BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Durasiewicz Arkadiusz (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie)
Tytuł
Analiza ekonometryczna wybranych parametrów polityki rodzinnej w Polsce
Econometric Analysis of Selected Parameters of Family Policy in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 364, s. 73-95, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii Doświadczenia innych państw europejskich
Słowa kluczowe
Analiza ekonometryczna, Polityka rodzinna
Econometric analysis, Family policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie analizy ekonometrycznej za pomocą podjętej próby budowy odpowiedniego liniowego modelu ekonometrycznego regresji wielorakiej i poprawności jego wykorzystania w odniesieniu do określenia skuteczności ekonomicznych instrumentów polityki rodzinnej. Elementem analizy ekonometrycznej było zastosowanie liniowych modeli ekonometrycznych regresji wielorakiej badających zmienne objaśniane (urodzenia, współczynnik dzietności, przyrost naturalny, liczba zawieranych małżeństw) w przyjętym szeregu czasowym, mających na celu określenie efektywności ekonomicznej państwowych nakładów budżetowych na politykę rodzinną i jej wpływ na skuteczność procesów demograficznych. Analiza została przeprowadzona na podstawie szeregów czasowych - w latach 1997-2011.(abstrakt oryginalny)

This article presents an econometric analysis undertaken by attempts to build an appropriate linear econometric model of multiple regression and the correctness of its use in relation to economic instruments of family policy. The element of econometric analysis was the use of linear econometric models of multiple regression examining variables (birth, fertility rate, birth rate, the number of marriages) explained in the adopted time series, to determine the economic efficiency of state budget expenditures on family policy and its impact on the effectiveness of demographic processes. Econometric analysis was carried out on the basis of the time series - between 1997 and 2011. The achievement of specific research objectives required the creation of measurement tools, which are econometric models.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005.
  2. Becker G., A Treatise on the Family, enlarged edition, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 1993.
  3. Durasiewicz A., Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle wybranych krajów UE, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012.
  4. Dziechciarz J., Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  5. Gajda J., Ekonometria praktyczna, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o., Łódź 1999.
  6. Kuciński K. (red.), Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych, SGH, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.364.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu