BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanek Maria (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
The Application of Income Approach in Property Valuation in Poland
Źródło
Economics & Sociology, 2010, vol. 3, nr 2, s. 35-47, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wartość nieruchomości, Wartość rynkowa, Wycena nieruchomości
Real estate’s value, Market value, Real estate valuation
Uwagi
summ.
Abstrakt
The income approach is mainly applied in calculating market value of properties, which earn or might earn income. The approach may also turn useful in the process of estimating the non-market value of a property (e.g. mortgage lending value). Calculating market value with the application of the subject approach means estimating the market value of the right to receive infinite income flows. However, the correctness of calculations depend on the correct estimation of rental rates, capitalization rates, discount rates, and other parameters reflecting the market segment represented by a valued property. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Valuation Standards 2009 TeGoVa, International Valuation Standards 2007, IV SC,
 2. Konowalczuk J., Wycena nieruchomości przedsiębiorstw, C. H. Beck publishing, Warsaw 2009,
 3. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, PWN, Warsaw 2005,
 4. Rowland P. J., Property Investment and Their Financing, The Law Book Company Limited, Sydney 1993,
 5. Regulation of the Council of Ministers of 21.09.2004 concerning property valuation and conducting valuation survey (journal of laws Dziennik Ustaw 2004, No. 207, item 2109)
 6. Professional Standards for Property Valuers, The Polish Federation of Valuers' Association , Warsaw 2002,
 7. Trojanek M., Propozycje określania stopy kapitalizacji i stopy dyskontowej w przypadku braku danych na rynku nieruchomości, [w:] Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami, Materiały XI Konferencji Naukowej, red. S. Źróbek, Mikorzyn 2003,
 8. The Act on Mortgage Bonds and Mortgage Banks (consolidated text in journal of laws Dziennik Ustaw of 2003, No. 99, item 91),
 9. The Accounting Act of 29.09.1994 (consolidated text in journal of laws Dziennik Ustaw of 2002, No. 76, item 694),
 10. The Property Management Act of 21.08.1997, (journal of laws Dziennik Ustaw of. 2004, No. 261, item. 2603),
 11. Wycena nieruchomości; Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warsaw 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2071-789X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2010/3-2/4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu