BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korban Zygmunt (Silesian University of Technology, Poland), Profaska Marek (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
The Use of AHP Method in the Multi-Criteria Task Solving Process - Case Study
Wykorzystanie metody AHP w procesie rozwiązywania zadań wielokryterialnych - studium przypadku
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 1(13), s. 37-40, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Proces podejmowania decyzji, Analityczny proces hierarchiczny
Decision making, Decision making process, Analytic Hierarchy Process (AHP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W procesie podejmowania decyzji mamy do czynienia zarówno z zadaniami jedno- jak i wielokryterialnymi. W większości przypadków wybór rozwiązania sprowadza się do wyznaczenia "najlepszej" decyzji (najczęściej wg subiektywnej oceny), bądź też do uporządkowania zbioru decyzji. Metoda procesu hierarchi analitycznej (AHP) jest jedną z metod stosowanych do oceny cech jakościowych w procesach optymalizacji wielokryterialnej. W artykule omówiono możliwości zastosowania ww. metody na przykładzie zakupu wyposażenia technicznego jednego ze składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze woj. śląskiego. (abstrakt oryginalny)

In the decision-making process, both single- and multi-criteria tasks are dealt with. In the majority of cases, the selection of a solution comes down to determination of the "best" decision (most often based on the subjective assessment) or to organisation of the set of decisions. The Analytic Hierarchy Process (AHP) is one of the methods used for evaluation of qualitative features in the multi-criteria optimisation processes. This article discusses the possibilities of using the above-mentioned method, illustrated with an example of purchasing technical equipment for one of the municipal landfill sites in the Silesian Province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Belkina N.: Qualimetrical Evalution of Educational Achievements. Management Systems in Production Engineering. No 2 (10), 2013, pp. 8-11.
  2. Dyer, J. S.: Remarks on the Analytic Hierarchy Process. Management Science. No 36 (3), 1990, pp. 249-258.
  3. McCaffrey J.: Test Run - The Analytic Hierarchy Process. MSDN Magazine. No 06, 2005.
  4. Mikhalevic M. V.: Remarks on the Dyer-Saaty controversy. Cybernetics and Systems Analysis. Vol. 30, No. 1/01, 1994.
  5. Kozioł W., Piotrowski Z., Pomykała R., Machniak Ł., Baic I., Witkowska-Kita B., Lutyński A., Blaschke W.: Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego. Rocznik Ochrona Środowiska. Tom 13, 2011, s. 1619-1634.
  6. Omkarprasad S. Vaidya, Sushil Kumar.: Analytic hierarchy process: An overview of applications. European Journal of Operational Research. Vol. 169. 1, 2006, pp. 1-29.
  7. Przybyła H., Korban Z.: Wielowariantowa ocena doboru rozwiązań technicznych przy wykorzystaniu metody AHP. Moderni matematické metody v inženýrstvi. (Sbornik z 19. semináře. Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava. Dolni Lomná. 2010, pp. 108-112.
  8. Saaty T. L.: A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of Mathematical Psychology. Vol. 15, No.3, 1977, pp. 234-281.
  9. Saaty T. L.: How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operatiuna Research. No. 48, 1990, pp. 9-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-07-01-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu