BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaniewska Joanna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Domoradzki Marek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Żywociński
Tytuł
Wpływ ciśnienia powietrza w wibratorze na wybrane parametry technologiczne dozownika rynnowego przy podawaniu nasion buraka ćwikłowego
Influence of air pressure in a vibrator on selected technological parameters of a chute dispenser during supply of beetroot seeds
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 111-120, rys., tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Warzywa, Maszyny i urządzenia, Parametry techniczne
Vegetables, Machinery and equipment, Technical parameters
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dozownik z wibratorem pneumatycznym wykorzystywany był do zasilania skaryfikatora nasionami buraka ćwikłowego. Badano szybkość dozowania nasion w zależności od podawanego do wibratora powietrza w zakresie ciśnień 0,1-0,4 MPa. Ponadto wyznaczono prędkość nasion buraka w rynnie dozownika. Badania wykazały, że prędkość nasion jest praktycznie niezależna od ich średnicy. Wyznaczono równania opisujące zależność prędkości nasion w rynnie dozownika od ciśnienia powietrza zasilającego wibrator pneumatyczny. W dalszej części pracy skupiono się nad wyznaczeniem współczynnika napełniania. Obliczone zależności podstawiono do równania opisującego wydajność dozowania. Wartości obliczone na podstawie tego równania porównano z danymi doświadczalnymi i stwierdzono, że wyznaczone równanie bardzo dobrze opisuje wydajność dozowania w tym przypadku.(abstrakt oryginalny)

A dispenser with a pneumatic vibrator was used to supply scarifier with beetroot seeds. The speed of supplying seeds in relation to air supplied to a vibrator within the range of pressures 0.1-0.4 MPa was researched. Moreover, the speed of beetroot seeds in a dispenser's chute was determined. The research has proved that the speed of seeds does not practically depend on their diameter. Equations describing relations of the seeds speed in a dispenser's chute to air pressure supplying a pneumatic vibrator were determined. The authors concentrated on determination of the volumetric efficiency in a further part of the paper. The equation describing efficiency of dosing was replaced with the calculated relations. The values calculated on the basis of this equation were compared to experimental data and it was concluded that the determined equation describes efficiency of dosing very well in this case.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błasiński H., Młodziński B. (1971): Aparatura przemysłu chemicznego. WNT, Warszawa.
  2. Domoradzki M., Korpal W., Weiner W. (2002): Badania kalibracji nasion warzyw. Inżynieria Rolnicza, 9(42), 75-82.
  3. Domoradzki M., Korpal W., Weiner W., Witek Z. (2007): Wpływ operacji szlifowania na jakość nasion buraka ćwikłowego. Inżynieria Rolnicza, 5(93), 123-130.
  4. Grochowicz J. (1994): Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion. WAR, Lublin, ISBN 83-901612-9-X.
  5. Koch R., Noworyta A. (2006): Procesy mechaniczne w inżynierii Chemicznej. WNT, Warszawa, ISBN 83-204-2262-0.
  6. Poćwiardowski W. Kaniewska J., Domoradzki M. (2011): Wibracyjny dozownik sitowy. Cz. 1. Wysyp masowy nasion. Inżynieria Rolnicza, 1(126), 205-213.
  7. Serwiński M. (1971): Zasady inżynierii chemicznej. Operacje jednostkowe. WNT, Warszawa.
  8. Tardos G.I., Lu Q. (1996): Precision dosing of powders by vibratory and screw feeders: an experimental study. Advanced Powder Technology, Vol. 7, No. 1, 51-58.
  9. Zawiślak K., Sobczak P., Panasiewicz M. (2009): Wpływ rozdrabniania materiału na proces dozowania. Inżynieria Rolnicza, 2(111), 201-205.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu