BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartuś Alicja
Tytuł
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy jako przykład długofalowej pomocy państwa dla samorządu
The Oświęcim Strategic Government Program as an Example of Long-Term State Support for Local Governments
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2008, nr 10, s. 7-16, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Programy pomocowe, Pomoc państwowa, Samorząd terytorialny, Rozwój regionalny
Assistance programs, State aid, Local government, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Oświęcim
Abstrakt
Artykuł przedstawia zakres pomocy państwa dla ziemi oświęcimskiej w ramach dwóch etapów Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (OSPR) i plany związane z trzecim etapem OSPR na lata 2007-2011. OSPR jest szczególnym programem pomocowym, w którym polski rząd zobowiązał się wspierać samorządy lokalne w zapewnieniu należnej czci miejscu upamiętnienia masowej zagłady - KL Auschwitz-Birkenau, uporządkowaniu strefy wokół byłego obozu i innych miejsc martyrologii oraz stworzeniu warunków do uszanowania ofiar ludobójstwa. Jak dotąd to jedyny tego typu program rządowy realizowany w sąsiedztwie miejsc pamięci w Polsce. Na podstawie analizy dotychczasowych zadań wykonanych w ramach programu można stwierdzić, że służy on dobrze realizacji zamierzonych celów. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the public assistance measures instituted by the Polish state for the benefit of the Land of Oświęcim within two stages of the so called Oświęcim Strategic Government Program (OSPR), and proceeds to outline further activities planned for the third OSPR stage to be implemented in the years 2007-2011. OSPR is a unique aid program in which the Polish central government undertook to support local governments in the maintenance of a place so crucial to the memory of the Holocaust as the KL Auschwitz-Birkenau, as well as to help rearrange the area around the camp and clear the other historic sites in its vicinity, in an effort to create adequate conditions for commemorating the victims of homicide. At the moment, the OSPR is the only such initiative by the central government that addresses areas encompassing or adjoining martyrdom sites. A review of the activities completed within the program permits a conclusion that it has been largely successful in meeting its objectives.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Lachendro J., Zburzyć i zaorać...1, Wyd. PMA-B, Oświęcim 2007.
  2. Zbrzeska T., Chronić dla przyszłości, Wyd. PMA-B, Oświęcim 2003.
  3. Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy etap I, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 października 1996 roku.
  4. Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy etap II, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 listopada 2002 roku.
  5. Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy etap III, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 12 lipca 2007 roku.
  6. Ustawa z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady.
  7. Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na którego obszarze znajduje się Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu oraz obszar i granice strefy ochronnej tego pomnika.
  8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III 2007-2011" z 29 kwietnia 2008 roku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu