BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trippner Paweł (University of Social Sciences, Poland)
Tytuł
Assessment of Financial Investors' Assets Level and Importance on Financial Market in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, t. 16, z. 2, s. 31-44, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Company Management during Globalization Processes
Słowa kluczowe
Fundusze otwarte, Fundusze inwestycyjne, Instrumenty finansowe, Portfel inwestycyjny
Open-ended investment companies, Investment funds, Financial instruments, Investment portfolio
Uwagi
summ.
Abstrakt
The main purpose of the submitted article is the estimation of financial investors' potential in Poland. There are four groups of collective investors on financial market in Poland like Banks, Insurance companies, Investment funds and Open Pension Funds, which have been analyzed. Their importance on financial market and especially on capital market in Poland is still rising. The dynamics of their assets value in 2009 - 2013 periods has been analyzed. Financial investors' assets and Gross National Product in Poland ratio has been calculated. The influence of the financial crisis and post-crisis time on the investment portfolios structure has been also reviewed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak R. (2006), Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego [The new faces of The business cycle], PWE, Warszawa.
 2. Burda M., Wypłosz C. (2000), Makroekonomia - podręcznik europejski [Macroeconomics - european handbook], PWN, Warszawa.
 3. Czekaj J. (2008), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe [Market, instruments and financial institutions], PWN, Warszawa.
 4. Dawidowicz D. (2008), Fundusze inwestycyjne [Investment funds], CeDeWu, Warszawa.
 5. Dybał M. (2008), Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych [Pension funds' Investment efficiency], CeDeWu, Warszawa.
 6. Jacob A., Klein J. (1998), Investment banking, Poltext, Warszawa.
 7. Marcinkowska M. (2007), Ocena działalności instytucji finansowych [Appraisal of operations of financial institutions], Difin, Warszawa.
 8. Owsiak S. (2002), Podstawy nauki finansów [Learning basics of finance], PWE, Warszawa.
 9. Proniewski M., Niedźwiedzki A.M. (2001), Rynek pieniężny i kapitałowy. Podstawy teorii i praktyki [Monetary and capital market. Theory and practice basics], Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 10. Sułkowska W. (2001), Ubezpieczenia, zagadnienia podstawowe [Insurance, basic issues], WSZiB, Kraków.
 11. Szelągowska A. (Eds.) (2009), Współczesna bankowość inwestycyjna [Contemporary Investment Banking], CeDeWu, Warszawa.
 12. Wypych M. (2000), Finanse i instrumenty finansowe [Finance and financial instruments], Absolwent, Łódź.
 13. The Act of 25 March 2011 amending certain laws related to the functioning of the social security system, Journal of Laws of 2011 no 75, item 398.
 14. The Act of 6 December 2013 amending certain acts due to the determination of rules of pension payments from the funds accumulated in open pension funds, Journal of Acts of 2013, item 1717.
 15. www.gpw.pl.
 16. www.izfa.pl.
 17. www.knf.gov.pl.
 18. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu