BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koj Krzysztof, Krigar-Koj Marzena
Tytuł
Wybrane aspekty teoretyczne procesu konwergencji regionalnej na przykładzie Unii Europejskiej
Selected Theoretical Aspects of Regional Convergence. The Example of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2008, nr 10, s. 17-39, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Konwergencja, Konwergencja regionalna, Konkurencyjność regionów, Rozwój regionalny, Rozwój gospodarczy
Economic integration, Convergence, Regional convergence, Regions competitiveness, Regional development, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Rosnące znaczenie procesów integracji we współczesnej gospodarce globalnej stale skłania do refleksji nad korzyściami płynącymi z tego procesu dla jego poszczególnych uczestników. Wobec roli regionów w integrujących się gospodarkach należy zwrócić uwagę na postrzeganie tych korzyści z punktu widzenia konwergencji regionalnej. W artykule zaprezentowano wybrane aspekty teoretyczne procesu konwergencji regionalnej. Posłużono się przykładem Unii Europejskiej jako ugrupowania najbardziej zaawansowanego pod względem poszerzania i pogłębiania integracji. Porównano zróżnicowane podejście do kwestii korzyści z regionalnej integracji gospodarczej dla różnych jej uczestników. Wskazano na współzależność tych korzyści oraz zróżnicowania regionalnego i konkurencyjności regionów. Zasygnalizowano także pewne zagrożenia dla przebiegu procesu konwergencji w związku z poszerzaniem UE o kraje o niższym poziomie rozwoju gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The growing importance of integration processes in the global economy encourages reflection on the benefits of these processes for specific countries and regions. Considering the critical role of regions in the integrating economies, attention should be given to the perception of these benefits from the perspective of regional cohesion. The paper presents selected theoretical aspects of the regional convergence process. The discussion is focused on the European Union, where the process of integration is more advanced than anywhere else in the world. A variety of approaches to the benefits of regional economic integration for the countries and regions involved are compared. Relationships between the benefits of integration and the diversity and competitiveness of regions are indicated. Finally, the paper highlights some threats to the convergence process relating to the EU enlargement and the accession of economically less developed countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec J., Wilk K., Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wroclaw 1997.
 2. Dixon R. J., Thirlwall A.P., A model of regional growth-rate differences on Kaldorian lines, "Oxford Economic Papers" nr 27/1975.
 3. Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 4. Hansen J.D., European integration. An economic perspective, Oxford University Press 2001.
 5. Isard W., Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach, PWN, Warszawa 1965.
 6. Jefferson G. H., The Aggregate Production Function and Productivity Growth: Verdoorn's Law Revisited, Oxford Economic Papers, Oxford Economic Press, vol. 40(4)/1988.
 7. Keesing D.B., Labour skills and international trade. Evaluation of many trade flows with single measuring device, "The Review of Economics and Statistics.", vol. 47,nr3/1965.
 8. Klaasen L.H., Molle W., Industrial mobility-and migration in the European Community, Netherlands Economic Institute, Gower, Aldershot 1983.
 9. Klawe A., Makać A., Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych, PWN, Warszawa 1987.
 10. Kudłacz T., Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej, w: Konkurencyjność miast i regionów, Materiały konferencji naukowej pod red. Z. Szymli, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001.
 11. Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 12. Llerena P., Lorentz A., Alternative theories of economic growth and the co-evolution of macro-dynamics and technological change. A survey, Laboratory of Economics and Management, St'Anna School of Economic Studies, LEM Working Paper Series, vol. 27/2003, Pisa 2004, http:lem.sssup.it/WPLem/files/ 2003-27.pdf.
 13. Lorenz D., Dynamische Theorie der internationalen Arbeitsteilung. Ein Beitrag zur Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Berlin 1967.
 14. Ładyka S., Z teorii integracji gospodarczej. Teoretyczne aspekty korzyści z międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 15. McDonald F., Dearden S., European economic integration. 2nd edition. Longman, New York 1994.
 16. Misala J., Pluciński E.M., Handel wewnątrzgalęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2000.
 17. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1995.
 18. Molle W., Industrial location and regional development in the European Community: the FLEUR model, Gower Publishing Company Ltd. 1983.
 19. North D.C., Location theory and regional economic growth, "Journal of Political Economy" nr LXIII, June 1995.
 20. Proces integracji gospodarczej Polski z krajami członkowskimi Unii Europejskiej w świetle teorii, praca zbiorowa pod red. J. Misali, Politechnika Radomska, Radom 2001.
 21. Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 22. Vickerman R., European Union's regional policy - implications for Poland.
 23. Materiały z konferencji "European integration towards 2000". Instytut Europejski, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 11-13.07.1996.
 24. Williamson J.G., Regional inequality and the process of international development: a description of the patterns, "Economic Development and Cultural Change" nr 13/1965.
 25. Współczesna gospodarka światowa, praca zbiorowa pod red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 26. Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 27. Zienkowska K., Korzenie polskiego zacofania, w: Wiedza a wzrost gospodarczy, praca zbiorowa pod red. L. Zienkowskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.
 28. Zienkowski L., Gospodarka oparta na wiedzy - mit czy rzeczywistość?, w: Wiedza a wzrost gospodarczy, praca zbiorowa pod red. L. Zienkowskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu