BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopyciński Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Mechanizm koordynacji w polityce innowacyjnej w świetle koncepcji współzarządzania wielopoziomowego (multi-level governance) : przykład województw małopolskiego i świętokrzyskiego
Coordination Mechanism in Innovation Policy - Multi-level Governance Perspective : Cases of the Małopolska Region and the Świętokrzyskie Region
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 4 (30), s. 31-46, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Wielopoziomowe rządzenie, Polityka innowacyjna, Innowacyjność, Koordynacja polityki
Multilevel governance, Innovation policy, Innovative character, Policy coordination
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie, Województwo świętokrzyskie
Małopolskie Voivodeship, Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
W niniejszym artykule zilustrowano mechanizm koordynacji wykorzystywany w polityce innowacyjnej. W tym celu przeprowadzono badanie kwestionariuszowe w województwach: małopolskim i świętokrzyskim. Prezentację wyników badań empirycznych poprzedzono odniesieniem do trzech idealnotypicznych form organizacji społeczno-gospodarczej: organizacji, rynku i form sieciowych. Do tych ostatnich zalicza się governance (współzarządzanie) i jego odmiana - multi-level governance (współzarządzanie wielopoziomowe). Wskazano także na podstawowe zagadnienia związane z innowacyjnością, w tym na rozumienie polityki innowacyjnej, systemów innowacyjnych oraz pojęć "innowacja" i "innowacyjność". Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że mechanizmem koordynacji w polityce innowacyjnej w badanych województwach jest mieszany mechanizm sieciowo-rynkowo-hierarchiczny z dominującą rolą mechanizmu sieciowego. Taki mechanizm możemy nazwać współzarządzaniem wielopoziomowym (koordynacją sieciową) sensu largo, w odróżnieniu od idealnotypicznego współzarządzania wielopoziomowego (koordynacji sieciowej) sensu stricto. (abstrakt oryginalny)

This paper describes the coordination mechanism used in innovation policy. For this purpose, a questionnaire survey was conducted in the Małopolska Region and the Świętokrzyskie Region. A presentation of the results of empirical studies is preceded by an outline of three ideal coordination mechanisms: organization, market, and networked forms of governance. The latter includes governance and its variant - multi-level governance. The paper also identifies key issues related to innovation, including the understanding of innovation policy and innovation systems. Based on these results, it can be concluded that the mechanism of coordination in innovation policy in the surveyed regions is a mixed network-market-hierarchy mechanism with a dominant role of the network mechanism. Such a mechanism can be called multi-level governance in the broad sense, as opposed to the ideal type - multilevel governance in the strict sense. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansell Ch. (2000). "The networked polity: Regional development in Western Europe", Gover nance: An International Journal of Policy and Adminis tration, t. 13, nr 3, s. 303-333.
 2. Balzat M. (2006). An Economic Analysis of Innovation. Excenting the Concept of National Innovation Systems, Cheltenham-Northampton: Edward Elgar.
 3. Benson J.K. (1983). "A framework for policy ana lysis", w: D. Rogers, D. Whetten (red.), Interorganisational Coordination: Theory, Research & Implementation. Iowa: Iowa State University Press.
 4. Börzel T.A. (1997). "What's so special about policy networks? - An exploration of the concept and its usefulness in studying European governance", European Integration online Papers (EIoP), t. 1, nr 16; http://eiop.or.at/eiop/texte/1997-016a.htm [data dostępu: 15.01.2011].
 5. GUS (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008 -2010. Warszawa: GUS.
 6. Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 7. Hooghe L., Marks G. (2001). "Types of multilevel governance", European Integration online Papers (EIoP), t 5, nr 11; http://eiop.or.at/ [data dostępu: 15.01.2011].
 8. Jessop B. (2007). "Promowanie 'dobrego rządzenia' i ukrywanie jego słabości: ref leksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia", Zarządzanie Publiczne, nr 2.
 9. Jessop B. (2013). "The rise of governance and the risks of failure: The case of economic development", Zarządzanie Publiczne, nr 4.
 10. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. (2008). Governance Matters VII: Governance Indicators for 1996-2007. World Bank Policy Research June 2008. Washington: World Bank.
 11. Kooiman J. (2008). "(Współ)rządzenie socjopolityczne", Zarządzanie Publiczne", nr 3.
 12. Kopyciński P. (2015). "Współzarządzanie publiczne a polityka innowacyjna" w: S. Mazur (red.), Współzarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (w druku).
 13. Kozłowski J. (1992). Polityka naukowa w krajach gospodarczo rozwiniętych. Geneza, ewolucja, problemy. Warszawa: KBN.
 14. Kozłowski J. (2005). Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce: propozycja na lata 2005-2015. Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy.
 15. Lundvall B.A., Borras S. (2005). "Science, technology and innovation policy", w: J. Fegerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation. New York: Oxford University Press.
 16. Mayntz R. (1993), "Governing failures and the problem of governability: Some comments on a theoretical paradigm", w: J. Kooiman (red.), Modern Governance. New Government-Society Interactions. London: Sage Publications.
 17. Metcalfe J.S. (2000). "Science, technology and innovation policy in developing economies", Paper prepared for the workshop on Enterprise Competitiveness and Public Policies, Barbados 22nd-25th November 1999.
 18. North D.C. (2006). "Efektywność gospodarcza w czasie", w: A. Jasińska-Kania et al. (red.), Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 19. Nowakowska A. (2011). Regionalny wymiar procesów innowacji. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 20. OECD (2008). Podręcznik Oslo. Paris: OECD& EUROSTAT.
 21. Powell W.W. (1990). "Neither market or hie - rarchy: Network forms of organization", Research in Organizational Behavior, t. 12.
 22. Schumpeter J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego, przekł. J. Grzywicka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Williamson O.E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, przekł. J. Kropiwnicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. World Bank (1994). Governance: The World Bank's Experience. Washington: The World Bank.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1898352943002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu