BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
The Need to Support Regional Entrepreneurship. The Evidence from Poland's Eastern Border Regions and the Region of Łódź
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, t. 16, z. 2, s. 13-29, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Company Management during Globalization Processes
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość regionalna, Polityka regionalna, Region
Entrepreneurship, Regional entrepreneurship, Regional policy, Region
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź, Polska Wschodnia
Lodz, Eastern Poland
Abstrakt
The purpose of this paper is to identify the factors which have the greatest impact on the development of regional entrepreneurship in the border regions of Eastern Poland and in the Łódź region. An attempt was made to characterize these regions in terms of attractiveness and power of attracting development factors mainly due to the fact that in each of these regions entrepreneurs meet the specific micro- and macro-economic determinants. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Central Statistical Office (2012), Statistical Yearbook of the Regions - Poland 2012, Warsaw.
 2. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową [Gdansk Institute for Market Economics] (2012), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski [Investment attractiveness of Polish regions and sub-regions], Gdańsk.
 3. Kola-Bezka M. (2013), Elementy teorii przedsiębiorczości i innowacyjności [Elements of the theory of entrepreneurship and innovation] [in:] W. Kosiedowski (ed.), Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej [Entrepreneurship and innovation in the development of the regions of Central and Eastern Europe], Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 4. Lichniak I. (2011), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce [Determinants of the development of entrepreneurship in Poland], Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.
 5. Mazur K. (2004), Specjalne strefy ekonomiczne jako nowe obszary przemysłowe [Special Economic Zones as a new industrial areas], Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 6. Ministry of Regional Development (2007), Raport. Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej [The development of cluster structures in Eastern Poland], Warsaw.
 7. Miszczuk A. (2013), Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego [Determinants of peripherality of the border region], Norbertinum, Lublin.
 8. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości [Polish Agency for Enterprise Development] (2011), Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Report on the state of small and medium-sized enterprises in Poland (2011)], Warsaw.
 9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości [Polish Agency for Enterprise Development] (2013), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 [Report on the state of small and medium-sized enterprises in Poland in the years 2011-2012], Warsaw.
 10. Raport. Polskie MSP na drodze ku nowoczesności [Report. Polish SMEs on the road to modernity], Lewiatan 2013.
 11. Saar MA (2011), Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości [How local governments can support the development of entrepreneurship], CeDeWu, Warsaw.
 12. Sokołowicz M., E. (2008) Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego) [A region and the globalization processes: Territorialisation of multinational companies (Evidence from the region of Łódź)], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu