BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchowicz Izabela (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wspólny cel polityki edukacyjnej i polityki rodzinnej w Polsce
Common Task of Educational Policy and Family Policy in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 364, s. 113-126, tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii Doświadczenia innych państw europejskich
Słowa kluczowe
Polityka rodzinna, Edukacja, Kapitał ludzki, Rodzina, Dzieci
Family policy, Education, Human capital, Family, Children
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szybka zmiana współczesnego świata oraz przemiany technologiczne powodują, że pracownik przyszłości będzie musiał być bardzo dobrze przygotowany. Konieczne jest dopasowanie działań polityki edukacyjnej i rodzinnej do wyzwań przyszłości. Edukacja musi wykorzystywać wszystkie zdolności i predyspozycje dzieci i młodzieży tak, aby nie zmarnować potencjału uczestników procesu edukacji. Rodziny o niskim potencjale intelektualnym, z deficytami społeczno-kulturowymi, nie potrafią dostrzec wszystkich możliwości dzieci. Szansą jest ścisła współpraca polityki edukacyjnej i polityki rodzinnej oraz poszukiwanie nowych rozwiązań, np.: uznawanie kwalifikacji nabytych w drodze edukacji lub pracy zawodowej, możliwość podnoszenia kwalifikacji, wielokrotne wychodzenie z systemu edukacji i powracanie do niego w celu kontynuowania nauki lub uzupełniania kwalifikacji.(abstrakt oryginalny)

Modern society changes very quickly. The development of new technologies and modifications in the production process would force the employee of the future to be very well educated and ready to change his/her profession a lot of times. In order to comply with these challenges, the educational policy and family policy must be adapted to those forthcoming changes. The education of the future must take advantage of all skills and predispositions of students, as well as adults, in order not to waste their potential. Families with low educational potential, with social and cultural shortages, are unable to notice all predispositions of their children. We need cooperation of educational policy and family policy. We shall recognize the qualifications acquired during the education or professional employment, and allow to improve them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni M. (red.), Polska 2030 Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 2. Buchowicz I., Szczególne potrzeby społeczne, [w:] Poziom 5 - brakujące ogniwo?, E. Chmielecka, K. Trawińska-Konador (red.), Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2014, s. 47-51.
 3. Chłoń-Domińczak A., Kraśniewski A., Kapitał ludzki i potrzeby rynku pracy a poziom 5. Ram kwalifikacji, [w:] Poziom 5 - brakujące ogniwo?, E. Chmielecka, K. Trawińska-Konador (red.), Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2014., s. 31-39.
 4. Chmielecka E., Buchowicz I., Edukacja dla zmiany. Wyzwanie i szansa, [w:] Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, J. Osiński (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 289-311.
 5. David P.A., Knowledge, Capabilities and Human Capital Formation in Economic Growth, New Zealand Treasury Working Paper 01/13, Wellington 2001.
 6. Dobry klimat dla rodziny, Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP, maj 2013.
 7. Hall K., Ze starych kolein na nowe tory. Edukacja przyszłości, http://katarzynahall.natemat.pl/12995 (20.11.2013).
 8. Janowski A., Szkoła obywatelska. Amerykańskie doświadczenia - polskie potrzeby, Fundacja Innowacyjna WSSE, Warszawa 2000.
 9. Kołodziejczyk W., Co zagraża polskiej szkole?, http://edukacjaprzyszlosci.blogspot.com (20.11.2013).
 10. Kontynuacja przemian, Raport o stanie edukacji 2011, IBE, Warszawa 2012.
 11. Kryńska E., Determinanty edukacji informatycznej w systemie szkolnym. Studium przypadku szkół województwa mazowieckiego, [w:] Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego, A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Studia ekonomiczne, 131 Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 171-180.
 12. Kuźma J., Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji, wydanie IV zmienione, uzupełnione, Impuls, Kraków 2011.
 13. Liczą się efekty, Raport o stanie edukacji 2012, IBE, Warszawa 2013.
 14. Lipsky M., Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services, 30th Anniversary Expanded Edition, Russell Sage Foundation, New York 2010.
 15. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2011.
 16. Polak M., Jaka przyszłość polskiej edukacji?, http://www.edunews.pl (20.11.2013).
 17. Sztumski J., Refleksje wokół wyzwań wobec edukacji przełomu XX i XXI wieku, [w:] Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego, A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Studia ekonomiczne, 131 Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 13-22.
 18. Ślusarczyk M., Spory o edukację wczoraj i dziś. Społeczny, polityczny i kulturowy kontekst reform oświatowych - porównanie Polski i Niemiec, "Rejony Humanistyki", nr 6, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.
 19. Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Europie: zmniejszenie nierówności społecznych i kulturowych, Komisja Europejska, EACEA - Eurydyce, Bruksela 2009.
 20. Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska 2020, Warszawa 2009.
 21. Założenia polityki ludnościowej Polski 2013, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2013.
 22. Zamorska K., Edukacja - sprawa prywatna czy publiczna?, [w:] Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej Przegląd problemów, A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 331-340.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.364.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu