BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł
Koniunktura w przemyśle Polska : luty 1994
Business Survey Poland : February 1994
Źródło
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1994, 42 s., wykr. rys., tab.
Słowa kluczowe
Przemysł przetwórczy, Zapasy, Zatrudnienie w przemyśle
Processing industry, Inventories, Employment in industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Informacje przedstawione w niniejszym biuletynie pochodzą z ankiety, która rozsyłana jest każdego miesiąca do przedsiębiorstw przemysłowych. Ankietyzacją objętych jest kilkaset przedsiębiorstw / szczegółowa statystyka znajduje się na końcu biuletynu/. Ta metoda badania aktywności gospodarczej stosowana jest od kilkudziesięciu lat we wszystkich wiodących na świecie ośrodkach badania koniunktury i jak podaje literatura daje ona dobre, a niektórzy twierdzą, że najlepsze wyniki. Pytania ankiety w większości, mają charakter jakościowy. Są one tak sformułowane,aby w wariantach odpowiedzi można było wyróżnić: -stan normalny - taki, jaki bywa zwykle, stan najczęściej spotykany, typowy -stan wzrostu, polepszenia w stosunku do poprzedniego okresu, -stan spadku, pogorszenia. (fragment tekstu)

Information presented in this bulletin come from the questionnaires sent out to several hundreds of enterprises each month / detailed statistics at the end of the bulletin/. This research method of economic activity has been applied for decades in many countries. According to literature it gives good results. Some even belive that this method gives the best results in general. Most survey questions are of qualitative nature and mulitiple-choice type. They are formulated so as to choose from the alternative answers : -normal state /usual situation, most often met, typical/, -state of growth /improvement compared to the previous period/, -state of decrease /deterioration, compared to the previous period/ Each question concern both: current situation and the forecasts, the situation in the future, 3-4 months ahead. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3220
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu