BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konopińska Natalia
Tytuł
Przedsiębiorczość jako czynnik endogeniczny warunkujący rozwój gospodarczy Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego
Entrepreneurship as an endogenous factor preconditioning economic development of the West Sudety region
Źródło
Polityka Gospodarcza, 2014, nr 22, s. 39-58, rys., tab., wykr., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Przedsiębiorczość lokalna, Czynniki rozwoju gospodarczego, Czynniki endogeniczne
Economic development of regions, Local entrepreneurship, Factors of economic development, Endogenous factors
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Sudety
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena stanu przedsiębiorczości jako czynnika endogenicznego wa-runkującego rozwój gospodarczy Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego. W dalszej części pracy porównano wyniki otrzymane dla jednostek administracyjnych wchodzących w skład badanego obszaru z regionem górskim wybranym jako wzorzec i zasugerowano zalecenia dla władz lokalnych. (abstrakt oryginalny)

This article aims to assess the state of entrepreneurship as an endogenous factor conditioning the economic development of the West Sudety region. Moreover, in this research paper, the results obtained for administrative entities located in the studied area were compared to another mountain region, which was selected as an example. The effects of the comparison resulted in putting forward some recommendations for the local authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chądzyński J" Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2012.
 2. Czerwiński J., Mazurski K" Sudety. Sudety Zachodnie, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1983.
 3. Czudec A., Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 4. Europe's Ecological Backbone: Recognising the true Value of our Mountains, European Environment Agency, Office for Official Publications of the European Union, Luxembourg 2010, http://www.eea.europa.eu/publications/europes-ecological-backbone
 5. European Perspective on Specific Types of Territories, http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/GEOSPECS/FR/GEOSPECS_Final_Report_v8 revised_version.pdf
 6. Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 7. http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&Str-Nom=NUTS_33&StrLanguageCode=EN
 8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data / database
 9. http://natura2000.eea.europa.eu/#
 10. http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks; http://www.czso.cZ/xl/redakce.nsf/i/ casove_rady_kraje; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/ regional_statistics/data/database
 11. http://tirolatlas.uibk.ac.at/places/ show.py/index?lang=de;id= 175
 12. http://www.alpconv.org/en/convention/default.html
 13. http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/asp-2007-2013/cooperation-area/
 14. http://www.czso.ez/xl/redakce.nsf/i/charakteristika_kraje
 15. http://www.euroregion-nysa.pl/index.php?option=com_content8rtask=view8rid=378dte-mid=72.
 16. http://www.umgebindeland.de/index.php?lg=pl
 17. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/aktualnosci/documents/kpzk2030.pdf
 18. Kumaniecki K" Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1977.
 19. Makieła Z., Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 20. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Stahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 21. Mileska M., Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, PWN, Warszawa 1992.
 22. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/Polska2030_final_november2012.pdf
 23. Potocki J" Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009.
 24. Słownik Wyrazów Obcych PWN, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980.
 25. Sobański M., Sudety Zachodnie Jeleniogórskie. Ilustrowany przewodnik wczasowy, turystyczny i uzdrowiskowy, Spółdzielczy Instytut Wydawniczy "Kraj", Warszawa 1951.
 26. Spotkania, które poruszają, http://www.oberlausitz.com/download/ferien/Via_Sacra PL.pdf
 27. Staffa M" Góry polskie w pytaniach i odpowiedziach. Sudety, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1993.
 28. Steć T., Sudety Zachodnie, Wydawnictwo "Sport i Turystyka", Warszawa 1965.
 29. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. Słownik, http://bip.umwd.dol-nyslask.pl/dokument.php?iddok=9697&str=101.
 30. Strategia zarządzania zmianą dla podregionu jeleniogórskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, WROCŁAW 2012, http://www.barometr.ue.wroc.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/15/pl7nva7m9lk801e6nl23glcdhs437.pdf
 31. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 174, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946#3.18
 32. Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, red. S. Korenik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 33. Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_pl.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-6453
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu