BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewczas Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kamionowska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mitek Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zawartość azotanów (III) i (V) w owocach nowych odmian dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima)
Nitrates (V) and (III) Content in New Variety of Giant Pumpkin (Cucurbita maxima)
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2006, R. 13, nr 2 (47), Supl., s. 238-245, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Produkty żywnościowe, Jakość produktów żywnościowych, Owoce, Towaroznawstwo żywności, Pierwiastki śladowe, Badanie żywności
Food products, Food quality, Fruit, Food commodities, Trace elements, Food research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było określenie zawartości azotanów (III) i (V) w owocach dyni olbrzymiej oraz zbadanie zmian zawartości tych związków, zachodzących podczas przechowywania. Materiał doświadczalny stanowiły trzy nowe mieszańce dyni olbrzymiej (956, 957 i 958) oraz dwie zarejestrowane odmiany: Bambino i Karowita. Zbiór owoców przeprowadzono w dniu 21 września 2005. Badania przeprowadzono w czterech terminach: I - bezpośrednio po zbiorze, II, III, IV, odpowiednio - 4, 8 i 12 tygodni po zbiorze owoców. Dynie przechowywano początkowo w tunelu foliowym, a następnie w chłodni. Temperatura przechowywania wynosiła ok. 10°C, a wilgotność powietrza 75%. Zawartość azotanów(V) w poszczególnych odmianach dyni olbrzymiej była bardzo zróżnicowana. Po zbiorze najmniejszą ilość tych związków zawierał mieszaniec 956 (20,7 mg/kg ś.m.). Najwięcej azotanów(V), ponad 10-krotnie więcej niż mieszaniec 956, zawierały owoce tradycyjnej odmiany Bambino (282,7 mg/kg ś.m.). Podczas przechowywania nastąpiło istotne zmniejszenie zawartości azotanów(V). Po 12 tygodniach składowania ubytek tego związku wyniósł nawet 62,2% początkowej zawartości. Zawartość azotanów(III) w badanych odmianach dyni olbrzymiej była bardzo niska. Po zbiorze najmniej tych związków zawierały owoce odmiany Karowita 0,02 mg/kg ś.m., więcej - 0,05 mg/kg ś.m. Bambino i 958, a najwięcej 0,07-0,08 mg/kg ś.m. odmiana oznaczona jako 956 i 957. Zawartość azotanów(III) w czasie przechowywania nie zmieniała się w sposób statystycznie istotny. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was the determination of the nitrates content in the giant pumpkin and studying of changes in contents of these compounds during the storage. Experimental material determined 3 new hybrids (956, 957, 958) and 2 registered varieties (Karowita and Bambino) of giant pumpkins. Fruit harvest was conducted in 21 September 2005. Research passed became into 4 periods: I period directly after the harvest, II - 4 weeks after the harvest, III - 8 weeks and IV period - 12 of weeks after the harvest of fruit. Pumpkins were stored at first in the folic tunnel and next in the cold storage room at 10°C and humidity was 75%. The content of the nitrates(V) in investigated variations of giant pumpkin was very different. Directly after the harvest time the amount of nitrates was from 20.7 mg/kg of the fresh mass (956) to 282.7 mg/kg f.m. (Bambino). During the storage this content successively declined and for 12 weeks the nitrate content was lower even for 62.2%. The content of the nitrates(III) in studied giant pumpkins varieties amounted from 0,02 mg/kg f.m. (Karowita) to 0.08 mg/kg f.m. (956) in the first period of research. For the all of varieties of giant pumpkin the inconsiderably increase of the content of nitrates (III) during the storage time was detected. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cárdenas-Navarro R., Adamowicz S., Robin P.: Nitrate accumulation in plants: a role of water. J. Exp. Bot., 1999, 50, 334, 613-624.
 2. Gangoli S.D., van den Brant P.A., Feron V.J., Janzowsky Ch., Koeman J.H., Speijers G.J.A., Spiegelhalder B., Walker R., Wishnok J.S.: Nitrate, nitrite and N-nitroso compounds. Eur. J. Pharmacol. Environ. Toxicol. Pharmacol., 1994, Section 292, 1-38.
 3. Gułajski M.: Jak unikać zatrucia organizmu żywnością. Wiad. Ziel., 2002, 6, 16-18.
 4. Lisiewska Z., Kmiecik W.: Azotany i azotyny w warzywach. Cz. I. Wpływ różnych czynników na zawartość azotanów i azotynów w warzywach świeżych. Post. Nauk Roln., 1991, 3, 11-24.
 5. Lisiewska Z., Kmiecik W.: Azotany i azotyny w warzywach. Cz. II. Zmiany zawartości azotanów i azotynów w warzywach podczas krótko i długoterminowego przechowywania. Post. Nauk Roln, 1991, 3, 25-31.
 6. Majchrzak D.: Wpływ azotanów i azotynów na organizm ludzi i zwierząt. Żyw. Człow. Met., 1985, 12 (4), 298-304.
 7. Mazur Z.: Wpływ nawożenia azotowego na poziom zawartości azotanów i azotynów w warzywach. Biul. Warz., 1992, 38, 123-139.
 8. Michalik H., Szwonek E.: Uwaga na azotany. Zdrowa Żywność, 1994, 1 (23), 27-28.
 9. Niewczas J., Szweda D., Mitek M.: Zawartość wybranych składników prozdrowotnych w owocach dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima), Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, 2 (43) Supl., 147-155.
 10. PN-92/A-75112. Owoce, warzywa i ich przetwory. Oznaczanie azotanów i azotynów.
 11. Quinche J.P.: Fluctuations ds teneurs en nitrates des legumesau de la journee. Revue Suisse de Viticulture, Arboriculture et Horticulture, 1982, 14, 85-87.
 12. Quinche J.P., Dvorak V.: Le dosage des nitrates dans les legumes, les plantes condimentaires et les terres par ionometrie et par chromatographie gaz-liquide. Revue Suisse de Viticulture, Arboriculture et Horticulture, 1980, 12, 7-20.
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności, Dz. U. 2003, Nr 37, poz. 326 z późn. zm.
 14. Rutkowska G.: Jeszcze o azotanach. Chłodnictwo, 1996, 31 (12), 38-40.
 15. Sady W.: Czynniki ograniczające zawartość azotanów i metali ciężkich w warzywach. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 2001, 5, 21-23.
 16. Szymczak J., Prescha A.: Zawartość azotanów i azotynów w warzywach rynkowych we Wrocławiu w latach 1996-1997. Roczn. PZH, 1999, 1, 17-3.
 17. Tyszkiewicz I.: Azotyny i azotany w żywności. Przem. Spoż., 1988, 10, 288-290.
 18. Walker R.: Nitrates, nitrites and N-nitroso compounds: a review of the occurrence in food and diet and the toxicological implications. Food Add. Contam., 1990, 5, 717-768.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu