BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przesławska Gabriela (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Pokryzysowa rola państwa w gospodarce - nowe kierunki badań, podstawowe dylematy
The Post-crisis role of the state in economy new research directions, basic dilemmas
Źródło
Polityka Gospodarcza, 2014, nr 22, s. 119-139, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Globalizacja, Polityka innowacyjna, Polityka przemysłowa, Polityka gospodarcza, Polityka międzynarodowa, Nierówności dochodowe
Economic crisis, Globalization, Innovation policy, Industrial policy, Economic policy, International politics, Income inequalities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W wyniku kryzysu relacje między rynkiem i państwem znalazły nowy wymiar, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktyki gospodarczej. W odróżnieniu od poprzednich dekad, tj. okresu dominacji doktryny neoliberalnej, na nowo postrzegana jest rola państwa w gospodarce i kształtuje się konsensus w kwestii konieczności zwiększenia regulacji oraz nadzoru rządów nad rynkami. Zwraca się także uwagę na potrzebę działań państw w zakresie zmniejszania nierówności dochodów i bezrobocia oraz prowadzenia nowej polityki przemysłowej. W wymienionych sprawach istnieją tradycyjne rozbieżności między zwolennikami wzrostu ekonomicznej aktywności państwa i jego przeciwnikami. Brak zgodności w poglądach na rolę państwa w gospodarce jest jednocześnie wyrazem nierozstrzygalnych różnic w związku z wyznawanymi przez uczestników sporu wartościami i filozofią. Przejawem konfliktu ideologicznego o rolę państwa w gospodarce jest również obecny spór w kwestii sposobu pokonania kryzysu, a zwłaszcza możliwości finansowania wydatków państwa. (abstrakt oryginalny)

In the aftermath of the crisis, the relations between the market and the state entered into a new dimension, both on the theoretical level and the level of economic practice. In contrast to previous decades, i.e. the period of the neoliberal domination, the role of the state in economy is perceived in a new way and the consensus on the necessity of increasing the regulation and governments' supervision over markets is emerging. Moreover, the awareness is raising as to the need for the state to decrease income inequalities and unemployment, as well as to make a new industrial policy. In the issues discussed, the traditional discrepancies between the supporters and opponents of a greater state intervention in the economy persist. Disagreement as to the state's role in the economy is, in addition, the expression of insolvable differences in values and philosophy in which the participants of the dispute believe. Another indication of ideological conflict over the state s role in economy is also the present discussion concerning the way to overcome crisis and, in particular, the possibilities of financing expenditure from the public budget. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M., Dryf tradycyjnej polityki gospodarczej. Czy niezbędny jest światowy regulator ekonomiczny? w: Kryzysy systemowe, red. E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik, PAN Komitet Prognoz, Polska 2000 Plus, Warszawa 2013.
 2. Buchanan M., Kto tak naprawdę stworzył iPhone'a - Apple czy państwo?, "Forsal" 24.06. 2013.
 3. Buttler D., Orczyk J., Szambelańczyk J., Procesy poszukiwań i dopasowań na rynku pracy. Laureaci Nagrody Nobla z ekonomii w 2010, "Ekonomista" 2011, nr 1.
 4. Centralny wyrównywacz, wywiad z Kaushikiem Basu, głównym ekonomistę i wiceprezesem Banku Światowego, z cyklu: Rozmowy Żakowskiego, "Polityka", 2014, nr 24.
 5. Godłów-Legiędź J., Douglass C. North, Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press 2005, "Ekonomista", 2006, nr 3.
 6. Gorynia-Pfeffer N., Istota koncepcji narodowego systemu innowacji, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr1-2.
 7. Grosse T.G., UE traci na globalizacji, Chiny zyskują, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 2013, nr 3.
 8. Hausner J., Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej? w: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. Sesja plenarna: Fundamentalne problemy w teorii i praktyce gospodarczej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2013.
 9. Hall R.E., Jones C.I., Levels of Economic Activity Across Countries, "American Economic Review" 1997, May.
 10. Hall R.E., Jones C.I., Why do Some Countries Produce so Much More Output Worker than Others, "Quarterly Journal of Economics", 1999.
 11. Hryniewicz J.T., Wspólna polityka przemysłowa, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr 11-12.
 12. Jabłoński Ł., Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa", 2011, nr 1-2.
 13. Kaletsky A., Capitalism 4.0. The Birth of the New Economy in the Aftermath of Crisis, Perseus/Public Affairs, New York 2010.
 14. Kto wywołał kryzys. Banki pod specjalnym nadzorem, rozmowa A. Nowakowskiej i D. Wielowieyskiej z J. Lewandowskim, komisarzem UE ds. budżetu, "Gazeta Wyborcza" 29.06.2012.
 15. Krugman P., Wells R" Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2012.
 16. Lis S., Rosołowski M., Europejskie systemy gospodarcze: dobrobyt a efektywność, "Ekonomista" 2012, nr 6.
 17. Madej Z., Ekonomia po wydarzeniach, które wstrząsnęły światem, w: Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, PTE 2010.
 18. Malaga K., recenzja książki: Galor Oded, Unified Growth Theory, Princeton University Press, Princeton& Oxford 2011, "Gospodarka Narodowa", 2013, nr 1-2.
 19. Lissowska M., Polityka konsumencka - podstawy teoretyczne, cele i narzędzia, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 10.
 20. North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 21. Nowak K., Problem bezrobocia strukturalnego: czego uczy nas teoria poszukiwań i dopasowań na rynku pracy? "Ekonomista", 2011, nr 1.
 22. Piketty T" Capital in the Twenty First Century, Harvard University Press, 2014.
 23. Rodrik D., Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
 24. Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 25. Sala-i-Martin X., Sources of Growth, w: Macroeconomic Management. Programs and Policies, red. M.S. Khan, S.M. Nsouli, C.-H. Wong, IMF, Washington D.C. 2002.
 26. Samuelson P., The Economic Role of Private Activity in a Dialoque on the Proper Economic Role of the State by George Stigler and Paul Samuelson, "Selected Paper", no. 7, Graduate School of Business, University of Chicago 1963.
 27. Sopoćko A., Gra finansowa - stagnacja czy wzrost bogatego świata? "Ekonomista" 2012, nr 4.
 28. Sopoćko A., Polityka pieniężna. Kryzys paradygmatów, w: Kryzysy systemowe, red. E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2013.
 29. Stiglitz J.E., Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, PTE, Warszawa 2010.
 30. Stodolak S., Lars Peter Hansen: Ekonomiści spokornieli, "Obserwator Finansowy", 19.08.2014.
 31. Stróżek P., Potencjał wiedzy w polskiej gospodarce w badaniach Banku Światowego, "Gospodarka Narodowa", 2012, nr 11-12.
 32. Tanzi V., The Economic Role of the State Before and After the Current Crisis, referat wygłoszony na plenarnej sesji 65. Kongresu Internationale Institute of Public Finance, Cape Town, South Africa, August 13, 2009, http://www.iipf.org/speeches/Tanzi_2009.pdf.
 33. The Role of the State in Economic Change, red. H.-J. Chang, R. Rowthorn, World Institute for Development Economics Research. Studies in development economics, Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1995.
 34. Trzeba rzucić kości, rozmowa J. Żakowskiego z Robertem H. Wadem profesorem ekonomii politycznej w London School of Economics, "Polityka" 2013, nr 27.
 35. Tylko państwo nas uratuje. Z lordem Robertem Skidelskym rozmawia Adam Leszczyński, "Gazeta Wyborcza-Magazyn Świąteczny" 23-24.03.2013.
 36. Williamson J., Konsensus waszyngtoński po 20 latach. Spowiedź liberała (rozmowa A. Leszczyńskiego), "Gazeta Wyborcza" 8.05.2010.
 37. Wojtyna A" Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 5-6.
 38. Zajączkowska-Jakimiak . Wiedza techniczna i kapitał ludzki w teorii wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa", 2006, nr 11-12.
 39. Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, "Ekonomista", 2003, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-6453
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu