BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczyk Magdalena (Akademia Rolnicza w Krakowie), Nowaczek Kamila (Akademia Rolnicza w Krakowie)
Tytuł
Jakość mikrobiologiczna warzyw mało przetworzonych oferowanych w sklepach Małopolski
Microbial Quality of Ready-to-Use Vegetable Sold in Malopolska Region
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2006, R. 13, nr 2 (47), Supl., s. 231-237, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Produkty żywnościowe, Jakość produktów żywnościowych, Warzywa, Bezpieczeństwo mikrobiologiczne, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Jakość mikrobiologiczna
Food products, Food quality, Vegetables, Microbiological safety, Food health safety, Microbiological quality
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
W pracy oceniono stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego warzyw mało przetworzonych przeznaczonych do sałatek, zakupionych w sklepach na terenie Małopolski. Badany asortyment stanowiło 16 produktów, w skład których wchodziły wypłukane i rozdrobnione warzywa liściowe, marchew i mieszanki różnych warzyw. Próby oceniane w wybranych dniach ich okresu przydatności do spożycia pochodziły od pięciu producentów. Oznaczono ogólną liczbę bakterii, liczbę drożdży i pleśni, bakterii z grupy coli oraz wykonano analizę na obecność Salmonella i Listeria monocytogenes. Ogólna liczba bakterii w próbach była na poziomie od 106 do 108 jtk/g, przy czym w 9 produktach, z 16 badanych, wynosiła 108 jtk/g. Liczba drożdży i pleśni mieściła się w zakresie od 103 do 106 jtk/g. Najbardziej prawdopodobną liczbę bakterii z grupy coli (NPL) oznaczono na poziomie od <3 do >1100. Bakterii Salmonella i Listeria monocytogenes nie wykryto w żadnej z badanych prób. (abstrakt oryginalny)

In this study the level of microbiological contamination of ready-to-use salad vegetables was evaluated. Sixteen products composed from rinsed and shredded lettuce, carrot and various mixed vegetables purchased in supermarkets from Malopolska region were investigated. Samples, coming from five producers, were examined at different times of their shelf-life. The following analysis were performed: total bacteria plate count, yeasts and moulds, coliforms as well as Salmonella and Listeria monocytogenes presence. Total bacteria plate count of investigated samples ranged from 106 to 10 8 cfu/g and the last value was determined in 9 from 16 samples. Yeast and mould amount was between 10 3 and 10 6 cfu/g. Most probable number (MPN) of coliforms was at a level from <3 to >1100. Neither Salmonella nor Listeria monocytogenes bacteria were detected in analysed material. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albrecht J.A., Hamouz F.L., Sumner S.S., Melch V.: Microbial evaluation of vegetable ingredients in salad bars. J. Food Prot., 1995, 58 (6), 683-685.
 2. Allende A., Jacxsens L., Devlieghere F., Debevere J., Artes F.: Effect of superatmosferic oxygen packaging on sensorial quality, spoilage, and Listeria monocytogenes and Aeromonas caviae growth in fresh processed mixed salads. J. Food Prot., 2002, 65 (10), 1565-1573.
 3. Burbianka M., Pliszka A., Burzyńska H.:Mikrobiologia żywności. PZWL. Warszawa 1983.
 4. Burnett S.L., Beuchat L.R.: Human pathogens associated with raw produce and unpasteurized juices, and difficulties in decontamination. J. Ind. Microbiol. Biotechnol., 2000, 25, 281-287.
 5. Deza M.A., Araujo M., Garrido M.J.: Inactivation of Escherichia coli 0157:H7, Salmonella enteritidis and Listeria monocytogenes on the surface of tomatoes by neutral electrolyzed water. Let. Appl. Microbiol., 2003, 37, 482-487.
 6. Diagram of Procedure acc. To ISO/CD draft 11290 and Metode de Routine AFNOR V08-055 Detection of Listeria monocytogenes.
 7. Francis G.A., Thomas C., O'Beirne D.: The microbiological safety of minimally processed vegetables. Int. J. Food Sci. Technol., 1999, 34 (1), 1-22.
 8. Izumi H.: Electrolyzed water as disinfectant for fresh-cut vegetables. J. Food Sci., 1999, 64 (3), 536-539.
 9. Kokkoni K., Tassou Ch., Nychas G-J.: Microbiological, physicochemical and organoleptic changes of shredded carrots stored under modified storage. Int. J. Food Sci. Technol., 1996, 31, 359-366.
 10. Koseki S., Itoh K.: Effect of nitrogen gas packaging on the quality and microbial growth of fresh-cut vegetables under low temperatures. J. Food Prot., 2002, 65 (2), 362-332.
 11. Mayer-Miebach E., Gaertner U., Grossmann B., Wolf W., Spiess W.E.L.: Influence of low temperature blanching on the content of valuable substances and sensory properties in ready to use salads. J. Food Eng., 2003, 56 (2/3), 215-217.
 12. Nguyen-the Ch., Halna-du-Fretay B., Abreu da Silva A.: The microbiology of mixed salad containing raw and cooked ingredients without dressing. Int. J. Food Sci. Technol., 1996, 31, 481-487.
 13. Pingulkar K., Kamat A., Bongirwar D.: Microbiological quality of fresh leafy vegetables, salad components and ready-to-eat salads: an evidence of inhibition of Listeria monocytogenes in tomatoes. Int. J. Food Sci. Nutr., 2001, 52, 15-23.
 14. Pirovani M.E., Guemes D.R., Pentima J.H. di, Tessi M.A.: Survival of Salmonella hadar after washing disinfection of minimally processed spinach. Let. Appl. Microbiol., 2000, 31(2), 143-148.
 15. PN-93 A-86034/08:1993. Bakterie z grupy coli - wykrywanie obecności, oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) i oznaczanie liczby metodą płytkową.
 16. PN-A-82055-8:1994. Badania mikrobiologiczne Wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella.
 17. Sagoo S.K., Little C.L., Mitchell R.T.: The microbiological examination of ready-to-eat organic vegetables from retail establishments in the United Kingdom. Let. Appl. Microbiol., 2001, 33, 434-439.
 18. Sagoo S.K., Little C.L., Ward L., Gillespie I.A., Mitchell R.T.: Microbiological study of ready-to- eat salad vegetables from retail establishments uncovers a national outbreak of Salmonellosis. J. Food Prot., 2003, 66 (3), 403-409.
 19. Scolari G., Vescovo M.: Microbial antagonism of Lactobacillus casei added to fresh vegetables. Italian J. Food Sci., 2004, 16 (4), 465-475.
 20. Sinigaglia M., Albenzio M., Corbo M.R.: Influence of process operations on shelf-life and microbial population of fresh-cut vegetables. J. Ind. Microbiol. Biotechnol., 1999, 23 (6), 484-488.
 21. The oxoid manual of culture media, ingredients and other labolatory services. Third Edition. Published by Oxoid Limited, Hampshire 1976.
 22. Torriani S., Massa S.: Bacteriological survey on ready-to-use sliced carrots. Lebensm. Wiss. Technol., 1994, 27 (5), 487-490.
 23. Vescovo M., Scolari G., Orsi C., Sinigaglia M., Torriani S.: Combined effects of Lactobacillus casei inoculum, modified atmosphere packaging and storage temperature in controlling Aeromonas hydrophila in ready to use vegetables. Int. J. Food Sci. Technol., 1997, 32 (5), 411-419.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu