BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowski Stanisław (Czestochowa University of Technology), Knop Krzysztof (Czestochowa University of Technology)
Tytuł
An Evaluation of Validity of the Second Toyota's Management Principle Factors With the Use of The Bost Research in a Chosen Production Company
Ocena ważności czynników drugiej zasady zarządzania Toyoty z wykorzystaniem badań bost w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 2(14), s. 68-75, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie produkcją, Analiza statystyczna, Analiza Pareto-Lorenza, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Production management, Statistical analysis, Pareto-Lorenz analysis, Production enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono założenia oraz sposób oceny znaczenia drugiej zasady zarządzania Toyoty w procesie produkcyjnym w wybranym przedsiębiorstwie produkującym opakowania giętkie dla przemysłu spożywczego. Opinie na badany temat uzyskano od pracowników produkcyjnych badanego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem innowacyjnych badań ankietowych BOST - zasady zarządzania Toyoty w pytaniach. Przeprowadzono analizę i ocenę uzyskanych odpowiedzi z wykorzystaniem podstawowych parametrów statystycznych, diagramu Pareto-Lorenza, metody ABC, współczynników korelacji oraz zaprezentowano wyniki z wykorzystaniem różnych form graficznej prezentacji wyników w celu lepszego odkrycia zależności pomiędzy danymi. W wyniku analizy określono podsumowujący szereg ważności czynników drugiej zasady zarządzania Toyoty badanego przedsiębiorstwa, który przedstawia się następująco: ciągły system ujawniania problemów (CP) > przerwanie produkcji po wykryciu problemu jakościowego (PE) > stosowanie kontroli wizualnej (SW) > standardowe zadania, procesy, dokumenty (SZ) > stosowanie wyłącznie niezawodnej technologii (ST) > udzielanie pełnomocnictwa w dół (EU). (abstrakt oryginalny)

The paper presents the assumptions and method of significance evaluation of the second Toyota's management principle in the production process of chosen company manufacturing flexible packaging for the food industry. Opinions about examined topic were obtained from the company's production workers with the use of innovative BOST questionnaire survey. An analysis of responses using basic statistical parameters, Pareto-Lorenz diagram and ABC method, correlation coefficients were conducted and the results of using different graphical forms were presented. As the results of the analysis it was identified the series of validity of factors of the second Toyota's management principle, which is in the examined company as follows: continuous system of disclousuring problems (CP) > stop production when it detects a problem of quality (PE) > the use of visual control (SW) > standard tasks, processes, documents (SZ) > the use only reliable technology (ST) > delagate authority down (EU). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Borkowski. Mierzenie poziomu jakości. Sosnowiec, Humanitas, 2004, p. 47.
 2. S. Borkowski. Dokumenty zawierające wymyślony termin (TOYOTARYZM) oraz zawierające nazwę i strukturę opracowanej metody (BOST). Potwierdzenie daty. "AAK" Kancelaria Patentowa s.c. Częstochowa 2012.
 3. S. Borkowski. Toyotaryzm. Wyniki badań BOST. Warszawa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2012, p. 22; 76-78.
 4. S. Borkowski. Toyotaryzm. Zasady zarządzania Toyoty w pytaniach. Warszawa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM. 2012, p. 25-26; 61-76.
 5. S. Borkowski, P. Sygut, K. Gołczyk. "Validity Hierarchy of Factors Describing Second Principle Toyota's Management", Chapter 1. in: Toyotarity. Production Factors.Monography. Editing and Scientific Elaboration S. Borkowski, P. Sygut. Dnipropetrovsk, Publish. Yurii V. Makovetsky , p. 9-24.
 6. S. Borkowski, K. Knop, M. Bartczak. "The importance of production factors during manufacturing of rubber products", Chapter 8. in: Toyotariy. Production factors.Editing and Scientific Elaboration S. Borkowski, P. Sygut. Dnipropetrovsk, Publisher Yurii V. Makovetsky. 2011, p. 118-133.
 7. S. Borkowski, K. Knop, A. Poźniak. "The meaning of control in the processes", Chapter 3. in: Toyotarity. Control in organizations. Editing and Scientific Elaboration S. Borkowski, A. Czajkowska. Dnipropetrovsk, Publisher Yurii V. Makovetsky, 2011, p. 40-55.
 8. M. Krynke, P. Szklarzyk, K. Knop. "Significance of Visual Control in the Stream Value During Production of the Products with Higher Quality Requirements. Chapter 6". in: Toyotarity. The Identification of Value Stream Factors in Different Branches. Monography. Editing and Scientific Elaboration S. Borkowski, M. Krynke. Celje, Ofic. Wydaw. Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji (SMJiP) and Celje. Faculty of Logistics. University of Maribor. 2012, p. 63-72.
 9. Liker J.K.: Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Warszawa, MT Biznes, 2005, p. 145.
 10. A. Luszniewicz, T. Słaby. Statystyka z programem komputerowym Statistica PL. Warszawa, C.H. Beck, 2008, p. 28-44.
 11. A. Stanisz. "Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach medycyny". Tom 1. Statystyki podstawowe. Kraków, StatSoft Polska Sp. z o.o. 2006, p. 115-123.
 12. R. Stasiak-Betlejewska, K. Mielczarek, E. Obońska. "Analysis of Production Process Factors in the Food Articles Production". Chapter 4. in: Toyotarity. Realizatition of Production/Services Processes. Editing and Scientific Elaboration S. Borkowski, J. Selejdak. Dnipropetrovsk, Publisher Yurii V. Makovetsky. 2011, p. 43-52.
 13. R. Ulewicz, M. Mazur, K. Knop. "Importance of visual control during the production of metal plate", Chapter 1. in: Toyotarity. Production/Service Systems Functioning. Częstochowa, Ofic. Wydaw. Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji (SMJiP) and Celje. Faculty of Logistics. University of Maribor, 2012, p. 9-18.
 14. R. Wolniak, B. Skotnicka. Metody i narzędzia zarządzania jakością - Teoria i praktyka cz. 1. Gliwice, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej. 2008, p. 18-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-04-02-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu