BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romanowska Katarzyna (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, student), Gordat Katarzyna (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, student), Kontny Patrycja (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, student)
Tytuł
Budżet jako podstawa działalności samorządu terytorialnego
Źródło
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", 2012, wrzesień, s. 16-17, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Budżet samorządu terytorialnego, Budżet, Finanse publiczne, Dochody
Local government, Local budget, Budget, Public finance, Income
Abstrakt
Samorząd terytorialny stanowi element sektora publicznego, a jednostki samorządu terytorialnego zaliczone są do sektora finansów publicznych. Finanse samorządu terytorialnego stanowią integralną część publicznego systemu finansowego, obejmującego procesy związane zgromadzeniem środków publicznych oraz z ich rozdysponowaniem. Odpowiednio do pojęcia finansów publicznych, finanse samorządu terytorialnego określane są jako zasoby i środki pieniężne oraz operacje finansowe, polegające na gromadzeniu dochodów własnych i dochodów wyrównawczych oraz przychodów, a także na dokonywaniu wydatków i rozchodów przez jednostki samorządu terytorialnego w celu sfinansowania zadań własnych i zleconych powierzonych im przez państwo oraz zadań wspólnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chojna-Duch E., 2001, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 7 kwietnia 1997r., (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z pózn. zm.).
  3. Ustawa z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 169, poz. 1420).
  4. Ustawa z dn. 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r., nr 203, poz. 1966 z pózn. zm.).
  5. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985r. (Dz. U. z 1994, nr 124, poz. 607).
  6. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, dział IV rozdział 1 art. 109, (Dz. U. 1998 Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.).
  7. Ustawa z 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz.U. 1998, nr 150, poz. 983.).
  8. Zarzecki J., 2003, Finanse, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-963X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu