BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Emerling Izabela (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Management of Inventories in an Enteprise in the Context of Production Continuity
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie w kontekście utrzymania ciągłości produkcji
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 2(14), s. 49-54, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zapasy, Rachunkowość, Zarządzanie zapasami, Redukcja kosztów, Produkcja, Płynność finansowa
Inventories, Accounting, Inventory management, Costs reduction, Production, Financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zapasy stanowią bardzo istotną kategorię w rachunkowości każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie zapasami przedsiębiorstwa jest dla zarządu jednym z istotniejszych obszarów decyzyjnych. Prawidłowe zarządzanie zapasami pozwala na ograniczenie kosztów całkowitych i zwiększenie jakości produkcji, co jest celem zintegrowanego systemu zarządzania. Prawidłowe zarządzanie finansami wpływa też pozytywnie na utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie w kontekście utrzymania ciągłości produkcji oraz płynności finansowej podmiotu. (abstrakt oryginalny)

Inventories are a very important category in the accounting of every enterprise. Inventory management is one of the major decision-making areas for the company's management board. Proper inventory management allows reducing total costs and increasing the quality of production, which is the goal of an integrated management system. Proper financial management can also positively affect the maintenance of liquidity in the company. The purpose of this article is to present issues related to inventory management in a company in the context of continuity of production and fluidity of a subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Adamczyk, J. Iwin-Gorzyńska. Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw. Warszawa, PWE, 2009.
 2. A. Adamska. Rola i zadania dyrektora finansowego. Kraków, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, 2004.
 3. E. F. Brigham, J. F. Houston. Podstawy zarządzania finansami, Vol. 2, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005.
 4. Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219.
 5. T. Cicirko. Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, 2010.
 6. C. Comerton-Forde, T. Hendershott, Ch. M. Jones, P. C. Moulton, M. S. Seasholes. "The Role of Market-Maker Inventories and Revenues", The journal of finance, vol LXV, No. 1, Time Variation in Liquidity, Feb, 2010.
 7. W. Dębski. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warszawa, PWN, 2005.
 8. Five Strategies for Improving Inventory Management, Across Complex Supply Chain Networks, How Companies Think about Growing Network Pressures-and Ways they can Effectively Respond, CSCO Insights June 2011.
 9. W. Gabrusewicz. Podstawy analizy finansowej. Warszawa, PWE, 2005.
 10. G. Gołębiowski, A. Tłaczała. Analiza ekonomicznofinansowa w ujęciu praktycznym. Warszawa, Difin, 2005.
 11. http://useconomy.about.com/lr/liquidity/61645/2/used on 04.02.2014
 12. T. Jachna, M. Sierpińska. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa, WN PWN, 2004.
 13. J. G. Kalberg, K. L. Parkinson. Corporate liquidity: Management and Measurment, IRWIN, Homewood, 1993.
 14. A. Kusak. Płynność finansowa: analiza i sterowanie. Warszawa, Wyd. Naukowe Wydz. Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.
 15. E. W. Maruszewska. "Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zmiany w roli służb księgowych - Polska perspektywa". Management Systems in Production Engineering, Nr 2(6) 2012.
 16. G. Michalski. "Optimalization of liquidity strategy", GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE PROCEEDINGS, vol 7, No. 1, 2012, The Institute for Business and Finance Research, Honolulu, USA, January 3-6, 2012, ISSN 1931-0285 CD, ISSN 1941-9589 online (http://www.theibfr.com/proceedings.htm), pp. 136-141.
 17. G. Michalski. "Inventory Management Optimization as Part of Operational Risk Management". Journal of Economic Computation And Economic Cybernetics Studies and Research, No. 4, Vol.43, 2009.
 18. G. Michalski G. Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa, WN PWN, 2005.
 19. G. Michalski. Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw. Warszawa, C. H. Beck, 2010.
 20. M. Sierpińska, D. Wędzki. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa, PWN, 2001.
 21. Y. Wien. Inventories, Liquidity, and the Macroeconomy, Working Paper 2008-045A, htt://research.stlouisfed.org/wp/2008/2008-045.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-01-02-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu