BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabiński Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
The Dark Side of Governance or on the Shortcomings of Governance Networks
Słabe strony współzarządzania albo o ograniczeniach sieci rządzenia
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 4 (30), s. 47-55, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne
Public governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tekst poświęcony jest kwestii słabych stron współzarządzania. Podjęto w nim próbę przedstawienia i omówienia podstawowych ograniczeń sieci rządzenia. W tym celu przedstawione zostały problemy zaufania i komunikacji między podmiotami sieci, transparentności i rozliczalności sieci oraz kwestie kwestię kierowania i koordynacji w sieci, w artykule zaznaczono również kwestię wpływu współzarządzania sieciowego na problem narastających nierówności społecznych. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of shortcomings of governance. The author presents and discusses the fundamental limitations of governance networks. To that end, he focuses on the issues of trust and communication between network members, network transparency and accountability as well as the problems of management and coordination within a network. He also reviews the impact of governance networks on increasing social inequality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bevir, M. (2007). Encyclopedia of Governance. London, Thousand Oaks, New Dehli: Sage Publi cations, Inc.
 2. Blom-Hansen, J. (1997). "A 'new institutional' perspective on policy networks," Public Administration, Vol. 75, No. 4, pp. 669-693.
 3. Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K. (2010). "Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych", in: Sieci gospodarcze - ujęcie teoretyczne, eds. K. Szmigiel-Rawska, W. Dziemianowicz, J. Szlachta, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 4. Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Kraków, Warszawa: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie- Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 5. Giza-Poleszczuk, A. (2007). "Dobre rządzenie i debata publiczna", Zarządzanie Publiczne, No. 1(1), pp. 61-77.
 6. Izdebski, H. (2007), "Od administracji publicznej do public governance", Zarządzanie Publiczne, No. 1(1), pp. 7-20.
 7. Jessop, B. (2007), "Promowanie 'dobrego rządzenia' i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia" [Promoting good governance, disguising failure: Ref lections on policy paradigms and policy narratives in the field of governance], Zarządzanie Publiczne, No. 2(2), pp. 5-25.
 8. Łopaciuk-Gonczaryk, B., Fałkowski, J. (2013). "Kilka uwag na temat koncepcji dobrego rządzenia z punktu widzenia nowej ekonomii instytucjonalnej, nowej ekonomii politycznej i teorii kapitału społecznego" [Good governance - a discussion from the perspectives economics, new political economy and social capital theory], Zarządzanie Publiczne, No. 2(20), pp. 24-41.
 9. Kjær, A.M. (2009). Rządzenie [Governing]. Warszawa: Sic!
 10. Rhodes, R.A.W (2010). "Nowe współzarządzanie publiczne: rządzenie bez rządu" [The new governance: Governing without government], Zarządzanie Publiczne, No. 4(14), pp. 104-118.
 11. Stoker, G. (2008). "Zarządzanie jako teoria: pięć propozycji" [Governance as Theory: Five Propositions], Zarządzanie Publiczne, No. 4(6), pp. 111-121.
 12. Torfing, J. (2010). "Teorie rządzenia sieciowego: w stronę drugiej generacji" [Governance Network Theory: Towards a Second Generation], Zarządzanie Publiczne, No. 3(13), pp. 95-105.
 13. Willke H. (2007), "Tragedia państwa. Prolegomena do teorii państwa i policentrycznego społeczeństwa" [The tragedy of the state. An introduction to the theory of the state and a polycentric society], Zarządzanie Publiczne, No. 1(1), pp. 125-140.
 14. Wilkinson R., Pickett K. (2011), Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej [The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better]. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1898352943003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu