BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martyniuk Olga (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Przedsiębiorstwa rodzinne na rynku NewConnect a ryzyko inwestycyjne
The Performance of Family Business on the NewConnect Market and Investment Risk
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 2, s. 273-284, bibliogr. 7 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Ryzyko inwestycyjne, Rynek NewConnect
Family-owned business, Investment risk, NewConnect market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza aktywności przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych na alternatywnym rynku obrotu ze względu na ryzyko inwestycyjne związane z zakupem ich instrumentów finansowych. W przeprowadzanych analizach wykorzystane zostaną statystyki rynku NewConnect publikowane przez GPW S.A., dane z serwisu Notoria Serwis, baza danych D&B Professional oraz strony internetowe badanych spółek. (fragment tekstu)

The alternative share market of the Warsaw Stock Exchange called the NewConnect is a Polish non-regulated market operating on the formula of the alternative trading system. It is especially dedicated to the companies from the SME sector, representing mainly innovative industries, with the good growth prospects for the future transfer to the Warsaw Stock Exchange (WSE). At the end of 2013 NewConnect recorded values of 445 issuers, including 90 family owned companies. This article presents the performance of family versus non - family owned companies on the NewConnect including sector and investment risk analysis, basing on the statistics published by Notoria Serwis, database B&D Professional and the websites of the surveyed companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2007), Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, Uchwała Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm., www.newconnect.pl , dostęp: 14/02/2014.
  2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2013), Przewodnik po rynku Newconnect, www.newconnect.pl, dostęp: 15/02/2014.
  3. Ministerstwo Finansów, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005 nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
  4. Mosionek-Schweda M. (2013), Aktywność zagranicznych emitentów na małym parkiecie warszawskiej giełdy papierów wartościowych, Jerzemowska M., Martyniuk O. (red.), "Zarządzanie i Finanse", Uniwersytet Gdański, Sopot, nr 2, część 2.
  5. Poczyk W. (2013), Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  6. Raport: 5 lat NewConnect. Podsumowanie rozwoju (2012), Grant Thorntorn, Warszawa, www.grantthornton.pl, dostęp: 14/02/2014.
  7. Winnicka-Popczyk A. (2012), Upublicznienie firm rodzinnych - szanse i za-grożenia, Sułkowski Ł. (red.) Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. VII, SAN, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu