BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żarczyńska-Dobiesz Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Chomątowska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Pokolenie ,,Z" na rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi
Generation "Z" in the Labour Market - the Challenge for Human Resource Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 405-415, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Pokolenia, Rynek pracy, Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Generation, Labour market, Management, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na współczesnym rynku pracy równolegle funkcjonują cztery pokolenia: Baby Boomers, pokolenie "X", pokolenie "Y" oraz pokolenie "Z". Zasadniczym celem artykułu jest zwrócenie uwagi pracodawców oraz zarządzających zasobami ludzkimi na przygotowujące się do wejścia na rynek pracy lub funkcjonujące na nim od niedawna pokolenie młodych ludzi, określanych mianem pokolenia "Z" lub "C". W artykule podjęto próbę ogólnej charakterystyki przedstawicieli pokolenia "Z". Pokazano również, jak dużym wyzwaniem dla współczesnych organizacji może być zarządzanie nową generacją młodych pracowników. Artykuł powstał na podstawie studiów literatury krajowej i zagranicznej oraz badań przeprowadzonych przez autorki niniejszego opracowania.(abstrakt oryginalny)

There are four generations: Baby Boomers, Generation "X", Generation "Y" and Generation "Z" that exist in parallel in today's labour market. The article aims to draw the attention of employers and human resource managers to the generation of young people known as "Z" or "C" which is preparing to enter the labour market or has been operating in it recently. The article attempts to characterize the representatives of generation "Z". It also shows how big the challenge of managing new generations of young workers is that the organizations face today. This article is based on the study of local and foreign literature and empirical research carried by the coauthors of this work.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Friedrich R., Peterson M., 2010, The Rise of Generation C. Implications for the World of 2020, http://www.strategyand.pwc.com/ (6.04.2014).
  2. HRP Group, 2014, Dialog generacji - efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, http://www.dialoggeneracji.pl/ (06.04.2014).
  3. Komisja Europejska, 2005, Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami - Zielona księga, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.
  4. Make Way for Generation Z: Marketing to Today's Tweens and Teens. Euromonitor International: Strategy Briefing, 2011, http://oaltabo2012.files.wordpress.com/2012/03/make-way-for-generation-z1.pdf (06.04.2014).
  5. Mizuko I., 2008, Living and Learning with New Media: Summary of Findings from the Digital Youth Project, MacArthur Foundation Reports on Digital Media and Learning, The MIT Press, Massachusetts.
  6. Owen H., 1997, Open Space Technology, 2nd ed., Berrett-Koehler Publishers Inc., San Francisco.
  7. Tulgan B., 2009, Not Everyone Gets A Trophy: How to Manage Generation Y, Jossey-Bass, San Francisco, Calif.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.36
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu