BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hanini Mahomed (Warsaw University of Technology, Poland), Bagiński Jan (Warsaw University of Technology, Poland)
Tytuł
Building Innovation Capability for Libyan Firms, Taking Advantage of Polish Firms' Experiences
Budowa zdolności innowacyjnych firm libijskich z wykorzystaniem doświadczeń polskich przedsiębiorstw
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 1(13), s. 27-32, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie operacyjne, Samoocena
Enterprise innovation, Operations management, Self-esteem
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Libia
Libya
Abstrakt
Wielkie zmiany obserwowane na rynku zmuszają przedsiębiorstwa do wyboru innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na redukcję czasu dostawy, efektywność oraz na jakość. Jest to warunkiem przetrwania tych przedsiębiorstw. Z tego powodu pojawia się potrzeba ciągłej oceny mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa jak również poprawy jego zdolności w zakresie tworzenia innowacji na poziomie operacyjnym. W tej pracy omawiany jest przykład wykorzystania metody zwanej Kompleksowe Rozwiązania Operacyjne (Total Operations Solutions), do samooceny tych zdolności w wybranych przedsiębiorstwach libijskich z wykorzystaniem doświadczeń przedsiębiorstw polskich. (abstrakt oryginalny)

Big changes observed on the market nowadays are forcing companies to choose to innovative solutions aimed at reducing the time of delivery, efficiency and quality. This is essential for the survival of these companies. For this reason, there is a need for continuous assessment of the strengths and weaknesses of the company as well as improve its capability to innovate at the operational level. In this paper we discussed an example of the use of a method called Complex Solutions Operations (Total Operations Solutions), [2] the ability to self-assessment in selected Libyan companies using the experience of Polish enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balan P., Lindsay N.J.: Innovation capability, entrepreneurial orientation and performance in Australian hotels: An empirical study. Cooperative Research Centre for Sustainable Tourism, 2010.
 2. Basu R., Wright J.N.: Total operations solutions. Routledge, 2005.
 3. Betz F.: Managing technological innovation: competive advantage from change. Wiley, 2011.
 4. Cf. definition in the OSLO Manual.: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2005, pp 49.
 5. Cormican K., O'Sullivan D.: Auditing best practice for effective product innovation management. Technovation No. 24.10, 2004, pp. 819-829.
 6. D'Aveni R.A.: Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Manoeuvring. The Free Press. New York, 1994.
 7. Decelle X.: A conceptual and dynamic approach to innovation in tourism. : OECD. Paris, 2004.
 8. Dougherty D., Hardy C.: Sustained production innovation in large, mature organisations: Overcoming innovation-to-organisation problems. Academy of Management Journal. No. 39(5), 1996, pp. 1120-1153,
 9. http://www.hrfolks.com
 10. http://www.referenceforbusiness.com/management/ Mar-No/New-Product-Development.html
 11. Kumar S., Phrommathed P.: New product development: an empirical study of the effects of innovation strategy, organization learning and market conditions. Vol. 191. Springer, 2005.
 12. Lam A.: Organisational innovation. Royal Holloway College. University of London. London, 2004.
 13. Maruszewska E.: Implementation of Enterprise Resource Planning system Change in Accountant's Role - Polish perspective. Management Systems in Production Engineering. No 2(6), 2012, pp. 3-7
 14. Peters B.: Innovation and firm performance. an empirical investigation for German firms. Vol. 38. Springer, 2008.
 15. Rainey D.: Product innovation. Cambridge University Press, 2005.
 16. Senge P. M.: The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Doubleday/Currency. New York, 1990.
 17. Utterback J.M.: Mastering the Dynamics of Innovation: How Companies Can Seize Opportunities in the Face of Technological Change. Harvard Business School Press. Boston, MA, 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-05-01-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu