BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornai Janos (Collegium Budapest, Harvard Univeristy, Central European University)
Tytuł
Miękkie ograniczenia budżetowe : esej wprowadzający do tomu IV Dzieł wybranych
Soft Budget Constraint : an Introductory Study to Volume IV of the Life's Work Series
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 4 (30), s. 6-30, bibliogr. 100 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Budżet przedsiębiorstwa, Zadłużenie, Zadłużenie przedsiębiorstwa
Budgets of enterprises, Indebtedness, Company indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor po raz pierwszy zajął stanowisko na temat miękkich ograniczeń budżetowych (soft budget constraint - SBC) w 1976 r. W ciągu kolejnych 40 lat poczyniono znaczne postępy na drodze do pełniejszego zrozumienia tego zagadnienia. Dlatego autor nie zgadza się na zawężanie zakresu stosowania tego pojęcia do procesu ratowania nierentownych przedsiębiorstw socjalistycznych. Wykazuje, że syndrom SBC może wystąpić w różnych organizacjach i formach w wielu dziedzinach gospodarki, oraz wskazuje na różnorodność dostępnych środków, z których finansuje się udzielaną pomoc. Pojedyncze działania ratunkowe nie tworzą ww. syndromu. Powstaje on dopiero wtedy, gdy SBC stają się elementem oczekiwań podmiotów gospodarczych. Szczególną uwagę zwrócono na następstwa tego rodzaju postępowania odpowiednio dla organizacji ratujących oraz ratowanych. W pracy zawarto przegląd doniesień na temat rozprzestrzeniania się omawianego syndromu na różnych etapach funkcjonowania systemów socjalistycznego i kapitalistycznego, a także w różnych rodzajach organizacji. Autor prezentuje własne poglądy w kwestiach normatywnych, proponując zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem przedmiotowego syndromu. (abstrakt oryginalny)

The author's ideas on soft budget constraint (SBC) were first expressed in 1976. However, over the ensuing four decades, much progress has been made in understanding the problem. The study takes issue with those who confine the concept to the process of bailing out loss-making socialist firms. It shows how the syndrome can appear in various organizations and forms in many spheres of the economy, and points to the various available means of financial rescue. Single bailouts do not as such generate the SBC syndrome. It develops where the SBC becomes built into expectations. Special heed is paid to features generated by the syndrome in rescuer and rescued organizations. The study reports on the spread of the syndrome in various periods of the socialist and the capitalist system, in various sectors. The author expresses his views on normative questions and on therapies against the harmful effects. He deals first with actual practice, then places the theory of the SBC in the sphere of ideas and models, showing how it relates to other theoretical trends, including institutional and behavioural economics and theories of moral hazard, and inconsistency in time. He shows how far the intellectual apparatus of the SBC has spread in theoretical literature, and where it has reached in the process of "canonization" by the economics profession. Finally, he reviews the main research tasks ahead. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexeev M., Kim S. (2008). "The Korean financial crisis and the soft budget constraint", Journal of Economic Behavior and Organization, t. 68, nr 1, s. 178-193.
 2. Anderson J., Korsun G., Murrell P. (2000). "Which enterprises (believe they) have soft budgets? Evidence of the efect of ownership and decentralization in Mongolia", Journal of Comparative Economics, t. 28, nr 2, s. 219-246.
 3. Andreff W. (2011). "Some comparative economics of the organization of sports: Competition and regulation in North American vs. European professional team sports leagues", European Journal of Comparative Economics, t. 8, nr 1, s. 3-27.
 4. Arrow K. (1963). "Uncertainly and the welfare economics of medical care", American Economic Review, t. 53, nr 5, s. 941-973.
 5. Arrow K. (1965). Aspects of the Theory of Risk-Bearing. Helsinki: Yrjo Jahnson Foundation.
 6. Baskaran T. (2012). "Soft budget constraints and strategic interactions in subnational borrowing: Evidence from the German states, 1975-2005", Journal of Urban Economics, t. 71, nr 1, s. 114-127.
 7. Baskaran T., Hessami Z. (2013). "Monetary integration, soft budget constraints, and the EMU sovere ign debt crises". Working Paper, 2013-03. University of Konstanz, Department of Economics, www.wiwi. uni-konstanz.de/econdoc/working-paper-series.
 8. Becker G.S. (1983). "A theory of competition among pressure groups for political inf luence", The Quarterly Journal of Economics, t. 98, nr 3, s. 371-400.
 9. Ben-Bassat A., Dalian M., Klor E.F. (2013). "Is centralization a solution to the soft budget constraint problem?", Social Science Research Network, 18.10.2013, Social Science Electronic Publishing, ssrn. com/abstract=2163475.
 10. Bergstrom T.C. (1989). "A fresh look at the rotten kid theorem - and other household mysteries", Journal of Political Economy, t. 97, nr 5, s. 1138-1159.
 11. Black J. (red.) (2002). A Dictionary of Economics, wyd. 2. Oxford-New York: Oxford University Press.
 12. Blinder A.S. (2014). After the Music Stopped: The Financial Crisis, the Response, and the Work Ahead. London: Penguin Books.
 13. Bolton P., Dewatripont M. (2005). Contract Theory. Cambridge-London, UK: MIT Press.
 14. Boone P., Johnson S. (2010). "Fiscal disaster from financial crisis: Case studies", w: A. Turner et al. (red.), The Future of Finance: The LSE Report. London: London School of Economics and Political Science, s. 256-288.
 15. Boot A.W.A., Thakor A.V. (2009). "The accelerating integration of banks and markets and its implications for regulation", w: A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson (red.), The Oxford Handbook of Banking. Oxford: Oxford University Press, s. 58-90.
 16. Bordignon M., Turali G. (2009). "Bailing out expectations and public health expenditure", Journal of Health Economics, t. 28, nr 2, s. 305-321.
 17. Brekke K.R., Siciliani L., Straume O.R. (2013). "Hospital competition with soft budgets", CESIfo Working Paper, No. 4073. Center for Economics Studies and Ifo Institute, http://www.cesifo-group. de/porlal/page/portal/DocBase_Content/WPAVPCESifo_ Working_Papers/wp-ces i fo-2013/wpcesifo- 2013-01/cesifo l_wp4073.pdf.
 18. Buiter W. (2009). "After subverting bank insolvency, our leaders are now about to make a mess of liquidity", Financial Times, 6. 10, http://blogs.ft.com/ niaverecon/2009/10/afler-subverting-bank-insolvcncyour- Ieaders-are-now-about-to-make-a-mess-of-Iiquidity/# axzz2w 1 XDv6Lh.
 19. Chang H.J. (2000). "The hazard of moral hazard: Untangling the Asian crisis", World Development, t. 28, nr 4, s. 775-788.
 20. Chow C.K.W., Song F.M., Wong K.P. (2010). "Investment and the soft budget constraint in China", International Review of Economics and Finance, t. 19, nr 2, s. 219-227.
 21. Crivellt E., Leive A., Strafmann T. (2010). "Sub national health spending and soft budget constraints in OECD countries", IMF Working Paper, 10/147, International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, http://www.imf.org/extemal/pubs/f l/ wp/2010/wp10147.pdf.
 22. De Bondt W. (2010). "The crisis of 2008 and financial reform", Qualitative Research in Financial Markets, t. 2, nr 3, s. 137-156.
 23. Desai R.M., Olofsgard A. (2006). "The political advantage of soft budget constraints", European Journal of Political Economy, t. 22, nr 2, s. 370-387.
 24. Dewatripont M., Maskin E. (1995). "Credit and efficiency in centralized and decentralized economies", The Review of Economic Studies, t. 62, nr 4, s. 541-555.
 25. Dielrichson J., Ellegard L.M. (2012). "Assist or desist? Conditional bailouts and fiscal discipline in local governments", Working Paper 2012: 24. Lund University, School of Economics and Management, Department of Economics.
 26. Eatwell J., Milgate M., Newman P. (red.) (1987). The New Palgrave Dictionary of Economics. London: Macmillan Press; New York: Stockton Press; Tokyo: Maruzen.
 27. Éber S. (2014). "Huszonkét el nem adósodott város vezetői fejüket verik a falba. (Mayors of twenty-two non-indebted towns feel stupid)", Világgazdaság Online, 24 January, http://www.vg.hu/velemeny/jegyzet/ huszonket-el-nem-adosodott-varos-vezetoi-fejuketverik- a-falba-420179.
 28. Eggleston K., Shen Y.C. (2011). "Soft budget constraints and ownership: Empirical evidence from US hospitals", Economics Letters, t. 110, nr 1, s. 7-11.
 29. Eisenhardt K.M. (1989). "Agency theory: An assessment and review", Academy of Management Re view, t. 14, nr 1, s. 57-74.
 30. Feld L.P., Kalb A., Moessinger M., Osterloh S. (2013). "Sovereign bond market reactions to fiscal rules and no-bailout clauses - The Swiss expe rience", Document de treball de PIEB 2013/27. Institut d'Economia de Barcelona, http://www.ieb.ub.edu/files/ PapersWSFF2013/Moessingcr.pdf.
 31. Fink A., Stratmann T. (2011). "Institutionalized bailouts and fiscal policy: Consequences of soft budget constraints", Kyklos, t. 64, nr 3, s. 366-395.
 32. Gebhardt G. (2009). "A soft budget constraint explanation for the venture capital cycle", German Economic Review, t. 10, nr 1, s. 71-90.
 33. Goldfeld S.M., Quandt R.E. (1988). "Budget constraints, bailouts and the firm under central planning", Journal of Comparative Economics, t. 12, nr 4, s. 502-520.
 34. Crivellt E., Leive A., Strafmann T. (2010). "Sub national health spending and soft budget constraints in OECD countries", IMF Working Paper, 10/147, International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, http://www.imf.org/extemal/pubs/f l/ wp/2010/wp10147.pdf.
 35. De Bondt W. (2010). "The crisis of 2008 and financial reform", Qualitative Research in Financial Markets, t. 2, nr 3, s. 137-156.
 36. Desai R.M., Olofsgard A. (2006). "The political advantage of soft budget constraints", European Journal of Political Economy, t. 22, nr 2, s. 370-387.
 37. Dewatripont M., Maskin E. (1995). "Credit and efficiency in centralized and decentralized economies", The Review of Economic Studies, t. 62, nr 4, s. 541-555.
 38. Dielrichson J., Ellegard L.M. (2012). "Assist or desist? Conditional bailouts and fiscal discipline in local governments", Working Paper 2012: 24. Lund University, School of Economics and Management, Department of Economics.
 39. Eatwell J., Milgate M., Newman P. (red.) (1987). The New Palgrave Dictionary of Economics. London: Macmillan Press; New York: Stockton Press; Tokyo: Maruzen.
 40. Éber S. (2014). "Huszonkét el nem adósodott város vezetői fejüket verik a falba. (Mayors of twenty-two non-indebted towns feel stupid)", Világgazdaság Online, 24 January, http://www.vg.hu/velemeny/jegyzet/ huszonket-el-nem-adosodott-varos-vezetoi-fejuketverik- a-falba-420179.
 41. Eggleston K., Shen Y.C. (2011). "Soft budget constraints and ownership: Empirical evidence from US hospitals", Economics Letters, t. 110, nr 1, s. 7-11.
 42. Eisenhardt K.M. (1989). "Agency theory: An assessment and review", Academy of Management Re view, t. 14, nr 1, s. 57-74.
 43. Feld L.P., Kalb A., Moessinger M., Osterloh S. (2013). "Sovereign bond market reactions to fiscal rules and no-bailout clauses - The Swiss expe rience", Document de treball de PIEB 2013/27. Institut d'Economia de Barcelona, http://www.ieb.ub.edu/files/ PapersWSFF2013/Moessingcr.pdf.
 44. Fink A., Stratmann T. (2011). "Institutionalized bailouts and fiscal policy: Consequences of soft budget constraints", Kyklos, t. 64, nr 3, s. 366-395.
 45. Gebhardt G. (2009). "A soft budget constraint explanation for the venture capital cycle", German Economic Review, t. 10, nr 1, s. 71-90.
 46. Goldfeld S.M., Quandt R.E. (1988). "Budget constraints, bailouts and the firm under central planning", Journal of Comparative Economics, t. 12, nr 4, s. 502-520.
 47. Huang H., Xu C. (1999). "East Asia: Miracle or bubble? Financial institutions and the financial crisis in East Asia", European Economic Review, t. 43, nr 4-6, s. 903-914.
 48. Janus T. (2009). "Aid and the soft budget constraint", Review of Development Economics, t. 13, nr 2, s. 264-275.
 49. Jin H., Qian Y., Weingast B.R. (2005). "Regional decentralization and fiscal incentives: Federalism, Chinese style", Journal of Public Economics, t. 89, nr 9-10, s. 1719-1742.
 50. Joffe J. (1949). "Az ipari termelés tervezése a Szovjetunióban. II. A jövedelmezőségi elv (Plan ning industrial production in the Soviet Union. II. The profitability principle)". Magyar - Szovjet Közgazdasági Szemle, t. 3, nr 3, s. 154-158.
 51. Josselin J., Padovano F., Rocaboy Y. (2012). "Grant legislation vs. political factors as determinants of soft budget spending behaviors. Comparison between Italian and French regions", European Journal of Comparative Economics, t. 10, nr 3, p. 317-354.
 52. Kaiser K., Taugourdeau E. (2013). "The timing of elections in federations: A disciplining device against soft budget constraints?", Public Choice, t. 154, nr 3, s. 197-215.
 53. Khwaja A.I., Mian A. (2005). "Do lenders favor politically connected firms? Rent provision in an emerging financial market", The Quarterly Journal of Economics, t. 120, nr 4, s. 1371-1411.
 54. Kopits G. (2004). Rules-Based Fiscal Policy in Emerging Markets: Background, Analysis and Pros pects. New York: Palgrave Macmillan.
 55. Kopits G. (2008). "Saving Hungary's finances", Wall Street Journal, 4 December.
 56. Kornai J. (1959). Overcentralization in Economic Administration. Oxford: Oxford University Press (in Hungarian: 1957).
 57. Kornai J. (1986). "The Hungarian reform process: Visions, hopes and reality", Journal of Economic Literature, t. 24, nr 4, s. 1687-1737.
 58. Kornai J. (1993). "Market socialism revisited", w: P. Bardhan, J. Roemer (red.), Market Socialism: The Current Debate. Oxford: Oxford University Press.
 59. Kornai J., Weibull J.W. (1983). "Paternalism, buyers' and sellers' market", Mathematical Social Sciences, t. 6, nr 2, s. 153-169.
 60. Kuttner R. (2013). "The debt we shouldn't pay: The first 5,000 years by David Graeber", The New York Review of Books, t. 60, nr 8, May 9, http://www. nybooks.com/articles/archives/2013/may/09/debtwe- shouldnt-pay/?page^ 1.
 61. Lakatos I. (1978). The Methodology of Scientific Research Programmes, Philosophical Papers, 1. Cambridge: Cambridge University Press.
 62. Li L. (2008). "Employment burden, government ownership and soft budget constraints: Evidence from a Chinese enterprise survey", China Economic Review, t. 19, s. 215-229.
 63. Lindbeck A., Weibull J.W. (1988). "Altruism and time consistency: The economics of fait accompli", The Journal of Political Economy, t. 96, nr 6, s. 1165-1182.
 64. Lizal L., Svejnar J. (2002). "Investment, credit rationing, and the soft budget constraint: Evidence from Czech panel data", Review of Economics and Statistics, t. 84, nr 2, s. 353-370.
 65. Magee K.L., Quandt R.E. (1994). "The Kornai effect with partial bailouts and taxes", Economics of Planning, t. 27, nr 1, s. 27-38.
 66. McCloskey D.N. (1998). The Rhetoric of Economics. Madison: The University of Wisconsin Press.
 67. Mykhayliv D., Zauner K.G. (2013). "Investment behavior and ownership structures in Ukraine: Soft budget constraints, government ownership and pri vate benefits of control", Journal of Comparative Eco nomics, t. 41, nr 1, s. 265-278.
 68. Newman P. (red.) (1998). The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law. Part II, E-O. London: Macmillan Reference; New York: Stockton Press.
 69. Padovano F. (2013). "Distribution of transfers and soft budget spending behaviors: Evidence from Italian regions", Public Choice (online), http://halshs.archivesouvertes. fr/halshs-00911854.
 70. Pettersson-Lidbom P. (2010). "Dynamic commitment and the soft budget constraint: An empirical test", American Economic Journal: Economic Policy, t. 2, nr 3, s. 154-179.
 71. Piattoni S. (red.) (2001). Clientalism, Interest and Democratic Representation: The European Exper ience in Historical and Comparative Perspective. Cambridge Studies in Comparative Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
 72. Pun W. (1995). "The Kornai effect and soft budget constraints", Journal of Comparative Economics, t. 21, nr 3, s. 326-335.
 73. Qian Y., Roland G. (1998). "Federalism and the soft budget constraint", American Economic Review, t. 88, nr 5, s. 1143-1162.
 74. Qian Y., Weingast B.R. (1997). "Federalism as a commitment to preserving market incentives", The Journal of Economic Perspectives, t. 11, nr 4, s. 83-92.
 75. Qian, Y., Xu, C. (1998). "Innovation and bureaucracy under soft and hard budget constraints", Review of Economic Studies, t. 65, nr 1, s. 151-164.
 76. Quandt R.E. (2000). "The Kornai effect revisited", w: E. Maskin, A. Sinionovits (red.), Planning, Shortage, and Transformation: Essays in Honor of Janos Kornai. Cambridge: MIT Press.
 77. Reinhart C.N., Rogoff K.S. (2009). This Time is Different: Eight Centuries of Financial Follies. Prin ceton: Princeton University Press.
 78. Rizov M., Pokrivcak J., Ciaian P. (2012). "CAP subsidies and productivity of the EU farms". Poster, International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, Foz do Iguaçu, Brazilia, August 18-24, 2012, http://ageconsearch. umn.edu/bitstream/124970/2/ProductivityCAP 11% 20IAAE.pdf.
 79. Robinson J.A., Torvik R. (2009). "A political economy theory of the soft budget constraint", European Economic Review, t. 53, nr 7, s. 786-798.
 80. Rodden J., Eskeland G.S., Litvack J. (red.) (2003). Fiscal Decentralization and the Challenge of Hard Budget Constraints. Fiscal Decentralization. Cam bridge, MA: MIT Press.
 81. Roniger L. (2004). "Political clientelism, de mocracy, and market economy", Comparative Poli tics, t. 36, nr 3, s. 353-375.
 82. Schaffer M.E. (1989). "The credible-commitment problem in the center-enterprise relationship", Journal of Comparative Economics, t. 13, nr 3, s. 359-382,
 83. Schumpeter J.A. (1942/2010). Capitalism, Socialism, Democracy. Milton Park: Routledge.
 84. Segal I.R. (1998). "Monopoly and soft budget constraint", The RAND Journal of Economics, t. 29, nr 3, s. 596-609.
 85. Sinn H.W. (2010). "Rescuing Europe". CESifo Fo rum, 11. Special issue.
 86. Sóvágó L. (2013). "Aki jobban teljesít, megbüntetik (He, who is performing better, will be punished)". Népszabadság, November 27, s. 12.
 87. Stern G.H., Feldman R.J. (2004). Too Big to Fail. The Hazards of Bank Bailouts. Washington: Brookings Institution Press.
 88. Stiglitz J.E. (2000). Economics of the Public Sector. New York: WW Norton & Company Incorporated.
 89. Storm R.K. (2012). "The need for regulating professional soccer in Europe: A soft budget constraint approach argument", Journal of Sport Management, t. 2, nr 1, s. 2-38.
 90. Storm R.K., Nielsen K. (2012). "Soft budget constraints in professional football", European Sport Management Quarterly, t. 12, nr 2, s. 183-201.
 91. Summers L. (2007). "Beware moral hazard funda mentalists", Financial Times, September 24, s. 9, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5ffd2606-69e8-11 dc-a571-0000779fd2ac.html#axzz2wrydp4um.
 92. Svensson J. (2000). "When is foreign aid policy credible? Aid dependence and conditionality", Journal of Development Economics, t. 61, nr 1, s. 61-84.
 93. Szabó J. (1988). "Preliminary and incremental softness of the budget constraint: A comment on the Gomulka - Kornai debate", Economics of Planning, t. 22, nr 3, s. 109-116.
 94. Tjerbo T., Hagen T. (2009). "Deficits, soft budget constraints and bailouts: Budgeting after the Norwegian hospital reform", Scandinavian Political Stud ies, t. 32, nr 3, s. 337-358.
 95. Treisman D. (1995). "The politics of soft credit in post-Soviet Russia", Europe-Asia Studies, t. 47, nr 6, s. 949-976.
 96. Vahabi M. (2011). "Soft budget constraint and the parastatal sector", MPRA Paper, 37926. Munich Personal RePEc Archive, http://mpra.ub.uni-muenchen. de/37926/.
 97. Vasvári T. (2013). "The financial management of local governments in 2011 in light of the crowding-out effect of their debt service", Public Finance Quarterly, t. 58, nr 3, s. 307-333.
 98. Wu J. (2002). Reform: Now at a Critical Point. Peking: SDX Joint Publishing Company. Wu J. (2005). Understanding and Interpreting Chinese Economic Reform. New York: Thomson Texere.
 99. Xu C. (2011). "The fundamental institutions of China's reforms and development", Journal of Economic Literature, t. 49, nr 4, s. 1076-1151.
 100. Zhang D., Freestone O. (2013). "China's unfinished state-owned enterprise reforms", Economic Roundup, nr 2, s. 77-99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1898352943001
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu