BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janus Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Ochrona własności intelektualnej motorem innowacyjności
Źródło
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", 2012, wrzesień, s. 24-27, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona własności intelektualnej, Kapitał intelektualny, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw
Intellectual property protection, Intellectual capital, Innovations, Enterprise innovation
Abstrakt
Skuteczne konkurowanie w warunkach postępujących procesów globalizacyjnych oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, wymaga od przedsiębiorców wprowadzania na rynek unikalnych, nowoczesnych produktów, coraz lepiej spełniających, a nawet wyprzedzających potrzeby odbiorców. Według paradygmatów dominujących we współczesnej ekonomii, ochrona patentowa stanowi zachętę do podejmowania działalności innowacyjnej. Jednocześnie jednak pojawiają się coraz liczniejsze głosy sprzeciwu wobec poglądu dominującego. Rozważania o pozytywnym udziale skutecznej ochrony własności intelektualnej w stymulowaniu działalności innowacyjnej poprzedzić należy syntetycznym ujęciem definicyjnym obydwu pojęć. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bessen J., Meurer M.J, 2008, Do Patents Perform Like Property? "Academy of Management Perspectives", nr 22/3.
 2. Boldrin M., Levine D.K, 2011, Perfectly competitive innovation, http://www.dklevine.com/papers/pci23.pdf. [dostęp: 25.07.2011].
 3. Brillman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 4. Cardwell D., 1995, The Norton History of Technology, W Norton & Co Inc.
 5. Chrzanowski K., 2010, Open source czy patent?, "Forum Akademickie" 2010 nr 5, http://www.forumakad.pl/archiwum/2010/05/34_open_source_czy_patent.html [dostęp: 15.12.2011],
 6. Górzyński M., Woodward R. i Jakubiak M., 2004, Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE - możliwości i bariery wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, CASE, Warszawa.
 7. Czerniejewska-Rutkowska M., Karasiński E., 2004, Innowacyjność oknem na świat, Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź..
 8. McCraw T.K, 2007, Prophet of innovation. Joseph Schumpeter and Creative Destruction, wyd: Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Londyn. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD/European Communities, Paryż 2005.
 9. Premar B, 2009, Patents and the Economic Incentive to Invent, [w:] Patents and Technological Progress in a Globalized World. Liber Amicorum Joseph Straus, red.: M.J. Adelman, R. Brauneis, J. Drexl, R. Nack, wyd.: Springer, Berlin Heidelberg.
 10. Bankier.pl, 1947, Przemówienie przed brytyjskim parlamentem, 11.11.1947, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Grzegorz-Kolodko-Demokracia-a-rozwoj-2228800.html [dostep: 15.12.2011].
 11. Stodolak S., 2011, Absurd patentowany, Wprost, nr 36.
 12. Smits R.E., Kuhlmann S., Shapira P., 2010, The Theory and Practice of Innovation Policy. An International Research Handbook, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Northampton.
 13. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-963X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu