BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Joanna (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na przykładzie miasta Bydgoszcz w latach 2011-2013
Real Estate Taxation in Poland on the Example of the City of Bydgoszcz in the Years 2011-2013
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2015, nr 1(43), s. 82-92, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Podatek od nieruchomości, Stawki podatkowe, Nieruchomości, Podatki
Property tax, Tax rates, Real estate, Taxes
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Bydgoszcz
Abstrakt
W publikacji zawarto analizę opodatkowania nieruchomości w Polsce na przykładzie miasta Bydgoszcz w latach 2011-2013. Celem rozważań jest ukazanie złożonej problematyki opodatkowania nieruchomości w Polsce oraz kształtowania się jego wysokości w latach 2011-2013. Wysokość stawek podatkowych od nieruchomości zależy od samorządów jednostek terytorialnych, jednakże nie mogą być one wyższe od maksymalnych stawek zawartych w ustawie o podatkach lokalnych. Dochody pozyskiwane z podatku, o którym mowa zasilają znacznie budżet samorządów jednostek terytorialnych, wpływając znacznie na rozwój infrastruktury. (abstrakt oryginalny)

In her article, the author included an analysis of real estate taxation in Poland on the example of the city of Bydgoszcz in the years 2011-2013. An aim of considerations is to present the complex problems of real estate taxation in Poland as well as formation of its volume in the years 2011-2013. The amount of real estate tax rates depends on local self-governments; however, they cannot be higher than the maximum rates provided by the Local Tax Act. Revenues obtained from the tax in question significantly increase the budget of local self-governments considerably aff ecting development of the infrastructure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dorozik L., Stanielewicz J., Walczak B. (2008), System podatkowy Polski , Uniwersytet Szczeciński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Szczecin.
  2. Gomułowicz A., Małecki J. (2008), Podatki i prawo podatkowe , Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
  3. Wójtowicz K. (2007), System opodatkowania nieruchomości w Polsce , Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  4. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
  5. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz 969 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).
  7. Uchwała Nr LIV/812/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  8. Uchwała Nr XVII/311/11Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  9. Uchwała Nr XXXIII/681/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu