BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczak-Przybycińska Ilona (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wartość pracy domowej - wycena empiryczna na podstawie ogólnopolskiego badania budżetu czasu ludności
Monetary Value of Housework - Empirical Estimation Based on Time Use Survey in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 364, s. 44-59, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii Doświadczenia innych państw europejskich
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Praca w domu, Produkcja
Households, Homeworking, Production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W tekście zaprezentowano wyniki wyceny pracy domowej w Polsce w 2012 r. Wycenę wykonano, stosując metodę stawek rynkowych. Empiryczna wycena produkcji wykonywanej w gospodarstwach domowych stanowi ważny problem. Zgodnie z zaleceniami Eurostatu, satelitarne rachunki produkcji domowej będą stałym elementem systemu statystyki społecznej. Regularne wyceny pracy domowej, wykonywane w ramach rachunków produkcji domowej, mogłyby pomóc udoskonalić politykę społeczną w różnych krajach i uzmysłowić ludziom istnienie tego problemu.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of estimation of housework in Poland in 2012. The estimation was based on the market cost method. Empirical estimation of household production is an important problem. According to Eurostat recommendations, satellite accounts of household production will be a permanent element of the system of social statistics. Regular estimations of housework, made in the framework of household production accounts, could help improvie social policy in different countries and increase public awareness of the problem.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczak-Przybycińska I., Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 2. Błaszczak-Przybycińska I., Wycena pracy własnej gospodarstw domowych na podstawie badania budżetu czasu, [w:] Budżet czasu ludności 1 VI 2003-31 V 2004, GUS, Warszawa 2005, s. 76-98.
 3. Błaszczak-Przybycińska I., Zajęcia domowe w dobowym budżecie czasu, "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 7, s. 30-39.
 4. Budżet czasu ludności 1 VI 2003-31 V 2004, GUS, Warszawa 2005.
 5. Dzieci w Polsce, UNICEF Office of Research, Florencja 2013.
 6. Goldschmidt-Clermont L., Unpaid Work in the Household: A Review of Economic Evaluation Methods, International Labour Office, Geneva 1982.
 7. Hamunen E., Varjonen J., Soinne K., Satellite Accounts on Household Production: Eurostat Methodology and Experiencies to Apply It, 2012, http://www.iariw.org.
 8. Hawrylyshyn O., The Value of Household Services: A Survey of Empirical Estimates, "The Review of Income and Wealth" 1976, no. 2, s. 101-131.
 9. Holloway S., Short S., Tamplin S., Household Satellite Account (experimental) Methodology, UK Office for National Statistics, 2002, http://www.statistics.gov.uk/hhsa/downloads.
 10. Household Production and Consumption. Proposal for a Methodology of Household Satellite Accounts, Eurostat 2003.
 11. Karwińska A., Sprawiedliwa nierówność? Sytuacja kobiet w społeczeństwie i gospodarce w Polsce w początkach XXI wieku, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekty społeczne, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów 2003-2004, s. 133-147.
 12. Nordhaus W., Tobin J., Is Growth Obsolete?, [w:] Economic Growth, NBER, New York 1972.
 13. Olędzka A., Kobieta, budżet czasu, praca wielozmianowa, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975.
 14. Proposal for a Satellite Account of Household Production, Eurostat Working Papers, 9/1999/A4/11, Eurostat, 1999.
 15. Słaby T., Czas miarą dobrobytu, "Wiadomości Statystyczne" 1992, nr 9, s. 9-10.
 16. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P., Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, tłum. A. Kliber, P. Kliber, PTE, Warszawa 2013.
 17. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P., Report by the Comission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2010, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr.
 18. Szczerbińska L., Wartość pracy gospodarstw domowych w Polsce w 1983 r., "Z Prac ZBSE", GUS, Warszawa 1986.
 19. Szczerbińska L., Wycena pracy gospodarstw domowych, "Z Prac ZBSE", z. 118, GUS, Warszawa 1980.
 20. Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo IFiS i PAN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.364.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu