang L., 2007, Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 15. Mączyński J., 2001, The cultural impact on the leadership style of Polish managers, Polish Journal of Applied Psychology, 1(1), s. 107-132.
 16. Mączyński J., Witkowski S.A., 2001, Międzykulturowa percepcja przywództwa, [w:] Listwan T., Witkowski S.A. (red.), Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 257-264.
 17. Meindl J.R., 1995, The romance of leadership as a follower-centric theory: a social constructionist approach, Leadership Quarterly, 6(3), s. 329-341.
 18. Smith P.B., Mączyński J., Helkama K., 2001, Self-concept, identification and national identity, Polish Journal of Applied Psychology, 1(1), s. 133-148.
 19. Szabo E., Brodbeck F.C., Den Hartog D.N., Reberd G., Weiblere J., Wundererf R., 2002, The Germanic Europe cluster: where employees have a voice, Journal of World Business, 37, s. 55-68.
 20. Witkowski S.A., Grotthus M., 2011, Culture and perception of leadership: ideal leader in the country of origin and the country of residence-case of Germany. Study report (part one), Management, vol. 15, no. 2, s. 8-21.
 21. Witkowski S.A., Grotthus M., 2012, Culture and perception of leadership: ideal leader in the country of origin and the country of residence-case of Germany. Study report (part two), Management, vol. 16, no. 1, s. 23-35.
 22. Witkowski S.A., Łużniak M., 2007, Styles for coping with culture shock in global companies: methodological aspects of intercultural research, Human Resource Management, 6a(59), s. 83-96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.35
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu